• NGWAGA WA MATSWALO: 1954

  • NAGA: CANADA

  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: E BE E LE MORADIA LE MOPETŠHI

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke goletše lefelong leo le bego le se na mešomo motseng wa Montreal. Ge ke be ke na le dikgwedi tše tshela, tate o ile a hlokofala, e lego seo se ilego sa tlogela mma le boikarabelo ka moka bja lapa. Ke be ke le phejane lapeng la bana ba seswai.

Ge ke dutše ke gola, bophelo bja ka ka moka bo be bo laolwa ke dihlaretagi, go petšha, bošoro le go dirišana le disenyi. Ge ke na le nywaga e lesome, ke ile ka thoma go rongwa ke bagweba-ka-mmele le bomatšhonesa le go ba direla dilo tšeo ba di nyakago. Ke be ke fela ke bolela maaka gomme ke thabela go hlalefetša batho ka tsela le ge e le efe ya boradia yeo nka e kgonago. Ke be ke lemaletše mokgwa wo.

Ge ke na le nywaga e 14 ke be ke šetše ke kgona go hlama ditsela tša go hlalefetša batho kudu. Ka mohlala, ke be ke reka dišupanako, maseka le dipalamonwana tšeo di pentilwego ka gauta ka bontši, ke di kgwara ka setempe sa go di ngwala gore ke tša di-carat tše 14 tša gauta, ke moka ke di rekiša ditarateng le mafelong a go emiša dikoloi mabenkeleng. Ke be ke kgahlwa ke go dira tšhelete ka boradia. Lebakeng le lengwe, ke ile ka dira $10 000 ka letšatši letee!

Ka morago ga go rakwa sekolong sa bana ba go hloka tsebe ke na le nywaga e 15, ke be ke se na moo nka dulago gona. Ke be ke robala ditarateng, diphakeng goba magaeng a bagwera bao ke se nago taba le bona bao ba bego ba nkamogela.

Ka baka la ditiro tša ka tša boradia, gantši maphodisa a be a mpelaela. Ka ge ke be ke sa rekiše dithoto tša go utswiwa, ga se ka ka ka išwa kgolegong. Lega go le bjalo, ke be ke lefa ditefišo tše dikgolo bakeng sa boradia, go tšweletša dilo ka tsela yeo di sego ka yona gotee le go rekiša ntle le mangwalo a molao. Ka ge ke be ke sa boife motho, gape ke be ke latela bomatšhonesa tšhelete ya bona bathong. Seo se be se le kotsi, e bile ka dinako tše dingwe ke be ke swara sethunya. Mabakeng a mangwe ke be ke šoma le ditho tša bosenyi bjo bo rulagantšwego.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Ke thomile go bona Beibele ke na le nywaga e 17 feela. Ke be ke dula le kgarebe ya ka ge e thoma go ithuta Beibele le Dihlatse tša Jehofa. Lega go le bjalo, ke be ke sa dumelelane le dithibelo tša Beibele tša  boitshwaro, ka gona ke ile ka e tlogela gomme ka yo dula le kgarebe e nngwe yeo ke bego ke ratana le yona.

Bophelo bja ka bo ile bja fetoga ge kgarebe ya ka ya bobedi le yona e thoma go ithuta le Dihlatse! E ile ya dira diphetogo bophelong bja yona, gomme ka kgahlwa ke gore e be e thoma go ba boleta le go se fele pelo. Ke ile ka dumela go ya dibokeng Holong ya Mmušo ya Dihlatse tša Jehofa. Ke ile ka amogelwa ke batho bao ba hlomphegago le ba botho. Ba be ba fapane le batho bao ke bego ke ba tseba! Ga se ka ka ka ikwa ke nyakwa ke ba lapa lešo; ke be ke ikwa ke sa bontšhwe lerato le tlhokomelo bjaneng bja ka ka moka. Borutho bjo ke bo hweditšego gare ga Dihlatse tša Jehofa ke seo ke bego ke tloga ke se kganyoga. Ge Dihlatse di kgopela go ithuta Beibele le nna, ke ile ka dumela ka lethabo.

