LUKA 7:11-17

  • TSOGO YA KUA NAINI

Ka moragonyana ga go fodiša mohlanka wa tona ya madira, Jesu o tloga Kaperenaume o ya Naini, e lego motse wo o lego bokgole bja dikhilomithara tša ka godimo ga tše 32 go ya ka borwabodikela. Ga a noši. Barutiwa ba gagwe le lešaba le legolo ba sepela le yena. Mohlomongwe e be e šetše e eba mantšiboa ge ba batamela ka ntle ga motse wa Naini. Moo ba kopana le Bajuda ba bantši bao ba lego molokelokeng wa poloko. Setopo sa lesogana se ntšhetšwa ka ntle ga motse gore se yo bolokwa.

Yo a nyamilego go ba feta ka moka ke mmago lesogana leo. Ke mohlologadi, gomme ga bjale ngwana wa gagwe a nnoši o hlokofetše. Ge monna wa gagwe a ehwa, bonyenyane o be a sa na le morwa’gwe yo a rategago. Akanya kamoo mma yo a ka bago a be a tlwaetše morwa wa gagwe kudu, ka gobane kholofelo le polokego ya gagwe ya bokamoso di be di ithekgile ka morwa yoo. Bjale le yena o hlokofetše. Ke mang yo a šetšego yo a tlago go dula le yena le go mo thekga?

Ge Jesu a bona mosadi yo, pelo ya gagwe e kgongwa ke manyami a gagwe a magolo le go nyamiša ga boemo bja gagwe. Ka bonolo le go mo kgodiša ka tsela e neago kholofelo, o mmotša a re: “Lesa go lla.” Le gona, o dira se se oketšegilego. O a batamela gomme a kgwatha leako leo setopo se bego se rwelwe ka lona. (Luka 7:13, 14) Mokgwa le ditiro tša gagwe di emiša batho ba motse bao ba llago. Ba bantši ba swanetše go ba ba ipotšiša gore: ‘O ra go re’ng, le gona o tlo dira’ng?’

Go thwe’ng ka bao ba sepelago le Jesu bao ba mmonego a dira mediro e matla, a fodiša malwetši a mantši? Go bonagala ba se ba ka ba bona Jesu a tsoša motho bahung le ka mohla. Le ge batho ba ile ba tsošwa mehleng ya bogologolo, na Jesu a ka kgona go dira selo se bjalo? (1 Dikgoši 17:17-23; 2 Dikgoši 4:32-37) Jesu o a laela o re: “Lesogana, ke re go wena: Tsoga!” (Luka 7:14) Seo se a direga. Lesogana leo le dula ka go hlophologa gomme le thoma go bolela! Jesu o le nea mmago lona yo a tlabegilego eupša e le yo a thabilego kudu. Ga a sa le noši.

Ge batho ba bona gore ruri lesogana le a phela, ba tumiša Monei wa Bophelo, Jehofa, ba re: “Moporofeta yo mogolo o tsošitšwe gare ga rena.” Ba bangwe ba kwešiša bohlokwa bja tiro e kgahlišago ya Jesu, ba re: “Modimo o etše hloko batho ba gagwe.” (Luka 7:16) Taba ya selo se seo se makatšago e phatlalala ka pela nageng e dikologilego le gona mohlomongwe e fihla le motseng wa gabo Jesu wa Natsaretha, wo o lego bokgole bja dikhilomithara tše e ka bago tše lesome. Pego e phatlalala le go fihla ka borwa kua Judea.

Johane Mokolobetši o sa dutše a le kgolegong, gomme o kgahlwa ke mediro yeo Jesu a kgonago go e dira. Barutiwa ba Johane ba mmotša ka mehlolo ye. Yena o arabela bjang?