MATEO 27:31, 32 MAREKA 15:20, 21 LUKA 23:24-31 JOHANE 19:6-17

  • PILATO O LEKA GO LOKOLLA JESU

  • JESU O AHLOLELWA LEHU

Gaešita le ge Jesu a ile a swarwa ka sehlogo le go kwerwa, maiteko a Pilato a go mo lokolla ga a kgome dipelo tša baperisita ba bagolo le badirišani ba bona gore ba mo lokolle. Ga ba nyake selo seo se tlago go šitiša go bolawa ga Jesu. Ba duletše go goeletša ka gore: “Mo kokotele koteng! Mo kokotele koteng!” Pilato o ba araba ka gore: “Lena mo tšeeng le mo kokotele koteng gobane ga ke mmone molato le ge e le ofe.”—Johane 19:6.

Tatofatšong ya bona ya bopolitiki, Bajuda ba palelwa ke go kgodiša Pilato gore Jesu o swanetše go hwa, eupša go thwe’ng ka tatofatšo ya bona ya bodumedi? Ba boela tatofatšong ya thogako yeo e ilego ya rotošwa ge Jesu a be a sekišwa ke lekgotla la Sanhedrine. Ba re: “Re na le molao gomme go ya ka molao, o swanetše go hwa, gobane o itirile morwa wa Modimo.” (Johane 19:7) Pilato o thoma go kwa ka tatofatšo ye.

Pilato o boela ka ntlong ya gagwe gomme o nyaka tsela yeo ka yona a ka lokollago monna yo yoo a ilego a kgotlelela go swarwa gampe le yoo mosadi wa yena Pilato a mo lorilego. (Mateo 27:19) Go thwe’ng ka tatofatšo e mpsha yeo Bajuda ba e dirago, ya gore mogolegwa yo ke “morwa wa Modimo”? Pilato o a tseba gore Jesu o tšwa Galilea. (Luka 23:5-7) Lega go le bjalo o botšiša Jesu ka gore: “O tšwa kae?” (Johane 19:9) Na Pilato a ka ba a ipotšiša gore Jesu o kile a phela pele, gomme ka tsela e itšego a ipotšiša gore o tšwa go Modimo?

Pilato o ikwetše ka boyena ge Jesu a bolela gore ke kgoši, eupša Mmušo wa gagwe ga se karolo ya lefase le. Ka ge Jesu a sa nyake go hlalosa seo a se boletšego pejana, o a ikhomolela. Go gana ga Jesu go araba go befediša Pilato, gomme a galefile o re go Jesu: “Na ga o mpolediše? Na ga o tsebe gore ke na le matla a go go lokolla le a go go kokotela koteng?”—Johane 19:10.

Ge e le gabotse Jesu o re: “O ka be o se na matla go nna le gatee ge nkabe o se wa a newa a etšwa godimo. Ke ka baka leo motho yo a nkgafetšego go wena a nago le sebe se segolo.” (Johane 19:11) Go molaleng gore Jesu ga a bolele a naganne ka motho o tee. Go e na le moo, o ra gore Kayafa le badirišani ba gagwe gotee le Judase Isikariote ba rwele boikarabelo bjo bogolo go feta Pilato mabapi le taba ye.

Pilato a kgahlilwe ke boitshwaro bja Jesu le tsela yeo a bolelago ka yona, e bile a tšhošwa kudu ke taba ya gore Jesu a ka ba a etšwa go Modimo, Pilato o leka gape go mo lokolla. Lega go le bjalo, Bajuda ba rotoša poifo e nngwe yeo Pilato a nago le yona. Ba mo tšhošetša ka gore: “Ge e ba o ka lokolla motho yo, gona ga o mogwera wa Kesara. Motho yo mongwe le yo mongwe yo a itirago kgoši o ganetšana le Kesara.”—Johane 19:12.

Mmuši yo o ntšhetša Jesu ka ntle gape gomme e le ge a dutše sedulong sa kahlolo, o botša setšhaba o re: “Bonang kgoši ya lena!” Lega go le bjalo, Bajuda ga ba ineele. Ba goeletša ka gore: “Mo tloše! Mo tloše! Mo kokotele koteng!” Pilato o lopa a re: “Na ke kokotele kgoši ya lena koteng?” Ke kgale Bajuda ba sa rate pušo ya Baroma; lega go le bjalo, baperisita ba bagolo ba bolela ka sebete ba re: “Ga re na kgoši, ge e se Kesara.”—Johane 19:14, 15.

Ka ge Pilato a ineela ka baka la poifo dikgopelong tše di sa kgaotšego tša Bajuda, o gafa Jesu gore a bolawe. Bahlabani ba apola Jesu seaparo sa mmala o mophepolo gomme ba mo apeša diaparo tša gagwe tša ka ntle. Ge Jesu a išwa gore a yo kokotelwa koteng, o swanetše go ithwalela yona.

Bjale e šetše e le mesong ya Labohlano, Nisani 14. Jesu o be a dutše a phafogile ga e sa le go tloga Labone mesong gomme o ile a lebeletšana le ditiragalo tše bohloko ka go latelana. Ka ge a imelwa ke kota ya tlhokofatšo, Jesu o felelwa ke matla. Ka gona bahlabani ba gapeletša motho yo a fetago ka tsela, yena Simone wa Kirene yeo e lego Afrika, gore a rwale kota a e iše lefelong leo Jesu a tlago go bolaelwa go lona. Batho ba bantši ba a mo latela, ba bangwe ba itshetla dihuba ba le manyaming le go llišwa ke seo se diregago.

Jesu o botša basadi bao ba kwelego bohloko, o re: “Barwedi ba Jerusalema, tlogelang go ntelela. Go e na le moo, iteleleng le llele le bana ba lena, gobane go tla mehla yeo ka yona batho ba tlago gore: ‘Go thaba basadi ba baopa le dipopelo tšeo di sa kago tša belega le matswele ao a sa kago a amuša!’ Ke moka ba tla thoma go re go dithaba: ‘Re weleng!’ Ba re go meboto: ‘Re khupetšeng!’ Ge e ba ba dira dilo tše ge sehlare e le moketla, gona go tla direga’ng ge se omeletše?”—Luka 23:28-31.

Jesu o bolela ka setšhaba sa Bajuda. Se etša sehlare seo se hwago seo se sa hlwago se oma, ka ge Jesu a sa dutše a le gona gomme le Bajuda ba bantši bao ba dumelago go yena ba sa le gona. Ge ba ba tlošwa setšhabeng, go tla šala feela setšhaba seo se se nago tswalano le Modimo seo se swanago le sehlare seo se hwilego. Sello e tla ba se segolo gakaakang ge madira a Baroma ao a phethago kahlolo ya Modimo a fediša setšhaba seo!