Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 POLEDIŠANO LE MOAGIŠANI

Mmušo wa Modimo o Thomile go Buša Neng? (Karolo 1)

Mmušo wa Modimo o Thomile go Buša Neng? (Karolo 1)

Se se latelago ke mohuta wa poledišano yeo Dihlatse tša Jehofa di ka bago le yona le moagišani. A re tšeeng gore Hlatse yeo e bitšwago Cameron e etetše legaeng la monna yo a bitšwago Jon.

“TSOMA” KWEŠIŠO

Cameron: Jon, ke tloga ke thabetše dipoledišano tša rena tša ka mehla tša Beibele. * La mafelelo ge re be re boledišana, o ile wa botšiša ka Mmušo wa Modimo. O botšišitše lebaka leo ka lona rena Dihlatse tša Jehofa re dumelago gore Mmušo wa Modimo o thomile go buša ka 1914.

Jon: Ee, ke be ke bala e nngwe ya dikgatišo tša lena, gomme ya bontšha gore Mmušo wa Modimo o thomile go buša ka 1914. Seo se ntirile gore ke nyake go tseba ka gobane le bolela gore ditumelo tša lena ka moka di theilwe Beibeleng.

Cameron: Ee, go bjalo.

Jon: Ge e le gabotse, ke ipaletše Beibele ka moka. Eupša ga ke gopole le ka mohla ke bona temana yeo e bolelago ka ngwaga wa 1914. Ka gona ke ile ka nyaka “1914” Beibeleng ya Inthaneteng. Eupša ga se ka hwetša selo.

Cameron: Jon, ke nyaka go go reta dilong tše pedi. Sa pele ke gore o badile Beibele ka moka ga yona. O swanetše go ba o rata Lentšu la Modimo e le ka kgonthe.

Jon: Ee, ke a le rata. Ke nagana gore ga go na puku yeo e swanago le Beibele.

Cameron: Ke dumelelana le wena. Sa bobedi, ke nyaka go go retela gore o ile wa ya Beibeleng ge o be o leka go hwetša karabo ya potšišo ya gago. O dirile sona seo Beibele e re kgothaletšago gore re se dire, ge e re: “Tsoma” kwešišo. * Ke mo gobotse ge o dira maiteko a bjalo.

Jon: Ke a leboga. Ke nyaka go tšwela pele ke ithuta. Ge e le gabotse, ke dirile nyakišišo gape gomme ka hwetša tsebišo e itšego mabapi le 1914 ka pukung yona ye yeo re ithutago yona. E bontšha ka toro yeo kgoši e e lorilego—e be e le mabapi le sehlare se seteleletelele seo se ilego sa rengwa gomme sa gola gape goba selo sa go swana le seo.

Cameron: Bjale o a bolela! Ke boporofeta bjo bo begilwego go Daniele kgaolo 4. Bo mabapi le toro yeo Kgoši Nebukadinetsara a e lorilego.

Jon: Ee, ke bjona bjoo. Ke badile boporofeta bjo gantšintši. Eupša go bolela therešo, ke sa dutše ke sa bone gore Mmušo wa Modimo goba ngwaga wa 1914 o tsena kae moo.

Cameron: Jon, ge e le gabotse le moporofeta Daniele o be a sa kwešiše ka botlalo seo se bolelwago ke seo a bego a buduletšwe gore a se ngwale!

Jon: Aowa?

Cameron: Ee. Mo go Daniele 12:8, o re: “Bjale ge e le nna ka kwa eupša ka se kwešiše.”

Jon: Gona ga ke noši, e bile seo se a nkgothatša.

Cameron: Therešo ke gore Daniele o be a sa kwešiše ka gobane e be e sa tšwa e eba nako ya Modimo ya gore batho ba kwešiše ka botlalo seo se bolelwago  ke diporofeto tša puku ya Daniele. Eupša mehleng ye ya rena, re kgona go di kwešiša ka botlalo.

Jon: Go re’ng o re’alo?

Cameron: Go ba gona, ela hloko seo re se balago temaneng yeo e latelago. Daniele 12:9 e re: “Mantšu a a tswaleletšwe gomme a tiišwa ka seka go fihla mehleng ya bofelo.” Ka gona diporofeto tše di be di tla kwešišwa feela ka moragonyana, “mehleng ya bofelo.” Ka ge re tla ahlaahla se thutong ya rena ya Beibele kgauswinyane, bohlatse ka moka bo bontšha gore re phela mehleng yona yeo. *

Jon: Bjale, na o ka ntlhalosetša boporofeta bjo bja Daniele?

Cameron: Ke tla iteka.

