Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Jesu—Tsela, Therešo le Bophelo

 KGAOLO 135

Jesu yo a Tsošitšwego Bahung o Tšwelela go ba Bantši

Jesu yo a Tsošitšwego Bahung o Tšwelela go ba Bantši

LUKA 24:13-49 JOHANE 20:19-29

  • JESU O TŠWELELA TSELENG E YAGO EMAUSE

  • O BOABOELETŠA MANGWALO GO BARUTIWA BA GAGWE

  • THOMASE O KGAOTŠA GO BELAELA

Ka Sontaga, Nisani 16, barutiwa ba nyamile kudu. Ga ba kwešiše gore lebitla leo le se nago motho le bolela eng. (Mateo 28:9, 10; Luka 24:11) Mo mosegareng, Kleopa le morutiwa yo mongwe ba tloga Jerusalema ba ya Emause, yeo e lego bokgoleng bja dikhilomithara tše e ka bago tše 11.

Ge ba le gare ba sepela, ba boledišana ka seo se diregilego. Ke moka motho yo mongwe yo ba sa mo tsebego o a tla o sepela le bona. O a botšiša o re: “Ke ditaba dife tšeo le ngangišanago ka tšona ge le dutše le sepela?” Kleopa o a araba o re: “Na o modiiledi yo a dulago a nnoši Jerusalema gomme ga o tsebe dilo tše di diregilego moo matšatšing a?” Motho yoo a botšiša a re: “Dilo dife?”—Luka 24:17-19.

Bona ba re: “Dilo tše di lego mabapi le Jesu wa Monatsaretha. . . . Re be re holofetše gore motho yo ke yena yo a bego a tlo hlakodiša Isiraele.”—Luka 24:19-21.

Kleopa le mogwera wa gagwe ba tšwela pele ba anega dilo tšeo di diregilego letšatšing lona leo. Ba re basadi ba bangwe ba be ba ile lebitleng leo Jesu a bego a bolokilwe go lona gomme ba hwetša le se na motho le gore basadi ba ba bone mohlolo—go tšwelela ga barongwa bao ba boletšego gore Jesu o a phela. Ba bega gore ba bangwe le bona ba ile ba ya lebitleng gomme “ba hwetša go le bjalo go etša ge basadi bale ba be ba boletše.”—Luka 24:24.

Go molaleng gore barutiwa ba babedi ba makaditšwe ke seo se bolelwago ke se se diregilego. Motho yo ba sa mo tsebego o arabela ka tsela ya go bontšha a na le matla a taolo go lokiša kgopolo ya bona e fošagetšego, yeo e kgomago dipelo tša bona, o re: “Lena ba go hloka tlhaologanyo le ba dipelo tše di diegago go dumela dilo ka moka tše baporofeta ba di boletšego! Na e be e se mo go swanetšego gore Kriste a tlaišwe ke dilo tše le go tsena letagong la gagwe?” (Luka 24:25, 26) O tšwela pele o ba hlathollela Mangwalo a mantši ao a bolelago ka Kriste.

Ba bararo bao ba feleletša ba fihlile kgauswi le Emause. Barutiwa ba babedi ba nyaka go kwa mo go oketšegilego, ka gona ba kgothaletša motho yo ba sa mo tsebego ba re: “Dula le rena, gobane e šetše e eba mantšiboa e bile letšatši le šetše le sobetše.” Yena o dumela go dula le bona gomme ba ja gotee. Ge motho yoo a rapela, a ngwathaganya senkgwa a bile a ba nea sona, ba a mo lemoga fela a timelela. (Luka 24:29-31) Bjale ba tseba e le ka kgonthe gore Jesu o a phela!

Barutiwa ba babedi ba bolela ba thabile ka seo se ba diragaletšego, ba re: “Na dipelo tša rena di be di sa fse ge a be a bolela le rena tseleng, ge a be a re bulela Mangwalo ka mo go feletšego?” (Luka 24:32) Ba boela Jerusalema ba akgofile, moo ba hwetšago baapostola le ba bangwe bao ba nago le bona. Pele ga ge Kleopa le mogwera wa gagwe ba ka ba begela ditaba, ba kwa ba bangwe ba re: “Ka kgonthe, Morena o tsogile gomme o bonagetše go Simone!” (Luka 24:34) Ke moka ba babedi bao ba hlalosa kamoo Jesu a tšweletšego go bona. Ee, le bona ke dihlatse tšeo di bonego ka mahlo.

