• NGWAGA WA MATSWALO: 1952

  • NAGA: UNITED STATES

  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: O BE A LE BOGALE O ŠORO

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke goletše Los Angeles, California, U.S.A., ditikologong tše di fapafapanego tšeo di tumilego gampe ka dihlopha tša tšona tša disenyi tša ditarateng gotee le diokobatši. Batswadi ba ka ba be ba na le bana ba tshelelago, gomme ke le wa bobedi baneng bao.

Mma o re godišitše re le ditho tša kereke ya baebangedi. Lega go le bjalo, ge ke sa le mofsa ke be ke phela maphelo a mabedi. Ka Disontaga ke be ke opela sehlopheng sa kereke. Mo bekeng, ke be ke phela meletlwaneng, ke diriša diokobatši gampe e bile ke itshwara ka tsela e gobogilego.

Ke be ke le sefelapelwana e bile ke le bogale o šoro. Ke be ke diriša selo se sengwe le se sengwe e le sebetša gore ke fenye. Seo ke bego ke ithuta sona kerekeng se be se sa nthuše. Ke be ke fela ke re: “Tefetšo ke ya Morena—ge e le nna ke sedirišwa sa gagwe!” Ge ke sa le sekolong se se phagamego go yela bofelong bja nywaga ya bo-1960, ke ile ka tutuetšwa ke mokgatlo wo o bitšwago Black Panthers, e lego sehlopha sa dipolitiki seo se tsebjago ka go lwela ditshwanelo tša batho. Ke ile ka tsenela mokgatlo wa ditshwanelo tša batho. Re ile ra rulaganya megwanto gantši gomme lebakeng le lengwe le le lengwe re be re tswalela sekolo ka nakwana.

Go bonagala ke be ke sa kgotsofatšwe ke megwanto ya dipolitiki gore ke fediše bogale bja ka. Ka gona ke ile ka thoma go tšea karolo ditirong tša bosenyi tšeo di dirwago ka baka la lehloyo. Ka mohlala, lebakeng le lengwe nna le bagwera ba ka re ile ra bogela difilimi tšeo di bontšhago go tlaišwa ga nakong e fetilego ga makgoba a Maafrika nageng ya United States. Ka ge re be re galefišitšwe ke ditiro tšeo tša go hloka toka, re ile ra hlasela bafsa ba batho ba bašweu gona moo lefelong la go bogela difilimi. Ke moka re ile ra ya ditikologong tša batho ba bašweu, re nyaka batho ba oketšegilego gore re ba itie.

Go yela bofelong bja nywaga ya ka ya mahlalagading, nna le mogolo’aka le bana bešo re be re le disenyi tše šoro. Re be re phela re kitimišwa ke maphodisa. Yo mongwe wa bana bešo e be e le setho sa sehlopha sa disenyi seo se tumilego gampe, gomme ke be ke gwerane le sona. Bophelo bja ka bo be bo senyegela pele.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Batswadi ba mogwera yo mongwe wa ka e be e le Dihlatse tša Jehofa. Ke ile ka dumela ge ba ntaletša gore ke ye dibokeng tša bona tša phuthego. Di tloga fase feela, ke ile ka bona kamoo Dihlatse di fapanego le madumedi a mangwe. Batho bohle ba be ba na le Beibele gomme ba e diriša dibokeng. Bafsa ba be ba bile ba bolela ka Beibele sethaleng! Ke ile ka kgahlwa ke gore Modimo o na le leina e lego Jehofa, e bile ke kgahlwa ke go kwa le dirišwa. (Psalme 83:18) Phuthego e be e bopša ke batho ba ditšhaba tše dintši, eupša go be go le molaleng gore merafo e be e sa hlaolane.

 Ke thomile ke sa nyake go ithuta Beibele le Dihlatse, eupša ke be ke rata go ya dibokeng tša tšona. Bošegong bjo bongwe, ge ke be ke le dibokeng tša Dihlatse, sehlopha sa bagwera ba ka se ile sa ya khonsateng. Gona moo bagwera ba ka ba ile ba itia mofsa ba mmolaya ka ge a be a gana ka baki ya gagwe ya letlalo. Letšatšing le le latelago, ba ile ba ikgantšha ka polao yeo. Ba be ba bile ba sa re selo ka bosenyi bjoo ge ba be ba sekišwa kgorong ya tsheko. Ba bantši ba bona ba ile ba ahlolelwa bophelo ka moka kgolegong. Ga go pelaelo gore ke be ke thabile kudu ka ge ke be ke se na le bona bošegong bjoo. Ke ile ka dira phetho ya go fetoša bophelo bja ka gomme ka thoma go ithuta Beibele.