TORO YA NEBUKADINETSARA

Cameron: E re ke thome ka go go hlalosetša ka boripana ka seo Kgoši Nebukadinetsara a se bonego torong ya gagwe. Ke moka re tla bolela ka seo toro e se bolelago.

Jon: Go lokile.

Cameron: Torong yeo, Nebukadinetsara o bone sehlare se seteleletelele seo se bego se fihla magodimong. Ke moka a kwa moromiwa wa Modimo a laela gore se rengwe. Lega go le bjalo, Modimo o ile a re kutu ya sona e šadišwe mmung. Ka morago ga lebaka la “mabaka a šupago,” sehlare se be se tla gola gape. * Mathomong boporofeta bjo bo be bo šupa go Kgoši Nebukadinetsara ka boyena. Le ge e be e le kgoši e tumilego—go etša sehlare seo se bego se fihla magodimong—go ka thwe o ile a rengwa lebaka la “mabaka a šupago.” Na o gopola seo se ilego sa direga?

Jon: Aowa, ga ke gopole.

Cameron: Go lokile. Beibele e bontšha gore Nebukadinetsara o ile a hlakana hlogo, gomme go bonagala e bile ka nywaga e šupago. Lebakeng lona leo, o ile a se sa kgona go buša e le kgoši. Eupša bofelong bja mabaka a šupago, Nebukadinetsara o ile a boelwa ke tlhaologanyo gomme a thoma go buša gape. *

Jon: Go lokile, ke kwešišitše go fihla ga bjale. Eupša tše ka moka di tswalana bjang le Mmušo wa Modimo le ngwaga wa 1914?

Cameron: Ke tla go hlalosetša ka boripana. Boporofeta bjo bo phethagetše gabedi. La mathomo bo phethagetše ge bogoši bja Kgoši Nebukadinetsara bo be bo šitišwa. Go phethagala ga bjona la bobedi go be go akaretša go šitišwa ga bogoši bja Modimo. Ka gona phethagalo ye ya bobedi ya boporofeta bjo ke yona e tswalanago le Mmušo wa Modimo.

Jon: O tseba bjang gore boporofeta bjo bo na le phethagalo ya bobedi tabeng ya Mmušo wa Modimo?

Cameron: Sa mathomo, se re se bona boporofeteng bjo ka bobjona. Go ya ka Daniele 4:17, boporofeta bjo bo ile bja newa “e le gore batho ba phelago ba ka tseba gore Yo Godimodimo ke Mmuši wa mebušo ya batho, le gore o o nea yo a nyakago go mo nea wona.” Na o hlokometše polelwana e rego, “mebušo ya batho”?

Jon: Ee, e re “Yo Godimodimo ke Mmuši wa mebušo ya batho.”

Cameron: O nepile. O nagana gore “Yo Godimodimo” ke mang?

Jon: Ke nagana gore go bolelwa ka Modimo.

Cameron: O opile kgomo lenaka. Ka gona, seo se re botša gore boporofeta bjo ga bo bolele ka Nebukadinetsara feela. Bo akaretša le “mebušo ya batho”—ke gore, pušo ya Modimo godimo ga batho. Le gona se se a kwagala ge re lebelela boporofeta bjo go ya ka ditemana tše di dikologilego taba ye.

Jon: O ra gore’ng?

SEHLOGO SE SEGOLO SA PUKU

Cameron: Nako le nako, puku ya Beibele ya Daniele e bolela ka sehlogo se se segolo. E dula e bolelela pele ka go hlongwa ga Mmušo wa Modimo ka tlase ga pušo ya Morwa wa gagwe e lego Jesu. Ka mohlala, a re boele morago dikgaolong tše sego kae. Na o ka re balela Daniele 2:44?

Jon: Go lokile. E re: “Mehleng ya dikgoši tšeo Modimo wa legodimo o tla hloma mmušo wo o ka se kego wa fedišwa. Mmušo woo o ka se ke wa fetišetšwa go batho ba bangwe. O tla pšhatlaganya  mebušo ye ka moka wa e fediša gomme wona o tla ema go iša mehleng ya neng le neng.”

Cameron: Ke a leboga. Na o nagana gore temana ye e bolela ka Mmušo wa Modimo?

Jon: Hmm. Ga ke tsebe.

Cameron: Ela hloko gore e re Mmušo woo “o tla ema go iša mehleng ya neng le neng.” Seo ke therešo ka Mmušo wa Modimo, eupša na re ka bolela se se swanago ka mebušo ya batho?

Jon: Aowa, ga ke nagane bjalo.

