Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  March 2015

 PHIHLELO

Mahlo a Jairo—Tsela ya Gagwe ya go Hlankela Modimo

Mahlo a Jairo—Tsela ya Gagwe ya go Hlankela Modimo

Na o ka akanya gore bophelo bo ka ba bjang o sa kgone go laola mmele wa gago ka moka eupša o kgona feela go laola mahlo a gago? Ngwanešo Jairo o boemong bjoo. Lega go le bjalo, o phela bophelo bjo bo nago le morero. Pele ga ge nka hlalosa lebaka leo ka lona bophelo bja gagwe bo nago le morero, anke ke laodiše phihlelo ya gagwe.

Jairo o belegwe a na le mohuta o itšego wa bolwetši bja kgobalo ya bjoko (cerebral palsy) bjo bo bitšwago spastic quadriplegia. * Ka baka leo, ga a kgone go laola karolo e kgolo ya mmele wa gagwe. Ka ge bjoko bo sa kgone go romela melaetša ditlhalenameng tša gagwe, matsogo le maoto a gagwe a menekana wa go se laolege. Ka dinako tše dingwe go utlautlega mo go sa letelwago ga mmele wa Jairo go ka dira gore a ikgobatše. Batho bao ba lego kgauswi le yena ba ka gobala ge e ba ba sa šetše. Ka manyami, matsogo le maoto a gagwe a swanetše go dula a tlemilwe setulong sa gagwe sa digole gore go phengwe dikotsi tše bjalo.

GO GOLA GABOHLOKO

Jairo o gotše gabohloko kudu mmeleng. Ge a be a na le dikgwedi tše tharo, o ile a thoma go utlautlega gomme seo sa dira gore a idibale. Gantši mma o be a fela a mo kakatlela gomme a mo kitimišetša sepetlele, a kgodišegile gore o hlokofetše.

Ka ge marapo a Jairo a be a dula a gwagwaletše, ge nako e dutše e eya a ile a golofala. Ge a na le nywaga e 16, o ile a kgaoga letheka gomme gwa nyakega gore a buiwe karolo e kgolo ya seropeng le lethekeng. Ke gopola gabotse ge Jairo a be a lla bošego bjo bongwe le bjo bongwe nakong ya ge a be a fola.

Go golofala ga Jairo kudu go dirile gore a ithekge ka mo go feletšego ka batho ba bangwe gore ba phethe mediro e bjalo ka go mo fepa, go mo apeša le go mo iša malaong. Gantši mma le tate ke bona bao ba phethago mediro ye. Gaešita le ge Jairo a dula a hloka thušo e tšwago bathong, batswadi ba rena ba dula ba mo gopotša gore bophelo bja gagwe ga se bja ithekga feela ka batho eupša bo ithekgile le ka Modimo.

TSELA YA POLEDIŠANO E A BULEGA

Batswadi ba rena ke Dihlatse tša Jehofa gomme ba be ba dutše ba balela Jairo dikanegelo tša ka Beibeleng go tloga ge e be sa le lesea. Ka mehla ba be ba lemoga gore bophelo bo na le morero ge motho a na le tswalano le Modimo. Jairo o ikhweditše a na le mmele o fokolago woo o dulago o utlautlega, eupša o be a ka ba le kholofelo e phadimago le e tiilego ka bokamoso. Lega go le bjalo, ba be ba fela ba ipotšiša ge e ba Jairo a ka kgona go kwešiša Beibele.

Ka letšatši le lengwe ge Jairo e be e sa le ngwana, tate o ile a mmotšiša gore: “Jairo, na o ka kgona go boledišana le nna?” Ke moka tate a oketša ka gore: “Ge e ba o tloga o nthata, ruri o tla dira bjalo!” Ge tate a dutše a mo lopa gore a bolele bonyenyane lentšu letee, Jairo o ile a sekiša megokgo. Le ge a ile a leka go hlalosa maikwelo a gagwe ka mantšu, o be a fo ntšha medumo ya  go se kwagale. Tate o ile a nyamišwa ke ge a ile a lliša Jairo. Eupša tsela yeo a ilego a arabela ka yona e be e bontšha gore Jairo o be a kwešiša seo tate a se boletšego. Bothata e be e le gore o be a sa kgone go bolela.

