MATEO 21:1-11, 14-17 MAREKA 11:1-11 LUKA 19:29-44 JOHANE 12:12-19

  • JESU O TSENA JERUSALEMA KA PHENYO

  • PHEDIŠO YA JERUSALEMA E BOLELWA E SA LE PELE

Letšatšing le le latelago, ka Sontaga, Nisani 9, Jesu o tloga Bethania le barutiwa ba gagwe gomme o leba Jerusalema. Ge ba batamela Bethefage, Jesu o botša barutiwa ba gagwe ba babedi ba le Thabeng ya Mehlware, o re:

“Eyang motsaneng wo le lebanego le wona gomme ge le fihla le tla hwetša pokolo e tlemilwe e na le pokolwana; le di tlemolleng le di tliše go nna. Ge e ba motho yo mongwe a le botša se se itšego, le re: ‘Morena o a di hloka.’ Ge le re’alo o tla napa a di romela.”—Mateo 21:2, 3.

Barutiwa ba palelwa ke go bona gore ditaelo tša Jesu di mabapi le boporofeta bja Beibele. Lega go le bjalo, ka morago ba kwešiša go phethagala ga boporofeta bja Sakaria. O be a boletše e sa le pele gore Kgoši e holofeditšwego ya Modimo e tla tsena Jerusalema “e ikokobeditše gomme e nametše pokolo, yona pokolwana e nago le mmago yona.”—Sakaria 9:9.

Ge barutiwa ba fihla Bethefage gomme ba tšea pokolwana e tona le mmago yona, batho bao ba emego kgauswi ba a botšiša ba re: “Le re’ng le tlemolla pokolwana?” (Mareka 11:5) Eupša ge ba ekwa gore diphoofolo tšeo di nyakwa ke Morena, ba dumela ge barutiwa ba di iša go Jesu. Barutiwa ba bea diaparo tša bona tša ka ntle godimo ga pokolo le godimo ga pokolwana, eupša Jesu o namela pokolwana.

Lešaba le a oketšega ge Jesu a lebile Jerusalema a nametše pokolwana. Ba bantši ba ala diaparo tša bona mo tseleng. Ba bangwe ba thokga makala mehlareng goba “mahlare go bapa le tsela” gomme ba a ala. Ba goeletša ba re: “Re rapela gore o mo phološe! Go šegofaditšwe yo a tlago ka leina la Jehofa! Go šegofaditšwe Mmušo o tlago wa tatago rena Dafida!” (Mareka 11:8-10) Bafarisei bao ba lego lešabeng ba galefišwa ke dikgoeletšo tše. Ba botša Jesu ba re: “Morutiši, kgalemela barutiwa ba gago.” Jesu o araba ka gore: “Ruri ke a le botša: Ge e ba ba ba be ba ka homola, gona maswika a be a tla goeletša.”—Luka 19:39, 40.

Ge Jesu a lebelela Jerusalema, o thoma go lla gomme o re: “Ge nkabe wena, ee, wena ka noši o ile wa lemoga letšatšing le, dilo tše di tswalanago le khutšo—eupša bjale di utetšwe mahlo a gago.” Jerusalema e tla lefa bakeng sa go se kwe ga yona ka boomo. Jesu o bolelela pele o re: “Manaba a gago a tla aga legora la dikota tše di nago le dintlha go go dikologa, a go dikanetša le go go tlaiša go tšwa mathokong ohle, ke moka ba tla lahlela wena le bana ba gago fase, gomme ba ka se tlogele leswika le le godimo ga leswika go wena.” (Luka 19:42-44) Mantšu a Jesu a ile a phethagala ge Jerusalema e fedišwa ka ngwaga wa 70 C.E.

Ge Jesu a tsena Jerusalema, “motse ka moka wa huduega, wa re: ‘Ke mang yo?’” Le gona mašaba a dulela gore: “Ke Jesu wa moporofeta, wa go tšwa Natsaretha ya Galilea!” (Mateo 21:10, 11) Bao ba lego lešabeng bao ba bonego Jesu a tsoša Latsaro bahung ba botša ba bangwe ka mohlolo woo. Bafarisei ba llela gore ga ba kgone go dira selo ka yena. Ba botšana ba re: “Lefase [ka moka] le mo šetše morago.”—Johane 12:18, 19.

Jesu o ya tempeleng go yo ruta, ka ge a tlwaetše go dira bjalo ge a etela Jerusalema. Ge a le moo o fodiša difofu le digole. Baperisita ba bagolo le bamangwalo ba thoma go galefa ge ba bona seo a se dirago e bile ba ekwa bašemane ba goeletša tempeleng ba re: “Re rapela gore o phološe Morwa wa Dafida!” Baetapele ba bodumedi ba botšiša Jesu ba re: “Na o a ba kwa gore ba re’ng?” O araba ka gore: “Na ga se la ka la bala gore: ‘O dirile gore melomo ya bana le masea e go tumiše’?”—Mateo 21:15, 16.

Jesu o lebelela dilo tšeo di lego ka tempeleng. Bjale ke bošego, ka gona o sepela le baapostola. Pele ga ge Nisani 10 e thoma, o boela Bethania, moo a lalago gona ka Sontaga.