Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  April 2015

 POLEDIŠANO LE MOAGIŠANI

Ke ka Baka la Eng re Swanetše go Gopola Lehu la Jesu?

Ke ka Baka la Eng re Swanetše go Gopola Lehu la Jesu?

Se se latelago ke mohuta wa poledišano yeo Dihlatse tša Jehofa di ka bago le yona le moagišani. A re tšeeng gore Hlatse yeo e bitšwago Megan e etetše legaeng la mosadi yo a bitšwago Shirley.

“DULANG LE DIRA SE E LE GO NKGOPOLA”

Megan: Thobela Shirley. Ke thabetše go go bona Segopotšong sa lehu la Jesu Kriste bekeng ya go feta. * Na o se thabetše seboka sela?

Shirley: Ke thabetše go ba moo, eupša go go botša therešo, ga se ka kwešiša dilo ka moka tšeo di boletšwego moo. Nkile ka kwa ka batho ba ba ketekago matswalo a Jesu ka Keremose le tsogo ya gagwe ka Easter, eupša ga se ka ka ka kwa ka motho le ge e le ofe yo a gopolago lehu la gagwe.

Megan: Ke therešo gore Keresemose le Easter ke menyanya e tumilego lefaseng ka moka. Eupša Dihlatse tša Jehofa di dumela gore go bohlokwa go gopola lehu la Jesu. Ge e ba o na le metsotso e sego kae, nka thabela go ahlaahla le wena mabaka a go dira se.

Shirley: Go lokile, ke na le nakonyana.

Megan: Ge e le gabotse, Dihlatse tša Jehofa di gopola lehu la Jesu ka gobane o laetše balatedi ba gagwe gore ba dire bjalo. Ela hloko seo se diregilego bošegong bja pele ga ge Jesu a ka hwa. Na o kile wa kwa ka dijo tše kgethegilego tšeo a ilego a di ja le balatedi ba gagwe ba botegago?

Shirley: O ra Selalelo sa Mafelelo?

Megan: O nepile. Gape se bitšwa Selalelo sa Morena. Nakong ya ge se be se jewa, Jesu o ile a nea balatedi ba gagwe ditaelo tše di kwagalago. Hle bala mantšu a gagwe ao a ngwadilwego mo go Luka 22:19.

Shirley: Go lokile. Mantšu ao a re: “Le gona a tšea senkgwa, a leboga, a se ngwathaganya a ba nea sona, a re: ‘Se se bolela mmele wa ka wo o tlago go newa ka baka la lena. Dulang le dira se e le go nkgopola.’”

Megan: Ke a leboga. Ela hloko ditaelo tša Jesu lefokong la mafelelo temaneng yeo. Le re: “Dulang le dira se e le go nkgopola.” Le gona pejana ga ge a ka laela balatedi ba gagwe gore ba mo gopole, Jesu o ile a hlalosa gabotse seo ba bego ba swanetše go se gopola ka yena. O ile a bolela gore o be a tla gafa bophelo bja gagwe bakeng sa balatedi ba gagwe. Jesu o ile a hlalosa kgopolo ye ka tsela e swanago, ka ge go ngwadilwe go Mateo 20:28. Temana yeo e balega ka gore: ‘Morwa wa motho ga se a tlela go hlankelwa, eupša o tletše go hlankela le go nea moya wa gagwe gore e be topollo bakeng sa ba bantši.’ Ka boripana, ke ka baka leo Dihlatse tša Jehofa di kgobokanago ngwaga le ngwaga letšatšing la go gopolwa ga lehu la Jesu, e lego go gopola sehlabelo sa topollo seo Jesu a se neilego. Lehu la gagwe le ka bolela bophelo bathong ka moka bao ba kwago.

KE KA BAKA LA’NG GO BE GO NYAKEGA TOPOLLO?

Shirley: Ke kwele batho ba re Jesu o ile a hwa gore re kgone go hwetša bophelo. Go bolela therešo, gabotse ga se ka ka ka kwešiša kamoo seo se šomago ka gona.

Megan: Ga o noši, Shirley. Taba ya sehlabelo sa topollo sa Jesu e tseneletše. Eupša ke e nngwe ya ditherešo tše botse kudu tšeo di lego ka Lentšung la Modimo. Go ba gona, nako ya gago e eme bjang?

 Shirley: Nka go fa metsotso e mengwe e sego kae.

Megan: Go lokile. Ke be ke dutše ke bala ka taba ya topollo, gomme ke tla leka go e hlalosa ka tsela e bonolo.

Shirley: Go lokile.

Megan: E le gore re kwešiše taba ya topollo, re swanetše go thoma ka go kwešiša boemo bjo bo bakilwego ke Adama le Efa ge ba be ba dira sebe tšhemong ya Edene. E le go re thuša gore re kwešiše kgang yeo e akaretšwago, anke re bale Baroma 6:23. Ke kgopela gore hle o bale temana yeo.