Go se go ye kae, batswadi ba rena ba ile ba lemoga gore ka dinako tše dingwe Jairo o be a sepediša mahlo ka lebelo e le tsela ya go bontšha seo a se naganago le kamoo a ikwago ka gona. Jairo o be a ferekanywa ke gore ga se ka mehla a bego a kwešišwa. Eupša ge batswadi ba ka ba ithutile go kwešiša seo mahlo a gagwe a se bolelago le go mo hweletša seo a se nyakago, sefahlego sa Jairo se be se phadima ka go myemyela. Yeo e be e le tsela ya gagwe ya gore ke a leboga.

Setsebi se sengwe sa tša polelo se ile sa šišinya gore bakeng sa go ba le poledišano e kaone, re swanetše go emiša matsogo ge re mmotšiša potšišo e nyakago karabo ya ee goba aowa. Letsogo la le letona le emela ee, mola la le letshadi lona le emela aowa. Ka go re’alo, o be a kgona go bontšha kamoo a ikwago ka gona ka go tsepamiša mahlo a gagwe letsogong la maleba.

TIRAGALO E BOHLOKWA KUDU BOPHELONG BJA JAIRO

Gararo mo ngwageng, Dihlatse tša Jehofa di swara dikopano tše dinyenyane le tše dikgolo gomme dikopanong tšeo mašaba a batho a newa dipolelo tšeo di theilwego Beibeleng. Jairo o be a dula a thabišwa ke dipolelo tša kolobetšo tšeo di lebišwago go bao ba kolobetšwago. Ka letšatši le lengwe, ge Jairo a be a na le nywaga e 16, tate o ile a mmotšiša gore: “Jairo, na o nyaka go kolobetšwa?” Gateetee o ile a lebelela letsogo la tate la le letona go bontšha gabotse gore o nyaka go gata mogato woo. Ke moka tate o ile a oketša ka gore: “Na o holofeditše Modimo ka thapelo gore o nyaka go mo hlankela ka mo go sa felego?” Le lekgeng leo, Jairo o ile a lebelela letsogo la tate la le letona. Go be go le molaleng gore Jairo o šetše a neetše bophelo bja gagwe go Jehofa.

Ka morago ga go boledišana le yena ka Beibele ka makga a mmalwa, go be go le molaleng gore Jairo o kwešiša bohlokwa bja kolobetšo ya Bokriste. Ka gona, ka 2004, o ile a araba potšišo e bohlokwa kudu yeo a kilego a e botšišwa, e rego: “Na o ineetše go Modimo gore o dire thato ya gagwe?” Jairo o ile a araba potšišo yeo ka go lebelela godimo. Ye e be e le tsela yeo a e lokišeditšego e sa le pele ya gore ee. Ka gona, ge a na le nywaga e 17, o ile a kolobetšwa e le Hlatse ya Jehofa.

MAHLO AO A TSEPAMIŠITŠWEGO DILONG TŠA MODIMO

Ka 2011, tsela e mpsha ya go boledišana le Jairo e ile ya bulega, e lego sedirišwa sa khomphutha seo se laolwago ka mahlo. Sedirišwa seo se latela mosepelo wa leihlo la gagwe e le gore a kgethe maswao ao a lego sekirining. Ge mahlo a panyapanya goba a lebeletše leswao go bjalo ka ge eka motho o kgotla sedirišwa seo se laolago khomphutha. Go ile gwa dirwa letlapa leo le nago le diswantšho tše bonolo leo le thušago Jairo gore a boledišane le batho. Ge mahlo a gagwe a panyapanya  go se sengwe sa diswantšho tše, lenaneo la khomphutha leo le lego sedirišweng seo le fetoša molaetša woo o ngwadilego gore e be lentšu la elektroniki.

