Go ka bonagala banamedi ba bane ba dipere ba makatša e bile ba boifiša, eupša ga se gwa swanela go ba bjalo. Ka baka la eng? Ka gobane Beibele le ditiragalo tša mehleng yeno di re thuša go kwešiša gabotse seo monamedi yo mongwe le yo mongwe wa pere a se emelago. Le ge go kata ga dipere tša bona go swantšhetša masetlapelo mo lefaseng, seo se ka bolela ditaba tše dibotse go wena le lapa la gago. Bjang? Sa pele, anke re boneng seo se emelwago ke monamedi wa pere e nngwe le e nngwe.

MONAMEDI WA PERE E TŠHWEU

Pono e thoma ka tsela ye: “Ka lebelela gomme ka bona pere e tšhweu; yo a e nametšego o be a swere bora; a newa mphapahlogo, a tšwela go yo fenya le go feleletša phenyo ya gagwe.”—Kutollo 6:2.

Monamedi wa pere e tšhweu ke mang? Tlhaloso ya gagwe e hwetšwa pukung yona yeo ya Beibele ya Kutollo, yeo ka morago e hlalosago monamedi yo wa pere wa legodimong e le “Lentšu la Modimo.” (Kutollo 19:11-13) Sereto seo sa Lentšu, se šupa go Jesu Kriste, ka ge e le mmoleledi wa Modimo. (Johane 1:1, 14) Go oketša moo, o bitšwa “Kgoši ya dikgoši le Morena wa marena” gomme o hlaloswa e le “Mmotegi le Morereši.” (Kutollo 19:16) Ge e le gabotse o na le matla a go ba kgoši ya mohlabani, gomme ga a diriše matla a gagwe gampe. Lega go le bjalo, go rotoga dipotšišo.

Ke mang yo a neago Jesu matla a go ba mofenyi? (Kutollo 6:2) Moporofeta Daniele o ile a bona pono yeo go yona Mesia a swantšhwago le “morwa wa motho,” a newa “pušo, seriti le mmušo” ke “Motala wa Mabaka,” e lego Jehofa Modimo. * (Daniele 7:13, 14) Ka gona, Modimo Ramatlaohle ke yena a neago Jesu matla le tshwanelo ya go buša le go ahlola. Pere e tšhweu ke leswao leo le swanelago la ntwa yeo e lwewago ka toka ke Morwa wa Modimo, ka ge gantši Mangwalo a diriša mmala o mošweu go swantšhetša toko.—Kutollo 3:4; 7:9, 13, 14

Banamedi ba dipere ba thomile neng go kata? Ela hloko gore monamedi wa pere ya pele, e lego Jesu, o thoma go kata ge a amogela mphapahlogo. (Kutollo 6:2) Jesu o ile a bewa neng go ba Kgoši legodimong? Ga se ya ba ge a boela legodimong ka morago ga lehu la gagwe. Beibele e bontšha gore ka nako yeo go ile gwa thoma lebaka la go leta. (Baheberu 10:12, 13) Jesu o ile a botša balatedi ba gagwe dilo tšeo ba bego ba tla bona ka tšona ge go fela lebaka leo la go leta, le go thoma ga pušo ya gagwe legodimong. O boletše gore ge a thoma go buša, maemo a lefase a be a tlo mpefala kudu. Go be go tla ba le dintwa, tlhaelelo ya dijo le leuba la malwetši. (Mateo 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Ka moragonyana ga go thoma ga Ntwa ya Pele ya Lefase ka 1914, go ile gwa ba molaleng gore nako yeo Jesu a boletšego ka yona e be e fihlile. Yeo e be e le nako ya mathata mo lefaseng yeo Beibele e e bitšago ‘mehla ya bofelo.’—2 Timotheo 3:1-5.

