Ditšhilo di be di dirišwa bjang mehleng ya bogologolo?

Ditšhilo di be di dirišwa go šila mabele gore e be bupi bja go apea borotho. Basadi goba bahlanka ba malapa a mantši ba be ba diriša ditšhilo tše bjalo letšatši le letšatši. Modumo wa ge go šilwa o be o tlwaetšwe mehleng ya bogologolo.—Ekisodo 11:5; Jeremia 25:10.

Diswantšho tše di thadilwego le dihlwadieme tša Egipita ya bogologolo di bontšha kamoo go bego go šilwa ka gona. Mabele a be a bewa godimo ga lwala leo le nago le mokotiana leo le rapamego. Motho yo a šilago o be a khunama ka pele ga lwala leo le tsemilego a swere tšhilo e nyenyane ka diatla, yeo a bego a e iša pele le morago ge a šila mabele. Makasine o mongwe o bolela gore ditšhilo tše bjalo gantši di be di imela dikhilograma tše pedi go ya go tše nne. Ge tšhilo e bjalo e be e ka dirišwa e le sebetša, e be e ka bolaya motho.—Baahlodi 9:50-54.

Go šila mabele go be go tloga go le bohlokwa gore lapa le phele gabotse moo molao wa ka Beibeleng o bego o iletša go tšeela motho tšhilo e le seswareledi. Doiteronomio 24:6 e re: “Go se be le yo a tšeelago yo mongwe tšhilo goba lwala e le seswareledi, ka gobane o tla be a dira seswareledi ka mokgwa wa motho yoo wa go iphediša.”

Polelwana e rego “yo a lego sehubeng” e šupa go eng?

Beibele e bolela gore Jesu ke “yo a lego sehubeng sa Tate.” (Johane 1:18) Polelwana ye e šupa go go ba kgauswi ga Jesu le Modimo le go ratwa ga gagwe ke Modimo ka tsela e kgethegilego. Mantšu a a šupa go mokgwa woo Bajuda ba bego ba o latela ge ba eja.

Mehleng ya Jesu, Bajuda ba be ba dula madulong ao a beakantšwego go dikologa tafola ya go jela. Yo mongwe le yo mongwe yo a jago o be a sekamišetša hlogo tafoleng gomme dinao tša gagwe di katoga tafola ge yena a ithekgile ka setšu sa le letshadi mosamelong. Go dula ka tsela ye go be go mo dumelela gore a kgone go diriša letsogo la gagwe le letona. Batho ka moka bao ba jago tafoleng ba be ba sekama ka lehlakore la le letshadi, yo mongwe a dutše hleng ga yo mongwe. Ka baka leo, puku e nngwe e hlalosa gore “hlogo ya yo mongwe e be e le kgauswi le sehuba sa motho yo a sekamego ka morago ga gagwe, gomme ka go re’alo go be go thwe ‘o letše sehubeng’ sa yo mongwe.”

Go lala sehubeng sa hlogo ya lapa goba sa mong wa monyanya go be go lebelelwa e le kgodišo goba tokelo e kgethegilego. Ka gona, Pasekeng ya Jesu ya mafelelo, “morutiwa yo Jesu a bego a mo rata,” e lego moapostola Johane, e be e le yena a bego a le sehubeng sa Jesu. Ka go re’alo Johane o be a ka “ithekga ka sehuba sa Jesu” ge a mmotšiša potšišo.—Johane 13:23-25; 21:20.