Tona ya madira e be e kgatha tema efe madireng a Baroma?

Letlapa la seswantšho sa tona ya madira e lego Marcus Favonius Facilis

Mangwalo a Bakriste a Segerika a bolela gantšinyana ka ditona tša madira a Baroma. Molaodi wa madira yo a bego a hlapeditše nakong ya ge Jesu a bolawa e be e le tona ya madira, go etša ge le Koronelio yo e lego motho wa pele wa Bantle wa go sokologela Bokristeng e be e le tona ya madira. Molaodi yo a bego a swanetše go hlapetša nakong ya ge Paulo a otlwa gotee le Juliase yo a ilego a felegetša Paulo Roma, le bona e be e le ditona tša madira.—Mareka 15:39; Ditiro 10:1, mongwalo wa ka tlase wa nwt-E; 22:25; 27:1

Tona ya madira gantši e be e laola madira a lekgolo, ao a bopšago ke mašole ao a bego a sepela ka maoto a magareng ga a 50 le a 100. Mediro ya tona ya madira e be e akaretša go tlwaetša le go laya banna bao e ba laolago, e lekola diaparo tša bona le ditlabakelo tša bona le go ba nea ditaelo nakong ya ge ba eme maemong a bona.

Maemo a tona ya madira a be a phagame kudu moo a bego a ka se fihlelelwe ke lešole leo le tlwaelegilego. Bao ba bego ba le maemong a e be e le mašole ao a phegelelago mošomong wa ona ao a bego a swanetše go ba baetapele ba babotse. Boitshwaro le bokgoni bja madira a matla a Baroma bo be bo ithekgile ka ditona tša madira. Go ya ka mothopo o mongwe, ditona tša madira “gantši e be e le banna bao e lego bo-mahlwa-a-di-bona le bao ba nago le tsebo go feta bohle madireng.”

Diipone tša mehleng ya ge go ngwalwa Beibele di be di fapana bjang le tša lehono?

Seipone sa bogologolo sa Baegipita

Ka go se swane le diipone tša galase tša lehono, diipone tša mehleng ya ge go ngwalwa Beibele gantši di be di dirwa ka tšhipi yeo e bego e phadimišwa kudu—ka tlwaelo e be e le tša boronse, eupša mohlomongwe gape e be e le tša koporo, silifera, gauta goba gauta yeo e tswakilwego le silifera. Lekga la mathomo moo go bolelwago ka diipone ka Beibeleng ke ge go bolelwa ka go agwa ga taberenakele, e lego lefelo la mathomo la borapedi la Baisiraele. Basadi ba ile ba neela diipone gore go bopše sebjana se sekgethwa sa koporo sa go hlapela le sebeo sa sona. (Ekisodo 38:8) Go bonagala diipone di be di swanetše go tološwa gore di dirišetšwe morero woo.

Diipone tšeo di epolotšwego maropeng kua Isiraele le kgauswi le gona gantši di be di hwetšwa di na le mabenyabje le dilo tše dingwe tša basadi tša go ikgabiša. Ka tlwaelo, diipone tšeo e be e le tša nkgokolo, di na le mokgoko wo o kgabišitšwego wa kota, tšhipi goba lenaka la tlou, woo gantši o bego o na le sebopego sa leemo la mosadi. Gantši lehlakore leo le sa phadimišwago la seipone le be le sa kgabišwe.

Diipone tša bogologolo di be di sa bontšhe gabotse go swana le diipone tša lehono tša galase. Se mohlomongwe se hlalosa seo moapostola Paulo a bego a bolela ka sona ge a be a re: “Ga bjale re bona ka go širega ka seipone sa tšhipi.”—1 Bakorinthe 13:12.