JOHANE 17:1-26

  • MAFELELO A GO TSEBA MODIMO LE MORWA WA GAGWE

  • BOTEE BJA JEHOFA, JESU LE BARUTIWA

Ka ge Jesu a rata baapostola ba gagwe kudu, o be a ba lokišeletša go tloga ga gagwe kgauswinyane. Bjale o lebelela legodimong gomme a rapela Tatagwe a re: “Tagafatša morwa wa gago, gore morwa wa gago a go tagafatše, e le gore go etša ge o mo neile matla godimo ga batho bohle, a nee bohle bao o mo neilego bona bophelo bjo bo sa felego.”—Johane 17:1, 2.

Go molaleng gore Jesu o lemoga gore go tagafatša Modimo go bohlokwa kudu. Eupša ruri tebelelo yeo Jesu a bolelago ka yona e a homotša, e lego ya bophelo bjo bo sa felego! Ka ge Jesu a neilwe “matla godimo ga batho bohle,” a ka nea batho ka moka mehola ya sehlabelo sa gagwe. Lega go le bjalo, ga se ka moka bao ba tlago go šegofatšwa. Ke ka baka la’ng e se ka moka ga bona? Ka gobane Jesu o tla nea mehola ya sehlabelo sa gagwe go feela bao ba phelago ka go dumelelana le seo a se bolelago ka morago, ge a re: “Se se bolela bophelo bjo bo sa felego, gore ba tsebe wena Modimo a nnoši wa therešo le yo o mo romilego, Jesu Kriste.”—Johane 17:3.

Motho o swanetše go tseba Tate gotee le Morwa gabotse gomme a be le tswalano ya kgauswi le bona. O swanetše go lebelela dilo go swana le bona. Go oketša moo, o swanetše go katanela go ekiša dika tša bona tšeo di sa bapišwego le selo ge a dirišana le batho ba bangwe. Le gona a lemoge gore batho ba swanetše go tagafatša Modimo pele ba ka hwetša bophelo bjo bo sa felego. Bjale Jesu o boela tabeng ye ya motheo, o re:

“Ke go tagafaditše lefaseng ka go phetha modiro wo o nneilego wona gore ke o dire. Bjale wena Tate, ntagafatše ke le kgauswi le wena ka letago leo ke bego ke na le lona ke le kgauswi le wena pele lefase le eba gona.” (Johane 17:4, 5) Ee, Jesu o kgopela go bušetšwa letagong la legodimong ka gore a tle a tsošwe bahung.

Lega go le bjalo, Jesu ga se a lebala seo a se fihleletšego bodireding bja gagwe. O rapela ka gore: “Ke utolotše leina la gago bathong bao o nneilego bona go tšwa lefaseng. E be e le ba gago, wa nnea bona gomme ba bolokile lentšu la gago.” (Johane 17:6) Jesu ga se a fo tsebatša leina la Modimo, e lego Jehofa, bodireding bja gagwe. O thušitše le baapostola ba gagwe gore ba tsebe seo leina leo le se emelago—dika tša Modimo gotee le tsela ya gagwe ya go dirišana le batho.

Baapostola ba tseba Jehofa, tema yeo e kgathwago ke Morwa wa gagwe le dilo tšeo Jesu a di rutilego. Ka boikokobetšo Jesu o re: “Dipolelo tšeo o nneilego tšona ke ba neile tšona, le gona ba di amogetše gomme ruri ba tseba gore ke tlile ke le moemedi wa gago, e bile ba dumetše gore o nthomile.”—Johane 17:8.

Ke moka Jesu o bolela phapano yeo e lego gona magareng ga balatedi ba gagwe le lekoko la batho bohle, o re: “Ga ke kgopelele lefase, eupša ke kgopelela bao o nneilego bona; gobane ke ba gago . . . Tate yo Mokgethwa, ba šireletše ka baka la leina la gago leo o nneilego lona, e le gore e be batee go etša ge re le batee. . . . Ke ba bolokile e bile ga go le o tee wa bona yo a ilego a senywa ge e se morwa wa tshenyego,” e lego Judase Isikariote, yoo a rerago go eka Jesu.—Johane 17:9-12.

Jesu o tšwela pele go rapela o re: “Lefase le ba hloile. . . . Ga ke go kgopele gore o ba tloše lefaseng, eupša gore o ba šireletše ka baka la yo kgopo. Bona ga se karolo ya lefase go etša ge nna ke se karolo ya lefase.” (Johane 17:14-16) Baapostola le barutiwa ba bangwe ba gare ga lefase, e lego lekoko la batho leo le bušwago ke Sathane, eupša ba swanetše go dula ba arogile go lona le bobeng bja lona. Bjang?

Ba swanetše go dula e le ba bakgethwa, e le bao ba hlaotšwego go hlankela Modimo ka go diriša ditherešo tšeo di lego ka Mangwalong a Seheberu le ditherešo tšeo Jesu a di rutilego. Jesu o a rapela o re: “Ba kgethagatše ka therešo; lentšu la gago ke therešo.” (Johane 17:17) Ge nako e dutše e eya, ba bangwe ba baapostola ba tla ngwala dipuku tše di buduletšwego tšeo le tšona di tlago go ba karolo ya “therešo” yeo e ka thušago go kgethagatša motho.

Eupša ge nako e dutše e eya go tla ba le ba bangwe bao ba tlago go amogela “therešo.” Ka go re’alo Jesu ga a kgopelele ‘ba feela [bao ba lego gona moo], eupša o kgopelela le bao ba dumelago go yena ka lentšu la bona.’ Jesu o ba kgopelela eng ka moka ga bona? O re: “Gore ka moka e be batee, go etša ge wena Tate o le boteeng le nna gomme nna ke le boteeng le wena, gore le bona ba be boteeng le rena.” (Johane 17:20, 21) Jesu le Tatagwe ga se motho o tee e le ka kgonthe. Ke batee ka ge ba dumelelana dilong ka moka. Jesu o rapelela gore balatedi ba gagwe ba thabele botee bjona bjoo.

Pejana ga moo, Jesu o be a boditše Petro le ba bangwe gore o a tloga o yo ba lokišetša lefelo, e lego lefelo leo le lego legodimong. (Johane 14:2, 3) Bjale Jesu o rapela gape ka taba yeo, o re: “Tate, ke nyaka gore le bao o nneilego bona ba be le nna moo ke lego gona, e le gore ba bone letago la ka leo o nneilego lona, gobane o nthatile pele ga go thewa ga lefase.” (Johane 17:24) Ka go re’alo o tiišetša gore kgale, pele ga ge Adama le Efa ba ka ba le bana, Modimo o ratile Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši, yoo e bilego Jesu Kriste.

Ge Jesu a phetha thapelo ya gagwe, o gatelela gape leina la Tatagwe le gore Modimo o rata baapostola le ba bangwe bao ba sa tlago go amogela “therešo,” ge a re: “Ke ba tsebišitše leina la gago e bile ke tla le tsebatša, e le gore lerato leo o nthatilego ka lona le be go bona gomme nna ke be boteeng le bona.”—Johane 17:26.