Ka ge ke be ke bone kgethollo ya semorafo ka boati, go Dihlatse ke ile ka bona dilo tšeo di ilego tša mmakatša. Ka mohlala, ge Hlatse ya motho o mošweu e be e eya nageng e nngwe, e be e tlogela bana ba yona lapeng la Dihlatse tša batho ba baso. Le gona, lapa la batho ba bašweu le ile la amogela mofsa wa motho yo moso lapeng la bona ge a be a nyaka madulo. Ke ile ka kgodišega gore Dihlatse tša Jehofa di sepedišana le mantšu a Jesu ao a ngwadilwego go Johane 13:35, a rego: “Bohle ba tla tseba ka se gore le barutiwa ba ka, ge e ba le ratana.” Ke be ke tseba gore ke hweditše barwarre ba kgonthe.

Ge ke ithuta Beibele, ke ile ka thoma go lemoga gore ke swanetše go fetoša tsela ya ka ya go nagana. Ke ile ka swanelwa ke go fetola monagano wa ka e le gore ke se ke ka fo dira dilo ka tsela ya khutšo eupša ke be ke tšee seo e le tsela e di phalago tšohle ya go phela. (Baroma 12:2) Ke ile ka dira tšwelopele ganyenyane-ganyenyane gomme ka kolobetšwa ke le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa ka January 1974.

Ke ile ka swanelwa ke go fetola monagano wa ka e le gore ke se ke ka fo dira dilo ka tsela ya khutšo eupša ke be ke tšee seo e le tsela e di phalago tšohle ya go phela

Lega go le bjalo, le ka morago ga ge ke kolobeditšwe, ke ile ka swanelwa ke go dula ke lwantšha bogale bja ka. Ka mohlala, lebakeng le lengwe ge re be re eya ka ntlo le ntlo re le bodireding bja Bokriste, ke ile ka kitimiša lehodu leo le bego le sa tšwa go utswa radio koloing ya ka. Ge ke le gare ke le batamela, le ile la lahla radio yeo gomme la tšhaba. Ge ke anegela bao ba bego ba na le nna kamoo ke hweditšego radio yeo, mogolo yo a bego a le sehlopheng seo o ile a mpotšiša a re: “Stephen, ge nkabe o sware lehodu leo o be o tla dira’ng?” Potšišo yeo e ile ya ntira gore ke nagane gomme ya ntutuetša gore ke dule ke šomela go ba motho wa khutšo.

Ka October 1974, ke ile ka thoma go ba mmoledi wa ditaba tše dibotse wa nako e tletšego, kgwedi le kgwedi ke fetša diiri tše 100 ke ruta ba bangwe Beibele. Ka morago, ke ile ka ba le tokelo ya go ithaopela go šoma diofising tše dikgolo tša Dihlatse tša Jehofa tšeo di lego Brooklyn, New York. Ka 1978, ke ile ka boela Los Angeles go yo hlokomela mma yo a bego a babja. Ka morago ga nywaga e mebedi, ke ile ka nyala mosadi wa ka yo a rategago e lego Aarhonda. O be a nthekga kudu ge re le gare re hlokometše mma go fihlela a hlokofala. Ge nako e dutše e eya, nna le Aarhonda re ile ra ya Sekolong sa Beibele sa Watchtower sa Gilead gomme ra abelwa go ya Panama, moo re sa dutšego re hlankela re le baromiwa.

Go tloga mola ke kolobetšwago, ke ile ka lebeletšana le maemo a mantši ao a ka bego a ile a dira gore ke arabele ka bogale. Ke ithutile go kgaogana le batho bao ba nthumolago goba ke fediša boemo bjo ka ditsela tše dingwe. Batho ba bantši, go akaretša le mosadi wa ka, ba ile ba reta tsela yeo ke ilego ka swaragana le maemo ao ka yona. Le nna ke imakaletše! Ga ke ithete ge ke kgonne go dira diphetogo tše semelong sa ka. Go e na le moo, ke dumela gore diphetogo tšeo di hlatsela matla a Beibele a go fetoša maphelo.—Baheberu 4:12.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Beibele e mphile morero bophelong e bile e nthutile gore ke be motho wa khutšo e le ka kgonthe. Ga ke sa itia batho; go e na le moo, ke ba thuša gore ba lokiše tswalano ya bona le Modimo. E bile ke ithutile Beibele le yo e kilego ya ba lenaba la ka re sa le sekolong se se phagamego! Ka morago ga ge a kolobeditšwe, re ile ra tšea nako e telele re dula gotee. Go fihla le lehono, re sa le bagwera ba paale. Go fihla ga bjale, nna le mosadi wa ka re thušitše batho ba ka godimo ga ba 80 gore e be Dihlatse tša Jehofa ka go ithuta Beibele le bona.

Ke tloga ke leboga Jehofa ge a mphile bophelo bjo bo nago le morero e bile a mphile lethabo gare ga barwarre ba kgonthe.