Shirley: Ga go na bothata. E re: “Moputso woo sebe se o lefago ke lehu, eupša mpho yeo Modimo a e neago ke bophelo bjo bo sa felego ka Kriste Jesu Morena wa rena.”

Megan: Ke a leboga. Anke re hlahlobišiše mantšu ao. Sa mathomo, ela hloko kamoo temana ye e thomago ka gona, ge e re: “Moputso woo sebe se o lefago ke lehu.” Wo ke molao o bonolo woo Modimo a o beilego mathomong a histori—moputso, goba kotlo ya sebe ke lehu. Ke therešo gore mathomong, go be go se na modiradibe. Adama le Efa ba be ba bopilwe ba phethagetše, gomme bana ba bona ka moka nkabe ba ile ba belegwa ba phethagetše. Ka gona go be go ka se be le lebaka la gore batho ba hwe. Adama le Efa le bana ba bona ka moka ba be ba na le tebelelo ya go phela ka mo go sa felego ba thabile. Eupša ka ge re tseba, na dilo di ile tša direga ka tsela yeo?

Shirley: Aowa. Adama le Efa ba ile ba ja tša sehlare seo se bego se ileditšwe.

Megan: O nepile. Ge ba jele, e lego nakong ya ge Adama le Efa ba be ba kgetha go se kwe Modimo—ba ile ba dira sebe. Ge e le gabotse, ba ile ba kgetha go ba bao ba sa phethagalago, e lego go ba badiradibe. Kgetho yeo e be e ka se be le ditlamorago tše di gobatšago go Adama le Efa feela, eupša le go bana ba bona ka moka.

Shirley: O ra go re’ng?

Megan: Mohlomongwe nka diriša papišo. E re ke go botšiše, na o rata go paka?

Shirley: Ee! Ke rata go paka.

Megan: A re re o na le pane e mpsha e botse ya go paka borotho. Eupša e wela fase le pele o ka thoma go e diriša, gomme e ba le sekoti se segolo. Bjale go tla direga’ng ka marotho le ge e le afe ao o ka a pakago ka pane yeo? Na a ka se be le sekoti?

Shirley: Ee, a tla ba le sona.

Megan: Ka tsela e swanago, ge Adama le Efa ba be ba kgetha go se kwe Modimo, ba ile ba ba le “sekoti” goba ba šilafatšwa ke sebe le go se phethagale. Le gona ka ge ba bile badiradibe pele ba ka ba le bana le ge e le bafe, bana ba bona ka moka ba be ba tla belegwa ba na le “sekoti” seo. Ka moka ga bona ba be ba tla belegelwa boemong bja sebe. Ka Beibeleng, lentšu “sebe” ga le šupe feela tiro eupša le šupa le boemo bjoo re bo abetšego. Mafelelo ke gore gaešita le ge nna le wena re sa dira selo seo se fošagetšego—re be re sa hlwa re belegwa ge Adama le Efa ba be ba dira sebe—gomme ba ile ba lahlela rena le ditlogolo tša bona ka moka tšeo di bego di sa tla gotee le tša rena bophelong bja go se phethagale le bja sebe bjoo bo bego bo tla feleletša ka lehu. Bjalo ka ge re badile go Baroma 6:23, kotlo ya sebe ke lehu.

Shirley: Seo ga se toka. Go re’ng batho ka moka ba swanetše go tlaišega sa ruri ka baka la sebe sa Adama le Efa?

Megan: O nepile—seo ga se toka. Eupša go na le mo gontši ka taba yeo. Go ya ka toka ya gagwe e phethagetšego, Modimo o phethilego ka gore Adama le Efa ba hwele dibe tša bona, eupša rena ditlogolo tša bona ga se ra tlogelwa re se na kholofelo. Modimo o ile a lokišetša tsela ya gore re tšwe bothateng bjo. Ke moo go tsenago sehlabelo sa topollo sa Jesu. Lebelela gape Baroma 6:23. Ka morago ga go bolela gore “moputso woo sebe se o lefago ke lehu,” temana yeo e re: “Eupša mpho yeo Modimo a e neago ke bophelo bjo bo sa felego ka Kriste Jesu Morena wa rena.” Ka gona lehu la Jesu ke lona le re bulelago tsela ya go tšwa sebeng le lehung. *

 TOPOLLO—MPHO E KGOLOKGOLO YA MODIMO

Megan: Ke tla rata go go hlokomediša taba e nngwe temaneng ye.

Shirley: Ke efe?

Megan: Hlokomela gore temana yeo e re: “Mpho yeo Modimo a e neago ke bophelo bjo bo sa felego ka Kriste Jesu Morena wa rena.” Bjale, ge e ba Jesu e le yena a tlaišegilego le go re hwela, a ba a gafa bophelo bja gagwe bakeng sa rena, ke ka baka la’ng temana yeo e bolela ka topollo e le “mpho yeo Modimo a e neago”? Ke ka baka la’ng e sa re: “Mpho yeo Jesu a e neago”? *

Shirley: Hmm! Ga ke tsebe.

