Seswantšho sa go betlwa kua Madrid, Sepania, seo se bontšhago Sathane e le morongwa yo a gobogilego yo a welego

“Ke goletše El Salvador. Ge ke be ke sa kwe, mma o be a tla re: ‘Diabolo o tlo go tšea!’ Ke be ke fetola ke re: ‘E re a tle!’ Ke be ke sa dumele gore Sathane o gona, eupša ke be ke dumela go Modimo.”—ROGELIO.

Na o dumelelana le Rogelio yo monyenyane? Ke kgopolo efe yeo o kwago e kwagala go tše di latelago?

  • Sathane ga se wa kgonthe; e fo ba seka sa bobe.

  • Sathane o gona, eupša ga a na taba le batho.

  • Sathane ke sebopiwa se matla sa moya seo se tutuetšago batho kudu.

E nngwe le e nngwe ya dipono tšeo e na le bathekgi ba yona, mohlomongwe e le ba dimilione. Eupša na ruri go na le taba gore ke pono efe e nepagetšego? Goba gona, ge e ba Sathane a se gona, bao ba mo lebelelago e le wa kgonthe ba forilwe. Ge e ba Sathane a le gona eupša a se na taba le batho, gona ba bantši ba dira dilo ka šedi goba ba mmoifa ntle le lebaka. Lega go le bjalo, ge e ba Sathane e le moradia, gona o tloga a le kotsi go feta kamoo batho ba naganago ka gona.

Anke re hlahlobeng kamoo Mangwalo a Makgethwa a arabago dipotšišo tše: Sathane ke eng goba ke mang—na ke seka sa bobe goba ke motho wa moya? Ge e ba e le motho, na o kotsing ya go hlaselwa ke Sathane? Gona ge e ba go le bjalo, o ka itšhireletša bjang?