Eupša ke ka baka la’ng re bona maemo a mpefala go e na le go kaonefala, ga e sa le go tloga ge Jesu a hwetša mphapahlogo ka 1914? Lebaka ke gore ka nako yeo, Jesu o ile a thoma go buša legodimong e sego mo lefaseng. Go ile gwa tsoga ntwa legodimong, gomme Kgoši yeo e sa tšwago go bewa e lego Jesu, yo a bitšwago Mikaele, o ile a lahlela Sathane le batemona ba gagwe lefaseng. (Kutollo 12:7-9, 12) Ga e sa le go tloga ka nako yeo Sathane a lahletšwego lefaseng, o galefile kudu, ka ge a tseba gore o šaletšwe ke nako e kopana. Ruri, go se go ye kae Modimo o tla phetha thato ya gagwe ya go fediša Sathane mo lefaseng. (Mateo 6:10) Ga bjale, anke re boneng gore banamedi ba bangwe ba bararo ba dipere ba thuša bjang go kgonthišetša gore ruri re phela “mehleng ya bofelo” ya mathata. Go fapana le monamedi wa pere ya pele, yo go lego molaleng gore o swantšhetša motho yo a  itšego, banamedi ba bararo bao ba latelago ba swantšhetša maemo a lefase ao a apareditšego bathong.

MONAMEDI WA PERE E KHWIBIDU

“Gwa tšwelela pere e nngwe ya mmala wa bohwibidu bja mollo; yo a e nametšego a dumelelwa go tloša khutšo lefaseng e le gore batho ba bolayane; a newa tšhoša e kgolo.”—Kutollo 6:4.

Monamedi yoo o swantšhetša ntwa. Hlokomela gore o fediša khutšo lefaseng ka moka e sego feela dinageng tše sego kae. Ka 1914, go ile gwa ba le ntwa ya lefase ka moka, e lego seo se bego se thoma go direga historing. E ile ya latelwa ke ntwa ya bobedi ya lefase, yeo e ilego ya senya le go feta. Ba bangwe ba šišinya gore mahu ao a bakilwego ke dintwa ga e sa le go tloga ka 1914 a feta dimilione tše 100! Go oketša moo, batho ba bangwe ba bantši ba ile ba gobala o šoro.

Ntwa e fihla bokgoleng bofe mehleng ye? Ke la mathomo historing go bonagala batho ba na le bokgoni bja go ka fediša batho ka moka. Gaešita le mekgatlo yeo go thwego ke ya go dira khutšo, e bjalo ka Ditšhaba tše Kopanego, ga se ya kgona go thibela monamedi wa pere e khwibidu.

MONAMEDI WA PERE E NTSHO

“Ka lebelela gomme ka bona pere e ntsho; yo a e nametšego o be a swere sekala ka seatla sa gagwe. Ka kwa seo se kwagalago eka ke lentšu gare ga dibopiwa tše di phelago tše nne, se re: ‘Khilograma ya korong ke tenariase, dikhilograma tše tharo tša garase ke tenariase; o se ke wa senya makhura a mohlware le beine.’”—Kutollo 6:5, 6.

Monamedi yo o swantšhetša tlala. Mo re hwetša seswantšho seo se bontšhago gore dijo di tla hlaela kudu moo e lego gore khilograma ya korong e tla bitša tenariase, e lego mogolo wa letšatši ka moka wa lekgolong la pele la mengwaga. (Mateo 20:2) Tšhelete yeo ya tšhipi e be e tla reka dikhilograma tše tharo tša garase, e lego mabele ao a tšewago a fetwa ke korong ka matla. Dijo tšeo di be di ka tšea nako e kaakang go fepa lapa le legolo? Ka gona batho ba lemošwa gore ba swanetše go seketša gaešita le dijo tša letšatši le letšatši, e lego seo se swantšhetšwago gabotse ke dijo tša mehleng yeo le dilo tše tlwaelegilego tše bjalo ka makhura a mohlware le beine.

Ga e sa le go tloga ka 1914, na re bone bohlatse bja gore monamedi yo wa pere e ntsho o a kata? Ee! Mo e ka bago batho ba dimilione tše 70 ba bolailwe ke tlala lekgolong la bo-20 la mengwaga. Setsebi se sengwe se ile sa akanyetša gore “batho ba dimilione tše 805—mo e ka bago motho o tee go ba senyane lefaseng—ba be ba sa fepše gabotse go tloga ka 2012 go fihla ka 2014.” Pego e nngwe e itše: “Ngwaga le ngwaga tlala e bolaya batho ba bantši go feta bao ba bolawago ke bolwetši bja AIDS, malaria le bolwetši bja mafahla ge a kopantšwe.” Go sa šetšwe maiteko ao a dirwago a go fepa bao ba se nago dijo tše di lekanego, monamedi wa pere e ntsho o tšwela pele a kata.

