MATEO 9:14-17 MAREKA 2:18-22 LUKA 5:33-39

  • BARUTIWA BA JOHANE BA BOTŠIŠA JESU MABAPI LE GO IKONA DIJO

Johane Mokolobetši o be a le kgolegong nengneng ka morago ga gore Jesu a be gona Pasekeng ya 30 C.E. Johane o be a nyaka gore barutiwa ba gagwe e be balatedi ba Jesu, eupša ga se ka moka bao ba ilego ba dira bjalo dikgweding tša ka morago ga go golegwa ga Johane.

Bjale, ka ge Paseka ya 31 C.E. e batamela, ba bangwe ba barutiwa ba Johane ba tla go Jesu gomme ba a botšiša ba re: “Ke ka baka la’ng rena le Bafarisei re tlwaetše go ikona dijo eupša barutiwa ba gago ba sa ikone dijo?” (Mateo 9:14) Bafarisei ba ikona dijo ka ge e le tirelo ya bodumedi. Ka morago, Jesu o ile a ba a diriša seswantšho seo go sona Mofarisei yo mongwe a rapelago ka tsela ya go itokafatša a rego: “Modimo, ke a go leboga gobane ga ke bjalo ka batho ba bangwe . . . Ke ikona dijo gabedi ka beke.” (Luka 18:11, 12) Le barutiwa ba Johane ba ka ba ba be ba tlwaetše go ikona dijo goba ba ka ba ba be ba ikona dijo e le ge ba llela Johane ge a golegilwe. Babogedi ba bile ba ipotšiša lebaka leo ka lona barutiwa ba Jesu ba sa ikonego dijo, mohlomongwe ba sa ba tlatše go bontšheng gore ba nyamišitšwe ke seo se diragaletšego Johane.

Jesu o araba a diriša mohlala, o re: “Na bagwera ba monyadi ba na le lebaka la go lla ge monyadi a sa na le bona? Eupša matšatši a tla tla ao ka ona monyadi a tlago go tlošwa go bona, ke moka ba tla ikona dijo.”—Mateo 9:15.

Johane ka boyena o boletše ka Jesu e le monyadi. (Johane 3:28, 29) Ka gona, ge Jesu a sa le gona, barutiwa ba Jesu ga ba ikone dijo. Ka morago, ge Jesu a ehwa, barutiwa ba gagwe ba tla mo llela gomme ba se kganyoge go ja. Lega go le bjalo, ruri dilo di a fetoga ge a tsošwa! Ka nako yeo ba ka se be le lebaka le lengwe la go mo llela ka go ikona dijo.

Ka morago, Jesu o nea diswantšho tše tše pedi: “Ga go yo a pharago segaswa sa lešela le le sešogo la hunyela godimo ga seaparo sa ka ntle sa kgale, gobane go tia kudu ga segaswa go tla nganga seaparo seo gomme go gagoga ga sona gwa golela pele. Le gona batho ga ba boloke beine e mpsha ka makukeng a kgale a beine. Ge e ba ba dira bjalo, gona makuka a beine a a palega, beine ya falala ke moka makuka ao a beine a senyega. Eupša batho ba boloka beine e mpsha ka makukeng a mafsa.” (Mateo 9:16, 17) Jesu o ra go re’ng?

Jesu o thuša barutiwa ba Johane Mokolobetši go lemoga gore ga go na motho yo a swanetšego go letela gore balatedi ba Jesu ba latele mekgwa ya kgale ya Sejuda, e bjalo ka tirelo ya go ikona dijo. O be a sa tlela go tlo lokiša le go telefatša tsela ya kgale ya borapedi yeo e senyegilego, e lego tshepedišo ka moka ya borapedi yeo e bego e loketše go lahlwa. Borapedi bjo Jesu a bo kgothaletšago ga se bjo bo dumelelanago le borapedi bja Sejuda bja mehleng yeo gotee le ditlwaelo tša bjona tša batho. Aowa, ga a leke go bea segaswa se sefsa seaparong sa kgale goba beine e mpsha ka lekukeng le thata la kgale.