Megan: Go ba gona, Modimo o bopile Adama le Efa, gomme ke yena yoo ba mo diretšego sebe ge ba be ba sa kwe kua tšhemong ya Edene. O swanetše go ba a ile a kwa bohloko kudu ge bana ba gagwe ba babedi ba pele ba batho ba be ba rabela go yena. Eupša gateetee Jehofa o ile a bolela tharollo. * O ile a rera gore se sengwe sa dibopiwa tša gagwe tša moya se tle lefaseng, se phele e le motho yo a phethagetšego, gomme mafelelong se nee bophelo bja sona e le sehlabelo sa topollo. Ka gona, ruri tokišetšo ka moka ya topollo e be e le mpho e tšwago go Modimo. Le gona go na le tsela e nngwe gape yeo ka yona topollo e bilego mpho ya Modimo. Na o kile wa nagana kamoo Modimo a ilego a ikwa ka gona ge Jesu a be a bolawa?

Shirley: Aowa, ga se ka ka ka nagana ka seo.

Megan: Ke bona dibapadišwa ka mo pele. O swanetše go ba o na le bana.

Shirley: Ee, ke na le ba babedi—mošemanyana le ngwanenyana.

Megan: Ka ge o le motswadi, emanyana o nagane kamoo Tatago Jesu wa legodimong, e lego Jehofa Modimo, a swanetšego go ba a ile a ikwa ka gona ge Jesu a be a ehwa. Ke ra gore, o ile a ikwa bjang ge a be a bogetše a le legodimong Morwa wa gagwe yo a rategago a swarwa, a rogakwa e bile a otlwa ka difeisi? Le gona Tate o ile a ikwa bjang ge a bona Morwa wa gagwe a kokotelwa koteng gomme a tlogelwa moo gore a hwe lehu la go nanya le le bohloko?

Shirley: O swanetše go ba a ile a kwa bohloko kudu. Ga se ka ka ka nagana ka seo!

Megan: Ke therešo gore re ka se kgone go hlalosa gabotse kamoo Modimo a ilego a ikwa ka gona letšatšing leo. Eupša re a tseba gore o na le maikwelo, le gona re tseba lebaka leo ka lona a ilego a dumelela gore tšeo ka moka di direge. Re hlalosetšwa taba yeo gabotse lengwalong leo le tumilego la Johane 3:16. Ke kgopela gore o le bale.

Shirley: Go lokile. Le re: “Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go yena a se ke a fedišwa, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.”

Sehlabelo sa topollo ke pontšho e kgolokgolo ya lerato yeo e kilego ya dirwa

Megan: Ke a leboga. Lebelela gape mathomong a temana yeo. E re: “Modimo o ratile lefase.” Tabataba ke yona yeo—lerato. Lerato le ile la tutuetša Modimo gore a romele Morwa wa gagwe lefaseng gore a tlo re hwela. Ruri, sehlabelo sa topollo ke pontšho e kgolokgolo ya lerato yeo e kilego ya dirwa. Ke ka baka leo Dihlatse tša Jehofa di kgobokanago ngwaga le ngwaga go gopola sehlabelo letšatšing leo le sepedišanago le leo Jesu a hwilego ka lona. Na go ahlaahla ditaba tše go thušitše?

Shirley: Ee, go thušitše. Ke leboga ge o iphile nako ya go ahlaahla ditaba tše le nna.

Na go na le taba e itšego ya Beibele yeo e lego kgale o ipotšiša yona? Na o ipotšiša dipotšišo mabapi le ditumelo goba ditiro le ge e le dife tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa? Ge e ba go le bjalo, o se ke wa dikadika go botšiša yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Yena o tla thabela go boledišana le wena ka ditaba tše bjalo.

^ ser. 5 Gatee mo ngwageng, Dihlatse tša Jehofa di bokana letšatšing la go gopolwa ga lehu la Jesu gore di gopole sehlabelo sa gagwe. Lenyaga, letšatši leo la go gopolwa ga sona le ka Labohlano, April 3.

^ ser. 32 Sehlogo sa nakong e latelago lelokelelong le la dihlogo se tla ahlaahla kamoo sehlabelo sa topollo sa Jesu se phološago sebeng, gotee le seo re swanetšego go se dira e le gore re holwe ke topollo.

^ ser. 36 Go ya ka Beibele, Modimo le Jesu ke batho ba babedi bao ba ikemetšego. Bakeng sa tsebišo e oketšegilego, bona kgaolo 4 ya puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.

Ithute ka mo go Oketšegilego

Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago?

Topollo—Mpho e Kgolo Kudu ya Modimo

Topollo ke eng? E bolela’ng go wena?