MONAMEDI WA PERE E TSHEHLA

“Ka lebelela gomme ka bona pere e tshehla; yo a e nametšego o bitšwa Lehu. Bodulabahu bo be bo mo latela kgauswiuswi. Ba ile ba newa matla godimo ga karolo ya bone ya lefase gore ba bolaye ka tšhoša le ka tlhaelelo ya dijo le ka bolwetši bjo bo bolayago le ka dibata tša naga.”—Kutollo 6:8.

Monamedi wa bone o swantšhetša lehu leo le bakwago ke bolwetši le dilo tše dingwe. Ka moragonyana ga 1914, bolwetši bja Kwatama bo ile bja bolaya batho ba dimilione tše masome. Go ka direga gore batho ba e ka bago ba dimilione tše 500 ba ile ba fetelwa ke bolwetši bjoo, e lego mo e ka bago motho o tee go ba bararo bao ba bego ba phela ka nako yeo.

Eupša bolwetši bja Kwatama e be e fo ba mathomomayo. Ditsebi di šišinya gore batho ba dimilione tše makgolo ba bolailwe ke bolwetši bja sekobonyane (smallpox) lekgolong la bo-20 la mengwaga. Le lehono, go sa šetšwe tšwelopele yeo e lego gona dinyakišišong tša tša kalafo, batho ba dimilione ga ba phele nako e telele ka baka la bolwetši bja AIDS, bja mafahla le bja malaria.

Pheletšo ke e tee, e lego lehu—go sa šetšwe gore le bakwa ke ntwa, tlala goba bolwetši. Bahu ba felela Bodulabahu, gomme ga go bonagale go na le kholofelo.

 DINAKO TŠE KAONE DI KGAUSWI!

Dinako tše re phelago go tšona tša mathata di kgauswi le go fela. Gopola se: Jesu o ile “a tšwela go yo fenya” ka 1914, a lahlela Sathane lefaseng; eupša Jesu ga se a feleletša phenyo ya gagwe ka nako yeo. (Kutollo 6:2; 12:9, 12) Kgauswinyane, ka Haramagedone, Jesu o tla fediša tutuetšo ya Sathane gomme o tla fediša batho bao e lego bathekgi ba Diabolo. (Kutollo 20:1-3) Jesu a ka se kgaotše feela go kata ga dipere tša banamedi ba bararo eupša o tla dirolla tshenyo yeo ba e bakilego. O tla dira seo bjang? Ela hloko seo Beibele e se holofetšago.

Go e na le gore go be le ntwa, go tlo rena khutšo. Jehofa “o fediša dintwa go fihla pheletšong ya lefase. O robaganya bora gomme a ripaganya lerumo.” (Psalme 46:9) Ge e le batho bao ba ratago khutšo, “ba tla thaba kudu ka baka la go ata ga khutšo.”—Psalme 37:11.

Go e na le gore go be le tlala, go tla ba le dijo tše dintši. Beibele e re: “Go tla ba le mabele a mantši mo lefaseng; dintlheng tša dithaba go tla ba le motlalo wa mabele.”—Psalme 72:16.

Kgauswinyane Jesu o tla dirolla ditlamorago tšeo di bakilwego ke banamedi ba bangwe ba bararo ba dipere

Go e na le gore go be le malwetši le lehu, batho ka moka ba tla phela gabotse mmeleng le go phela ka mo go sa felego. Modimo o “tla phumola megokgo ka moka mahlong a bona gomme lehu le ka se hlwe le sa ba gona, le ge e le manyami goba sello goba bohloko di ka se hlwe di sa ba gona.”—Kutollo 21:4.

Ge Jesu a be a phela mo lefaseng, o ile a bontšha dilo tšeo di kgahlišago tšeo di tlago go direga nakong e tlago ge a tla be a buša. O ile a kgothaletša khutšo, a fepa batho ba dikete ka mohlolo, a fodiša balwetši a ba a tsoša le bahu.—Mateo 12:15; 14:19-21; 26:52; Johane 11:43, 44.

Dihlatse tša Jehofa di tla thabela go go bontšha ka Beibeleng ya gago gore ke bjang o ka bago o šetše o itokišitše ge banamedi bao ba dipere ba kgaotša go kata. Na o ka thabela gore di ithute le wena ka mo go oketšegilego?

^ par. 7 Jehofa ke leina la Modimo bjalo ka ge le utolotšwe ka Beibeleng.