MATEO 18:21-35

  • NA GO NYAKEGA GO LEBALELA GAŠUPA?

  • SESWANTŠHO SA MABAPI LE MOHLANKA YO A SE NAGO KGAUGELO

Petro o kwele keletšo ya Jesu ya mabapi le kamoo bothata bo ka rarollwago ka gona magareng ga barwarre ka gore ba leke go boledišana. Lega go le bjalo, go bonagala Petro a nyaka go tseba ka go lebanya gore o swanetše go leka go lebalela gakae.

Petro o a botšiša o re: “Morena, ngwanešo o swanetše go ntshenyetša gakae gomme nna ke mo lebalele gakae? Go fihla gašupa?” Baetapele ba bangwe ba bodumedi ba ruta gore motho o swanetše go lebalela go fihla gararo. Ka gona Petro a ka nagana gore o tla be a lebaletše ngwanabo kudu ge e ba a ka mo lebalela “go fihla gašupa.”—Mateo 18:21.

Lega go le bjalo, kgopolo ya go boloka pego e bjalo ya diphošo ga e sepedišane le thuto ya Jesu. Ka gona o phošolla Petro o re: “Ke re go wena, e sego go fihla gašupa, eupša go fihla ga masomešupa-šupa.” (Mateo 18:22) Seo ka mantšu a mangwe se bolela go lebalela ka mo go feletšego. Petro ga se a swanela go lekanyetša makga ao a lebalelago ngwanabo ka ona.

Ke moka Jesu o botša Petro le ba bangwe seswantšho go ba bontšha boikarabelo bja bona bja gore e be bao ba lebalelago. Se bolela ka mohlanka yo a palelwago ke go ekiša mong wa gagwe yo a nago le kgaugelo. Kgoši e nyaka go lokiša melato ya tša ditšhelete le bahlanka ba yona. Mohlanka yo mongwe yo a nago le sekoloto se segolo kudu sa ditalente tše 10 000 [ditenariase tše 60 000 000] o tlišwa go yena. Ga go na kamoo a ka lefago sekoloto seo. Ka gona kgoši e laela gore mohlanka yoo, mosadi wa gagwe le bana ba gagwe ba rekišwe gomme sekoloto se lefše. Ka baka leo, mohlanka o wela fase dinaong tša mong wa gagwe gomme a mo lopa a re: “Se mphelele pelo ke tla go lefa se sengwe le se sengwe.”—Mateo 18:26.

Kgoši e kwela mohlanka wa yona bohloko gomme e phumola molato wa gagwe o mogolo kudu. Gateetee ge kgoši e dirile seo, mohlanka a tšwa a hwetša mohlankagotee le yena yo a mo kolotago ditenariase tše 100. O swara mohlanka yoo yo mongwe gomme a thoma go mo kgama, a re: “Ntefe seo o nkolotago.” Eupša mohlankagotee yoo a wela fase dinaong tša mohlanka yo a mo kolotago a mo lopa a re: “Se mphelele pelo ke tla go lefa.” (Mateo 18:28, 29) Lega go le bjalo, mohlanka yo kgoši e mo lebaletšego molato wa gagwe ga a ekiše mong wa gagwe. O dira gore mohlankagotee le yena, yo a kolotago tšhelete e nyenyane, a lahlelwe kgolegong go fihla a ka lefa seo a se kolotago.

Ke moka Jesu o tšwela pele go bolela gore bahlanka ba bangwe bao ba bonego tshwaro yeo e se nago kgaugelo ba ya go botša mong wa bona, yoo ka pefelo a laelago gore mohlanka yoo a bitšwe, gomme a re: “Mohlanka yo kgopo, ke go phumoletše molato wola ka moka ge o be o ntopa. Na le wena o be o sa swanela go gaugela mohlankagotee le wena bjalo ka ge le nna ke go gaugetše?” Kgoši e befetšwego e gafela mohlanka yo a sa gaugelego go balebeledi ba kgolego go fihla a lefa sohle seo a se kolotago. Jesu o phetha ka gore: “Tate wa legodimong le yena o tla le swara bjalo, ge e ba yo mongwe le yo mongwe wa lena a sa lebalele ngwanabo go tšwa pelong.”—Mateo 18:32-35.

A thuto e botse yeo e swanetšego go re ruta ka go lebalela! Modimo o re lebaletše molato o mogolo wa sebe. Phošo le ge e le efe yeo ngwanabo rena wa Mokriste a ka re direlago yona ke e nyenyane ge e bapišwa le molato o mogolo wa rena wa sebe. Le gona Jehofa ga a re lebalele gatee feela eupša o re lebalela ga dikete. Na re ka se lebalele ngwanabo rena ka makga a sego kae gaešita le ge re na le lebaka la go belaela? Bjalo ka ge Jesu a rutile Thutong ya Thabeng, Modimo o tla “re [lebalela] melato ya rena, bjalo ka ge le rena re lebaletše bao ba nago le melato go rena.”—Mateo 6:12.