Ge kwešišo ya Jairo ya Beibele e dutše e oketšega, kganyogo ya gagwe ya go thuša ba bangwe gore ba gatele pele moyeng le yona ile ya oketšega. Nakong ya thuto ya rena ya lapa ya Beibele ya beke le beke, o fela a ntebelela ke moka a lebelela khomphutha ya gagwe. Ye ke tsela ya gagwe ya go nkgopotša gore ke swanetše go ngwala ditlhaloso tšeo a ka di dirišago ge a araba dipoledišanong tša dipotšišo le dikarabo dibokeng tša phuthego ya rena ya Bokriste.

Ge a le dibokeng, o lebelela sekirining ka go se fele pelo e le gore ka mahlo a gagwe a kgotle konotswana ya maleba, ke moka lentšu la gagwe leo le tšwago ka mokgwa wa elektroniki le kwewa ke motho yo mongwe le yo mongwe. Ka tsela ye, nako le nako o a myemyela ge a kgothatša ditho tša phuthego ka dikarabo tša gagwe. Alex, e lego yo mongwe wa bagwera ba banyenyane ba Jairo, o re: “Ka mehla ke a kgahlega ge ke ekwa ditlhaloso tša Jairo tšeo di theilwego Beibeleng.”

Jairo o diriša khomphutha yeo a e laolago ka mahlo le lentšu la yona la elektroniki go nea ditlhaloso dibokeng le go boledišana le batho ba bangwe ka ditumelo tša gagwe

Jairo gape o diriša mahlo a gagwe go botša ba bangwe ka ditumelo tša gagwe. E nngwe ya ditsela tšeo ke ka go kgotla seswantšho se bonolo letlapeng la gagwe seo se bontšhago serapa se se nago le diphoofolo le batho ba merafo ka moka bao ba phelago ka tlase ga maemo a khutšo. Ge se bulega, lentšu la gagwe la khomphutheng le re: “Beibele e holofetša gore lefase e tla ba paradeise yeo go yona go ka se tsogego go bile le bolwetši le lehu, go ya ka Kutollo 21:4.” Ge motho yo a boledišanago le yena a bontšha kgahlego, ge a kgotla gape khomphutha ya gagwe e re: “Na o ka rata gore ke ithute Beibele le wena?” Se se makatšago ke gore rakgolo o ile a amogela taletšo ya go ithuta Beibele le Jairo. Go a thabiša go bona Jairo a thušwa ke Hlatsegotee le yena ganyenyane-ganyenyane ba ruta rakgolo Beibele! Se se thabišago ke gore rakgolo o ile a kolobetšwa kopanong ya selete kua Madrid ka August 2014.

Go ineela ga Jairo go Modimo go lemogilwe gape ke barutiši ba sekolong seo a bego a tsena go sona. Rosario, e lego se sengwe sa ditsebi tša gagwe tša polelo, o kile a re: “Ge e ba nka nyaka go ba setho sa bodumedi, gona nka ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Ke bone kamoo tumelo ya Jairo e mo filego morero wa kgonthe bophelong go sa šetšwe mathata ao a lebeletšanego le ona.”

Mahlo a Jairo a dula a phadima ge ke mmalela kholofetšo ya ka Beibeleng, e rego: “Sehlotša se tlo taboga bjalo ka kgama gomme leleme la semumu le tlo goelela ka lethabo.” (Jesaya 35:6) Le ge ka dinako tše dingwe Jairo a nolega moko, gantši o dula a thabile. Se se kgonega feela ka gobane bophelo bja gagwe bo ithekgile ka Modimo e bile o na le bagwera bao e lego Bakriste. Boemo bja gagwe bja go dula a thabile le tumelo e tiilego ke bohlatse bjo bo bontšhago gore go hlankela Jehofa go dira gore motho a phele bophelo bjo bo nago le morero go sa šetšwe ditlhohlo.

^ ser. 5 Cerebral palsy (CP) ke lentšu la kakaretšo leo le hlalosago kgobalo ya bjoko yeo e kgomago go šoma ga ditho tša mmele. E ka ba ya bakela motho gore a utlautlege, a be le bothata bja go ja le go se kgone go bolela gabotse. Spastic quadriplegia ke mohuta o šoro kudu wa CP; e ka feleletša ka go gwagwalala ga maoto le matsogo ka moka gotee le molala o sa laolegego.