MATEO 26:47-56 MAREKA 14:43-52 LUKA 22:47-53 JOHANE 18:2-12

  • JUDASE O EKA JESU A LE SERAPENG

  • PETRO O KGAOLA TSEBE YA MOHLANKA

  • JESU O A GOLEGWA

E šetše e le ka morago ga bošegogare. Baperisita ba dumelelane ka go lefa Judase ditsekana tše 30 tša silifera e le gore a eke Jesu. Ka gona Judase o etile pele lešaba le legolo la baperisita ba bagolo le Bafarisei gomme ba nyaka go swara Jesu. Ba sepela le sehlopha sa madira a Baroma ao a itlhamilego ao a nago le tona ya madira.

Go molaleng gore Judase o ile a leba thwii go baperisita ba bagolo ge Jesu a mo raka nakong ya ge go jewa Paseka. (Johane 13:27) Bona ba ile ba kgoboketša bahlankedi ba bona gotee le sehlopha sa mašole. Judase a ka ba a thomile ka go ba iša phapošing yeo Jesu le baapostola ba gagwe ba bego ba ketekela Paseka go yona. Eupša ga bjale sehlopha sa bahlolampherefere se phatšitše Moedi wa Kidirone gomme se lebile serapeng. Sehlopha seo se swere dibetša gotee le dirumula le mabone gomme se ikemišeditše go swara Jesu.

Ge Judase a etile pele molokeloke wo o rotogelago Thabeng ya Mehlware, o ikwa a kgodišegile gore o tseba moo a tlago go hwetša Jesu gona. Bekeng e fetilego, ge Jesu le baapostola ba dutše ba tšea maeto magareng ga Bethania le Jerusalema, ba be ba fela ba ema serapeng sa Getsemane gore ba khutše. Eupša bjale ke bošego, gomme Jesu a ka ba a širilwe ke meriti ya dihlare tša mehlware tšeo di lego ka serapeng. Ka gona, mašole ao mohlomongwe a sa kago a bona Jesu, a tla mo tseba bjang? E le gore a a thuše, Judase o tla a nea seka. O re: “Yo ke mo atlago, ke yena; le mo golegeng gomme le sepeleng le yena a hlapeditšwe.”—Mareka 14:44.

Judase o iša lešaba serapeng, gomme o bona Jesu le baapostola ba gagwe ke moka o leba thwii go Jesu. Judase o re: “Dumela Rabi!” ke moka o atla Jesu ka borutho. Jesu o araba ka gore: “Wešo, o tletše’ng mo?” (Mateo 26:49, 50) Ge Jesu a ikaraba, o re: “Judase, na o eka Morwa wa motho ka go mo atla?” (Luka 22:48) Eupša Jesu ga a sa na taba le moeki wa gagwe!

Jesu bjale o ya moo go nago le seetša sa dirumula le mabone gomme o botšiša gore: “Le nyaka mang?” Sehlopha sa bahlolampherefere se araba ka gore: “Jesu wa Monatsaretha.” Jesu o bolela ka sebete, o re: “Ke nna yena.” (Johane 18:4, 5) Ka ge banna bao ba sa tsebe seo ba ka se letelago, ba wela fase.

Go e na le go diriša sebaka seo go tšhaba gomme a timelele leswiswing, Jesu o ba botšiša gape gore ba nyaka mang. Ge ba boeletša ba re: “Jesu wa Monatsaretha,” o tšwela pele a theošitše maswafo o re: “Ke le boditše gore ke nna yena. Ka gona ge e ba le nyaka nna, lesang ba ba sepele.” Gaešita le nakong ye e thata, Jesu o gopola seo a se boletšego pejana, ge a be a re a ka se lahlegelwe le ke o tee wa bona. (Johane 6:39; 17:12) Jesu o šireleditše baapostola ba gagwe bao ba botegago e bile ga go le o tee wa bona yo a ilego a lahlega “ge e se morwa wa tshenyego,” e lego Judase. (Johane 18:7-9) Ka gona, bjale o kgopela gore balatedi ba gagwe ba botegago ba leswe ba sepele.

Ge mašole a ema gomme a leba go Jesu, baapostola ba lemoga seo se diregago. Ba botšiša gore: “Morena, na re diriše ditšhoša tša rena?” (Luka 22:49) Le pele Jesu a ka araba, Petro o kgatikanya e nngwe ya ditšhoša tše pedi tšeo baapostola ba di swerego. O hlasela Malekose, e lego mohlanka wa moperisita yo a phagamego, a mo kgaola tsebe ya le letona.

Jesu o kgwatha tsebe ya Malekose, gomme o fodiša ntho ya gagwe. Ke moka o ruta thuto e bohlokwa, o laela Petro o re: “Bušetša tšhoša ya gago lefelong la yona, gobane bohle bao ba dirišago tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša.” Jesu o ikemišeditše go golegwa, ka ge a hlalosa gore: “Mangwalo a tla phethagala bjang gore go swanetše go direga ka tsela ye?” (Mateo 26:52, 54) O oketša ka gore: “Na senwelo se Tate a nneilego sona, ruri ga se ka swanela go se nwa?” (Johane 18:11) Jesu o dira dilo ka go dumelelana le thato ya Modimo ka yena, e bile o dira se go fihlela a ehwa.

Jesu o botšiša lešaba, o re: “Na le tšwile ka ditšhoša le melamo go tlo ntshwara bjalo ka ge eka le tšwetše mohlakodi? Letšatši le letšatši ke be ke ehlwa ke dula ka tempeleng ke ruta, fela ga se la ka la ntshwara. Eupša tše ka moka di diregile gore mangwalo a baporofeta a phethagale.”—Mateo 26:55, 56.

Sehlopha sa mašole, tona ya madira le bahlankedi ba Bajuda ba swara Jesu gomme ba mo tlema. Ge baapostola ba bona se, ba a tšhaba. Lega go le bjalo, “lesogana le lengwe”—mohlomongwe ke morutiwa Mareka—le šala gare ga lešaba e le gore le latele Jesu. (Mareka 14:51) Lesogana le le a bonwa, ke moka lešaba le leka go le swara, gomme seo se le gapeletša go šia seaparo sa lona sa linene ge le dutše le tšhaba.