Cameron: Go na le boporofeta bjo bongwe ka pukung ya Daniele bjo bo lebišitšego go Mmušo wa Modimo. Ke boporofeta bjo bo begilwego go Daniele 7:13, 14. Boporofeta bjo ge bo bolela ka mmuši wa nakong e tlago, bo re: “A newa pušo, seriti le mmušo, gore batho ba merafo, ditšhaba le maleme ka moka ba mo hlankele. Pušo ya gagwe ke ya neng le neng, yeo e ka se kego ya fedišwa gomme mmušo wa gagwe ke wo o ka se kego wa senywa.” Na go na le selo se sengwe mo boporofeteng bjo seo se kwagalago eka o a se tseba?

Jon: Bo bolela ka mmušo.

Cameron: O nepile. Le gona ga bo bolele ka mmušo o mongwe le o mongwe. Ela hloko gore bo re Mmušo wo o tlo laola “batho ba merafo, ditšhaba le maleme ka moka.” Ka mantšu a mangwe, Mmušo wo o tlo buša lefase ka moka.

Jon: Ke be ke sa e bone ka tsela yeo, eupša o bolela therešo. Bo bolela sona seo.

Cameron: Le gona, ela hloko se sengwe seo boporofeta bo se bolelago ge bo re: “Pušo ya gagwe ke ya neng le neng, yeo e ka se kego ya fedišwa gomme mmušo wa gagwe ke wo o ka se kego wa senywa.” Na boporofeta bjo ga bo swane le bjo re sa tšwago go bo bala go Daniele 2:44?

Jon: Ee, bo a swana.

Cameron: A re boeletše ka boripana seo re sa tšwago go se ahlaahla go fihla ga bjale. Boporofeta bjo bo lego go Daniele kgaolo 4 bo ile bja newa e le gore batho ba tsebe gore “Yo Godimodimo ke Mmuši wa mebušo ya batho.” Mantšu a ka bowona a bontšha gore boporofeta bjo bo na le phethagalo e kgolo go feta yeo e akaretšago Nebukadinetsara. E bile ka pukung ya Daniele ka moka, re hwetša diporofeto tša mabapi le go hlongwa ga Mmušo wa Modimo ka tlase ga pušo ya Morwa wa gagwe. Ka gona, na o nagana gore go tla kwagala ge re ka phetha ka gore boporofeta bjo bo lego go Daniele kgaolo 4 le bjona bo lebišitše go Mmušo wa Modimo?

Jon: Ke nagana bjalo. Eupša ke sa dutše ke sa bone gore bo tswalana bjang le 1914.

“GO FETE MABAKA A ŠUPAGO”

Cameron: A re boele morago tabeng ya Kgoši Nebukadinetsara. Gopola gore o be a emelwa ke sehlare phethagalong ya mathomo ya boporofeta. Bogoši bja gagwe bo ile bja šitišwa ge sehlare se be se rengwa gomme se tlogelwa lebaka la mabaka a šupago—ke gore, ge a be a hlakane hlogo lebaka le itšego. Lebaka leo la mabaka a šupago le fedile ge Nebukadinetsara a be a boelwa ke tlhaologanyo gomme a thoma go buša gape. Phethagalong ya bobedi ya boporofeta, bogoši bja Modimo bo be bo tla tšea nako e itšego bo šitišitšwe—eupša e sego ka gobane Modimo a paletšwe ke go buša.

Jon: O ra gore’ng?

Cameron: Mehleng ya Beibele, dikgoši tša Baisiraele tšeo di bego di buša Jerusalema go be go thwe di dula “sedulong sa bogoši sa Jehofa.” * Di be di emela Modimo ge a buša batho ba gagwe. Ka gona bogoši bja dikgoši tšeo bo be bo tloga bo bonagatša bogoši bja Modimo. Lega go le bjalo, ge nako e dutše e eya, bontši bja dikgoši tšeo bo ile bja se kwe Modimo gomme  balata ba tšona ba latela mohlala wa tšona o mobe. Ka baka la go se kwe ga Baisiraele, Modimo o ile a ba dumelela gore ba fenywe ke Bababilona ka 607 B.C.E. Go tloga ka nako yeo go ya pele, go ile gwa se sa ba le dikgoši tšeo di emelago Jehofa Jerusalema. Ka gona, bogoši bja Modimo bo ile bja šitišwa ka kgopolo yeo. Na o a nkwešiša go fihla ga bjale?

Jon: Ke nagana bjalo.

Cameron: Ka gona, ngwaga wa 607 B.C.E. o ile wa swaya mathomo a mabaka a šupago, goba lebaka la ge bogoši bja Modimo bo be bo šitišwa. Bofelong bja mabaka a šupago, Modimo o be a tla hloma mmuši yo mofsa gore a emele Yena—lebakeng le, e le motho yo a lego legodimong. Diporofeto tše dingwe tšeo re balago ka tšona go Daniele di be di tla phethagala ka nako yeo. Ka gona potšišo e kgolo ke gore: Mabaka a šupago a fedile neng? Ge e ba re ka kgona go araba potšišo yeo, re tla tseba gore Mmušo wa Modimo o thomile go buša neng.