Seo ke bego ke ithuta sona Beibeleng mohlomongwe se phološitše bophelo bja ka. Ke be ke dutše ke rera go utswa le badirišanigotee le nna ba babedi e le gore ke kgone go lefa dikoloto tša ka tša go petšha, e lego tšhelete yeo e bego e feta $50 000. Eupša ruri ke thabetše gore ke ile ka tšwa morerong woo! Bao e bego e le badirišanigotee le nna ba ile ba tšwela pele ba yo utswa. Yo mongwe wa bona o ile a golegwa gomme yo mongwe yena a bolawa.

Ge ke tšwela pele ke ithuta Beibele, ke ile ka thoma go bona diphetogo tše dintši tšeo ke swanetšego go di dira. Ka mohlala, ke ithutile seo Beibele e se bolelago go 1 Bakorinthe 6:10 yeo e rego: “Mahodu goba batho ba megabaru goba matagwa goba ba maroga goba bahlakodi ba ka se je bohwa bja mmušo wa Modimo.” Ge ke be ke bala temana yeo, ke ile ka llišwa ke go bona kamoo boemo bja ka bo bego bo befile ka gona. Ke ile ka lemoga gore ke be ke swanetše go fetoša bophelo bja ka ka mo go feletšego. (Baroma 12:2) Ke be ke le šoro le gona ke phela ka maaka feela.

Lega go le bjalo, gape ge ke ithuta Beibele ke ithutile gore Jehofa o a gaugela e bile o a lebalela. (Jesaya 1:18) Ke ile ka rapela ke tiišitše, ke lopa Jehofa gore a nthuše go tlogela tsela ya ka ya bophelo ya peleng. Ka thušo ya gagwe, ganyenyane-ganyenyane ke ile ka kgona go fetoša semelo sa ka. Mogato o bohlokwa e bile ge nna le kgarebe ya ka re ngwadiša lenyalo la rena ka molao.

Ke a phela lehono ka baka la go diriša melao ya motheo ya Beibele

Ge ke na le nywaga e 24, ke be ke nyetše e bile ke na le bana ba bararo. Bjale ke be ke swanetše go hwetša mošomo wa kgonthe. Fela ke be ke sa rutega gakaalo le gona ke se na le bao ba ka mpolelelago le bengmešomo. Le lebakeng le ke ile ka rapela Jehofa go tšwa pelong. Ke moka ke ile ka yo nyaka mošomo. Ke ile ka botša bengmešomo bao ba bego ba ka nnea mošomo gore ke nyaka go fetoša bophelo bja ka le go šoma ka potego letšatši le letšatši. Ka dinako tše dingwe, ke be ke hlalosa gore ke ithuta Beibele le gore kganyogo ya ka ke gore ke be modudi yo kaone. Bengmešomo ba bantši bao ba bego ba ka nnea mošomo ba ile ba gana go nthwala. Mafelelong, ka morago ga go hlalosa mathata a bophelo bja ka bja peleng poledišanong e nngwe gape, mohlahlobi wa bao ba nyakago mošomo o ile a re: “Ga ke tsebe lebaka, eupša selo se sengwe se mpotša gore ke swanetše go go thwala.” Ke dumela gore yeo e be e le karabo ya dithapelo tša ka. Ge nako e dutše e eya, nna le mosadi wa ka re ile ra kolobetšwa re le Dihlatse tša Jehofa.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Ke a phela lehono ka baka la go diriša melao ya motheo ya Beibele le go phela ka tsela ya Bokriste. Ke na le lapa le lebotse. Ka ge ke kgodišegile gore Jehofa o ntebaletše, ke thabela go ba le letswalo le le hlwekilego.

Nywageng e 14 e fetilego, ke hlanketše tirelong ya nako e tletšego ke thuša ba bangwe go ithuta seo Beibele e se rutago, e bile morago bjale mosadi wa ka o ntladitše tirelong ya nako e tletšego. Nywageng ya ka godimo ga e 30 e fetilego, ke thabetše go thuša bašomigotee le nna ba 22 gore ba thome go rapela Jehofa. Ke sa dutše ke eya mabenkeleng a magolo—eupša e sego go yo radia batho bjalo ka ge nkile ka dira. Ga bjale, ge ke eya moo gantši ke botša ba bangwe ka tumelo ya ka. Ke nyaka go ba nea selo se itšego: kholofelo ya go phela lefaseng le lefsa le le tlago leo le se nago baradia.—Psalme 37:10, 11.