MATEO 26:21-29 MAREKA 14:18-25 LUKA 22:19-23 JOHANE 13:18-30

  • JUDASE O HLAOLWA E LE MOEKI

  • JESU O HLOMA DIJO TŠA SEGOPOTŠO

Pejana mantšiboeng ona a Jesu o rutile baapostola ba gagwe thuto ka boikokobetšo ka go ba hlapiša dinao. Bjale, go bonagala e le ka morago ga dijo tša Paseka, o tsopola mantšu a boporofeta bja Dafida, a rego: “Motho yo a bego a phedišana le nna ka khutšo, yoo ke bego ke mmota, e bile a eja senkgwa sa ka, o mphetogetše.” Ke moka o a hlalosa o re: “Yo mongwe wa lena o tla nkeka.”—Psalme 41:9; Johane 13:18, 21.

Baapostola ba a lebelelana, gomme yo mongwe le mongwe o a botšiša o re: “Morena, a ke re ga se nna?” Judase Isikariote le yena o a botšiša. Petro o kgothaletša Johane, yo a dutšego kgauswi le Jesu mo tafoleng, gore a botšiše gore ke mang. Ka gona Johane o ithekga ka Jesu gomme a botšiša a re: “Morena, o bolela ka mang?”—Mateo 26:22; Johane 13:25.

Jesu o araba ka gore: “Ke yoo ke tlago go mo nea lerathana la senkgwa leo ke le inago.” Ge a ina senkgwa sebjaneng seo se lego tafoleng, Jesu o se nea Judase, a re: “Morwa wa motho o a tloga, go etša ge go ngwadilwe mabapi le yena, eupša go madimabe motho yoo Morwa wa motho a ekwago ka yena! Go ka be go bile kaone go motho yoo ge nkabe a sa ka a belegwa.” (Johane 13:26; Mateo 26:24) Ke moka Sathane a tsena go Judase. Bjale monna yo, yoo e šetšego e le moradia, o ineela go dira thato ya Diabolo gomme ka go re’alo a ba “morwa wa tshenyego.”—Johane 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Jesu o botša Judase o re: “Seo o se dirago, se dire ka go akgofa.” Baapostola ba bangwe ba nagana gore Judase, yo a swerego bobolokelo bja tšhelete, o botšwa gore: “‘Reka dilo tšeo re di nyakago bakeng sa monyanya,’ goba gore o be a swanetše go nea badiidi se sengwe.” (Johane 13:27-30) Go e na le moo, Judase o a sepela o yo eka Jesu.

Mantšiboeng ona a a dijo tša Paseka, Jesu o hloma mohuta o mongwe wa dijo o mofsa. O tšea senkgwa, a rapela thapelo ya tebogo, a se ngwathaganya, ke moka a se nea baapostola gore ba se je. O re: “Se se bolela mmele wa ka wo o tlago go newa ka baka la lena. Dulang le dira se e le go nkgopola.” (Luka 22:19) Senkgwa se a fetišwa gomme baapostola ba se ja.

Bjale Jesu o tšea senwelo sa beine, a rapela thapelo ya tebogo gomme a se fetišetša go bona. Yo mongwe le yo mongwe o nwa senwelong se, seo Jesu a rego ka sona: “Senwelo se se bolela kgwerano e mpsha ka baka la madi a ka ao a tlago go tšhollelwa lena.”—Luka 22:20.

Ka go re’alo Jesu o rulaganya segopotšo sa lehu la gagwe seo balatedi ba gagwe ba tlago go se swara ngwaga le ngwaga ka Nisani 14. Se tla ba gopotša seo Jesu le Tatagwe ba se dirilego go thuša batho bao ba nago le tumelo gore ba efoge kahlolo ya sebe le lehu. Segopotšo se gatelela tokologo ya kgonthe go batho bao ba dumelago go feta kamoo Paseka e bego e e gatelela ka gona go Bajuda.

Jesu o bolela gore madi a gagwe ‘a tla tšhollwa bakeng sa ba bantši e le gore ba lebalelwe dibe.’ Gare ga ba bantši bao ba tlago go hwetša tebalelo e bjalo ke baapostola ba gagwe bao ba botegago le ba bangwe ba go swana le bona. Ke bona bao ba tlago go ba le yena Mmušong wa Tatagwe.—Mateo 26:28, 29.