Jon: Ke a bona. E re ke leke—na mabaka a šupago ga a fela ka 1914?

Cameron: O opile kgomo lenaka! Ke yona.

Jon: Eupša re tseba bjang seo?

Cameron: Nakong ya bodiredi bja gagwe mo lefaseng, Jesu o bontšhitše gore mabaka a šupago a be a se a tšwa a fela. * Ka gona a swanetše go ba a tšere nako e telele kudu. Mabaka a šupago a thomile nywaga e makgolo pele Jesu a ka tla lefaseng, gomme a tšwela pele go fihla neng neng ka morago ga ge a boetše legodimong. Le gona o gopole gore seo se bolelwago ke diporofeto tša Daniele se be se ka se kwešišwe go fihla “mehleng ya bofelo.” * Se se kgahlišago ke gore go yela bofelong bja nywaga ya bo-1800, barutwana ba botegago ba Beibele ba ile ba tutueletšega go hlahloba boporofeta bjo gotee le diporofeto tše dingwe ka mo go tseneletšego. Ba ile ba thoma go lemoga gore mabaka a šupago a be a tla fela ka 1914. Le gona, ditiragalo tše dikgolo tša lefase tša go tloga nakong yeo di kgonthišetša gore ruri 1914 e bile ngwaga woo ka wona Mmušo wa Modimo o thomilego go buša legodimong. E bile ngwaga wa go thoma ga mehla ya bofelo lefaseng. Ke a tseba gore ke go boditše dilo tše dintši tšeo o swanetšego go naganišiša ka tšona . . . 

Jon: Ee. Ruri ke swanetše go badišiša taba ye gape gore ke e kwešiše gabotse.

Cameron: O se ke wa tshwenyega. Le nna go ntšere nako gore ke kwešiše diporofeto tše le go phethagala ga tšona. Eupša ke holofela gore bonyenyane poledišano ya rena e go thušitše go bona gore ditumelo tša Dihlatse tša Jehofa tša mabapi le Mmušo di theilwe Beibeleng.

Jon: Ruri go bjalo. Ka mehla ke kgahlwa ke tsela yeo le ithekgago ka Beibele go emela ditumelo tša lena.

Cameron: E bile ke a bona gore le wena o na le kganyogo e swanago. Bjalo ka ge ke boletše, ke tsebišo e ntši yeo o ka se e kwešišego ka nako e tee. Mohlomongwe o sa na le dipotšišo tše dingwe. Ka mohlala, re bone gore mabaka a šupago a lebišitše go Mmušo wa Modimo gomme seo se thomile ka 607 B.C.E. Eupša ge e le gabotse re tseba bjang gore mabaka a a šupago a fedile ka 1914? *

Jon: Ee, ke ipotšiša ka seo.

Cameron: Beibele ka boyona e re thuša go bona botelele bja maleba bja mabaka a šupago. Na o ka rata re ahlaahla taba yeo nakong e tlago ge ke etla? *

Jon: Go lokile.

Na go na le taba e itšego ya Beibele yeo e lego kgale o ipotšiša yona? Na o ipotšiša dipotšišo mabapi le ditumelo goba ditiro le ge e le dife tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa? Ge e ba go le bjalo, o se ke wa dikadika go botšiša yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Yena o tla thabela go boledišana le wena ka ditaba tše bjalo.

^ ser. 5 Di diriša lenaneo la tšona la mahala la thuto ya legae ya Beibele, Dihlatse tša Jehofa di ahlaahla Beibele go ya ka dihlogo le baagišani ba tšona.

^ ser. 21 Bona kgaolo 9 ya puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.

^ ser. 63 Boporofeteng bja gagwe bja mabapi le mehla ya bofelo, Jesu o itše: “Jerusalema [yeo e bego e emela bogoši bja Modimo] e tla gatakelwa ke ditšhaba go fihla ge dinako tše di beilwego tša ditšhaba di phethega.” (Luka 21:24) Ka gona bogoši bja Modimo bo be bo sa dutše bo šitišitšwe mehleng ya Jesu gomme seo se be se tla tšwela pele go ba go fihla mehleng ya bofelo.

^ ser. 67 Bona mametletšo “1914—Ngwaga o Bohlokwa Boporofeteng bja Beibele” pukung ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago?

^ ser. 69 Sehlogo se se latelago lelokelelong le la dihlogo se tla ahlaahla ditemana tša Beibele tšeo di tla re hlalosetšago botelele bja mabaka a šupago.