MATEO 14:1-12 MAREKA 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • HERODA O LAELA GORE JOHANE MOKOLOBETŠI A KGAOLWE HLOGO

Ge baapostola ba Jesu ba le bodireding bja bona kua Galilea, motho yo a ilego a tsebatša ka Jesu ga a kgone go dira seo. Johane Mokolobetši o sa dutše a le kgolegong ka morago ga mo e ka bago nywaga e mebedi.

Johane o be a boletše phatlalatša gore ke phošo gore Kgoši Heroda Antipase a tšee Herodiase, e lego mosadi wa morwarragwe Filipi ka motswadi o tee, gore e be wa gagwe. Heroda o ile a hlala mosadi wa gagwe wa pele gore a nyalane le Herodiase. Go ya ka Molao wa Moshe, woo Heroda a bolelago gore o a o latela, lenyalo le e be e le la bohlotlolo e bile le se molaong. Ge Johane a kgala Heroda ka taba ye, Heroda o ile a laela gore a lahlelwe kgolegong, mohlomongwe a hlohleletšwa ke Herodiase.

Heroda ga a tsebe seo a swanetšego go se dira ka Johane, ka gobane batho ba “mo tšea e le moporofeta.” (Mateo 14:5) Lega go le bjalo, Herodiase o hloile Johane. O “mo swere ka pelo,” ge e le gabotse o dula a nyaka gore a bolawe. (Mareka 6:19) Mafelelong, sebaka seo a se letetšego se a fihla.

Pejana ga Paseka ya 32 C.E., Heroda o rulaganya monyanya o mogolo wa letšatši la gagwe la matswalo. Bahlankedi ka moka ba Heroda ba maemo a godimo le balaodi ba madira gotee le badudi bao ba hlomphegago ba Galilea, ba kgobokana monyanyeng. Nakong ya monyanya, Salome, morwedi yo monyenyane wa Herodiase ka monna wa gagwe wa mathomo e lego Filipi, o kgopelwa gore a binele baeng. Baeng ba thabišwa ke tsela yeo a binago ka yona.

A kgahlilwe kudu ke morwedi wa gagwe, Heroda o re go yena: “Nkgopele le ge e ka ba eng yeo o e nyakago, ke tla go nea yona.” E bile o mo enela ka gore: “Le ge e le eng yeo o nkgopelago yona, ke tla go nea, le ge e le seripagare sa mmušo wa ka.” Le pele Salome a ka araba, o a tšwa gomme o bolela le mmagwe, o re: “Ke kgopele’ng?”—Mareka 6:22-24.

Ruri se ke sebaka seo Herodiase a bego a dutše a se letetše! O araba kapejana ka gore: “Hlogo ya Johane Mokolobetši.” Gateetee, Salome o boela go Heroda ka kgopelo ya gagwe. O re: “Ke nyaka gore gona bjalebjale o nnee hlogo ya Johane Mokolobetši e le godimo ga mogopo.”—Mareka 6:24, 25.

Se se nyamiša Heroda kudu, eupša baeng ba gagwe ba kwele ge a be a enela Salome. O na le dihlong tša go se dumele kgopelo yeo, gaešita le ge se se bolela go bolawa ga monna yo a se nago molato. Ka gona, Heroda o romela moleti kgolegong ka ditaelo tše boifišago. Go se go ye kae, moleti o boa le hlogo ya Johane e le godimo ga mogopo. O e nea Salome, yena a e nea mmagwe.

Ge barutiwa ba Johane ba ekwa seo se diregilego, ba a tla ba tšea setopo sa gagwe gomme ba se boloka. Ke moka ba begela Jesu taba ye.

Ka morago ge Heroda a ekwa gore Jesu o fodiša batho le gore o leleka meoya e mebe, o tšhoga kudu. O ipotšiša ge e ba monna yo a dirago dilo tše—Jesu—ge e le gabotse e le Johane Mokolobetši yo bjale a ‘tsošitšwego bahung.’ (Luka 9:7) Ka gona Heroda Antipase o tloga a nyaka go bona Jesu. Ruri ga se gore o nyaka go kwa molaetša wo Jesu a o bolelago. Go e na le moo, Heroda o nyaka go bona Jesu go kgonthišetša ge e ba dilo tše a tshwenyegilego ka tšona e le therešo goba go se bjalo.