MATEO 4:13-22 MAREKA 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • JESU O BITŠA BARUTIWA GORE BA MO LATELE KA NAKO E TLETŠEGO

  • BAREI BA DIHLAPI E BA BAREI BA BATHO

Ka morago ga gore batho ba Natsaretha ba leke go bolaya Jesu, o hudugela motseng wa Kaperenaume, kgauswi le Lewatle la Galilea, leo gape le bitšwago “letsha la Genetsareta.” (Luka 5:1) Se se phethagatša boporofeta bjo bo lego pukung ya Jesaya bja gore batho ba Galilea bao ba dulago go bapa le lewatle ba tla bona seetša se segolo.—Jesaya 9:1, 2.

Ee, mo Galilea, Jesu o tšwela pele a tsebatša gore “Mmušo wa magodimo o batametše.” (Mateo 4:17) Jesu o hwetša ba bane ba barutiwa ba gagwe. Ba ile ba sepela le yena pejana, eupša ge ba boa le Jesu ba etšwa Judea, ba ile ba boela kgwebong ya bona ya go rea dihlapi. (Johane 1:35-42) Lega go le bjalo, bjale ke nako ya gore ba dule ba na le Jesu gore a kgone go ba tlwaetša e le gore ba tle ba tšwele pele ka bodiredi ka morago ga ge a sepetše.

Ge Jesu a sepela lebopong, o bona Simone Petro, morwarre wa Andrea le bagwera ba bangwe ba bona ba lokiša malokwa a bona. Jesu o ya go bona, a namela sekepeng sa Petro gomme a mo kgopela gore a se tloše lebopong. Ge ba le kgojana, Jesu a dula fase gomme a thoma go ruta mašaba ao a bokanego lebopong ditherešo mabapi le Mmušo wa Modimo.

Ka morago Jesu o re go Petro: “Eyang moo go išago tlase le theošeng malokwa a lena gore le sware dihlapi.” Petro a araba a re: “Morutiši, re itapišitše bošego ka moka ra se hwetše selo, eupša ke tla theoša malokwa go ya ka taelo ya gago.”—Luka 5:4, 5.

Ba theoša malokwa gomme ba swara dihlapi tše dintši kudu moo malokwa a bona a thomago go gagoga! Gateetee, banna ba bitša badirišani ba bona sekepeng sa kgauswi gore ba tlo ba thuša. Go se go ye kae dikepe ka bobedi di tletše dihlapi tše dintši moo dikepe tšeo tše di imelwago di thomago go nwelela. Ge Petro a bona se, o wela fase pele ga Jesu gomme o re: “Tloga go nna Morena, gobane ke motho wa sebe.” Jesu o a araba o re: “Tlogela go boifa. Go tloga bjale go ya pele o tla be o swara batho ba phela.”—Luka 5:8, 10.

Jesu o re go Petro le Andrea: “Ntšhaleng morago, ke tla le dira barei ba batho.” (Mateo 4:19) O akaretša barei ba bangwe ba dihlapi ba babedi, e lego Jakobo le Johane, barwa ba babedi ba Tsebedeo. Le bona ba arabela ntle le go dikadika. Ka gona barei ba ba bane ba tlogela kgwebo ya bona ya go rea dihlapi gomme e ba barutiwa ba pele ba Jesu ba nako e tletšego.