MATEO 12:15-21 MAREKA 3:7-12

  • LEŠABA LE PITLAGANYA JESU

  • O PHETHAGATŠA BOPOROFETA BJA JESAYA

Ka morago ga gore a lemoge gore Bafarisei le lekoko la balatedi ba Heroda ba rera go mmolaya, Jesu le barutiwa ba gagwe ba ngwegela Lewatleng la Galilea. Mašaba a magolo a kgeregela go yena go tšwa mathokong ohle—a tšwa Galilea, metseng ya lebopong ya Tiro le Sidone, thokong ya ka bohlabela ya Noka ya Jorodane, Jerusalema gotee le karolong ya kgojana ya ka borwa bja Idumea. Jesu o fodiša ba bantši. Ka baka leo, bao ba nago le malwetši a magolo ba katanela go ya go yena. Ba sa letele gore a ba kgwathe, bona ba fagahletše gore ba mo kgwathe.—Mareka 3:9, 10.

Mašaba ao ke a magolo kudu moo e lego gore Jesu o botša barutiwa ba gagwe gore ba mo hweletše seketswana e le gore a tloge lebopong gore mašaba a se mo pitlaganye. Le gona, a ka ruta mašaba a le ka seketswaneng goba a ya lefelong le lengwe lebopong go yo thuša batho ba oketšegilego moo.

Morutiwa Mateo o lemoga gore modiro wa Jesu o phethagatša “se se boletšwego ka Jesaya moporofeta.” (Mateo 12:17) Jesu o phethagatša boporofeta bofe mo?

“Bonang! Mohlanka wa ka yo ke mo kgethilego, moratwa wa ka, yo moya wa ka o mo amogetšego! Ke tla bea moya wa ka godimo ga gagwe gomme o tla hlalosetša ditšhaba seo toka e lego sona. A ka se ke a tsoša kgang goba go hlaba mokgoši; le gona ga go yo a tlago go kwa lentšu la gagwe ditseleng tše dikgolo. Ga go lehlaka le le thinyegilego le a tlago go le robaganya, gomme ga go thapo ya lebone yeo e kunyelelago ye a tlago go e tima, go fihla a tliša toka ka katlego. Ka kgonthe, ditšhaba di tla holofela leineng la gagwe.”—Mateo 12:18-21; Jesaya 42:1-4.

Ke therešo gore Jesu ke mohlanka yo a ratwago yo Modimo a mo amogelago. Jesu o hlalosa gabotse seo e lego toka ya kgonthe, e lego yeo e bipilwego ke meetlo ya bodumedi bja maaka. Ka baka la go diriša ga bona Molao wa Modimo ka tsela ya go hloka toka ka tsela ya bona, Bafarisei ba bile ba gana le go thuša motho yo a babjago ka Sabatha! E le go bontšha gore toka ya Modimo le moya wa Modimo di go yena, Jesu o imolla batho merwalo ya meetlo e se nago toka. Ka baka leo, baetapele ba bodumedi ba nyaka go mmolaya. Ruri se se a nyamiša!

Go bolela’ng gore “a ka se ke a tsoša kgang goba go hlaba mokgoši; le gona ga go yo a tlago go kwa lentšu la gagwe ditseleng tše dikgolo”? Ge a fodiša batho, Jesu ga a dumelele meoya e sa hlwekago—goba batemona—gore ‘e botše batho ka yena.’ (Mareka 3:12) Ga a nyake gore batho ba kwe ka yena ka tsela ya go tsebatšwa ka go hlaba mokgoši ditseleng goba ka dipego tše di kgopamišitšwego tšeo batho ba di botšanago ka lethabo.

Le gona, Jesu o iša molaetša wa gagwe wa khomotšo bathong bao ka tsela ya seswantšhetšo ba swanago le lehlaka leo le thinyegilego, leo le kobegilego gomme la gatakelwa. Ba swana le thapo ya lebone yeo e kunyelelago, yeo hlase ya yona ya mafelelo ya bophelo e tla tlogago e tima. Jesu ga a robe lehlaka leo le thinyegilego goba go tima thapo ya lebone yeo e kunyelelago ye e tšwago muši. Go e na le moo, ka boleta le lerato, o diriša bokgoni go emiša ba boleta. Ruri, Jesu ke yena yoo ditšhaba di ka mo holofelago!