Bjale bohle ba tlabegile—Jesu o tšwelela go bona ka phapošing! Ba bonagala ba sa dumele se ka gobane ba notletše mejako ka ge ba boifa Bajuda. Lega go le bjalo, Jesu o eme gare ga bona. O bolela a thekgile ditho o re: “Khutšo a e be le lena.” Eupša ba tšhogile. Go etša ge ba kile ba dira, ba “nagana gore ba bona seriti.”—Luka 24:36, 37; Mateo 14:25-27.

Ge Jesu a ba bontšha dinao le diatla tša gagwe gore o na le mmele wa nama, e le ge a ba bontšha gore ga se yena seriti goba selo se sengwe seo ba fo go se nagana, o re: “Ke ka baka la’ng le tshwenyegile, le gona ke ka baka la’ng go rotoga dipelaelo dipelong tša lena? Bonang diatla tša ka le dinao tša ka, le bone gore ke nna; nkgwatheng le bone, gobane moya ga o na nama le marapo go etša ge le mpona ke na le tšona.” (Luka 24:36-39) Ba thabile kudu e bile ba maketše, eupša ka tsela e itšego ba sa gana go dumela.

Ge a tšwela pele a ba thuša gore ba bone gore ke yena wa kgonthe, o ba botšiša a re: “Na le na le sa go ja moo?” O amogela seripa sa hlapi e bešitšwego a se ja. Ke moka o re: “A ke mantšu a ka ao ke le boditšego ona ge ke be ke sa na le lena, gore dilo ka moka tše di ngwadilwego ka nna Molaong wa Moshe, mangwalong a Baporofeta le Dipsalmeng, di swanetše go phethega.”—Luka 24:41-44.

Jesu o be a ile a thuša Kleopa le mogwera wa gagwe go kwešiša Mangwalo, gomme bjale o thuša bohle bao ba bokanego moo o re: “Ka tsela ye go ngwadilwe gore Kriste o tla tlaišega le go tsoga bahung ka letšatši la boraro, le gona motheong wa leina la gagwe boitsholo bakeng sa tebalelo ya dibe bo tla bolelwa ditšhabeng ka moka—go thoma Jerusalema. Lena le tla ba dihlatse tša dilo tše.”—Luka 24:46-48.

Go na le lebaka leo le dirago gore moapostola Thomase a se be gona. Matšatšing a latelago, ba bangwe ba mmotša ba thabile ba re: “Re bone Morena!” Thomase o arabela ka gore: “Ka ntle le gore ke bone diatla tša gagwe le dintho tša dipikiri gomme ke tsenye monwana wa ka dinthong tša dipikiri le go tsenya seatla sa ka mo lehlakoreng la gagwe, ruri nka se dumele.”—Johane 20:25.

Ka morago ga matšatši a seswai, barutiwa ba bokane gape moo mejako ya gona e notletšwego, eupša lebakeng le Thomase o gona. Jesu o tšwelela gare ga bona a ikapešitše mmele wa nama a ba dumediša a re: “Khutšo a e be le lena.” Ge a retologela go Thomase, Jesu o re: “Tsenya monwana wa gago mo, o bone diatla tša ka gomme o tsenye seatla sa gago lehlakoreng la ka, o tlogele go ba yo a sa dumelego, eupša o dumele.” Thomase a goeletša a re: “Morena wa ka le Modimo wa ka!” (Johane 20:26-28) Ee, bjale ga a sa belaela gore Jesu o a phela e le modimo yo e lego moemedi wa Jehofa Modimo.

Jesu o re: “Na o dumela gobane o mpone? Go thaba bao ba sego ba bona, eupša ba dumela.”—Johane 20:29.