Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 Phihlelo

Bophelo bjo bo Putsago Tirelong ya Modimo

Bophelo bjo bo Putsago Tirelong ya Modimo

Go tloga ge ke sa le yo monyenyane, ke be ke tshwenywa ke kgethollo ya semorafo, go ba le poifo ya go se atlege gaešita le go ba ga ka le dihlong ka tlhago. Ka ge ke be ke holofela gore nka hwetša khomotšo ka Beibeleng, ke ile ka ya Kerekeng ya Katholika gore ke hwetše thušo ya go e kwešiša. Ka ge ke sa ka ka hwetša thušo, ke ile ka retologela dipapading.

Kapejana ke ile ka tsenela papadi ya go ithobolla (gymnastics) le ya go aga mmele. Mafelelong ka bula lefelo la go šidulla mmele kua San Leandro, California, U.S.A., gomme ka šoma le dibapadi tše dingwe tša go aga mmele, go akaretša le seo se ilego sa thopa sefoka sa go aga mmele kua Amerika. Ke be ke ena le mmele wo o bego o tšewa e le wa go agega gabotse le wa digoba, lega go le bjalo, ke be ke se ka kgotsofala.

MAITEKO A KA A ILE A PUTSWA

Mogwera wa ka kua mošomong, yo a bego a tseba kganyogo ya ka ya go kwešiša Beibele, o ile a šišinya gore ke kopane le motho yo mongwe yo a bego a mo tseba. Mesong e latelago, Hlatse ya Jehofa e ile ya tla legaeng la ka. Ka diiri tše nne e ile ya araba dipotšišo tšeo ke bego ke na le tšona e diriša Beibele. Ka e kgopela gore e boe mantšiboeng ao, gomme ra boledišana ka Beibele go fihla bošegogare. Ke be ke thabišitšwe ke seo ke ithutilego sona ke moka ka kgopela ge e ba nka sepela le Hlatse ye letšatšing le le latelago go bona kamoo a dirago bodiredi ka gona. Ke ile ka makatšwa ke tsela yeo e bego e bula Beibele ka yona le go bontšha batho dikarabo tša dipotšišo tša bona. Ka phetha ka gore se ke seo ke nyakago go se dira!

Ke ile ka rekiša kgwebo ya ka gomme ka fetša nako e ntši ke le tirelong le mmulamadibogo yo, ka ge badiredi ba nako e tletšego ba Dihlatse tša Jehofa ba bitšwa bjalo. Ka May 1948, ke ile ka kolobetšwa kopanong ya selete Lepatlelong la dipapadi la Cow Palace kua San Francisco, California. Ka morago ngwageng woo ka ba mmulamadibogo.

Ge nako e dutše e tšwela pele, ke ile ka kgopela Dihlatse gore di etele mma. O ile a amogela molaetša gomme kapejana ya ba Hlatse ya Jehofa. Go sa šetšwe kganetšo go tšwa go ditho tša lapa la gabo, o ile a dula a botegela Modimo ka nako e telele go fihla lehung la gagwe. Ga go na ditho tše dingwe tša lapa lešo tšeo e ilego ya ba Dihlatse.

KAMOO KE KOPANEGO LE MOSADI WA KA

Ka 1950, ke ile ka hudugela Grand Junction, kua Colorado, moo ke kopanego le Billie. O belegwe ka 1928 gomme o gotše nakong ya Tšhaparego e Kgolo. Mmagwe, Minnie, o be a mmalela Beibele bošegong bjo bongwe le bjo bongwe a bonega ka lebone leo le bego le panyapanya la parafene. Ge a be a na le nywaga e mene, Billie o be a šetše a kgona go bala gomme a tseba dikanegelo tše dintši tša Beibele ka hlogo. Nywageng ya morago ya bo-1940, ka morago ga gore mmagwe a ithute Beibele le Dihlatse, o ile a ithuta gore dihele ga se lefelo la go hlokofatša batho, eupša ke lebitla. (Mmoledi 9:5, 10) Minnie le monna wa gagwe e ile ya ba Dihlatse.

Ka 1949, Billie o ile a boa kholetšheng kua Boston gomme a thoma go ithuta Beibele a tiišitše. Go e na le gore e be morutišigadi, o ile a phetha ka go neela bophelo bja gagwe go Modimo. O kolobeditšwe ka 1950  kopanong ya ditšhabatšhaba ya Dihlatse tša Jehofa Yankee Stadium kua New York. E se kgale ka morago ga moo re ile ra kopana, ra nyalana, gomme ra ba tirelong ya nako e tletšego re le mmogo.

Re thomile kua Eugene, Oregon, moo re ilego ra dira bagwera ba bantši ba bophelo ka moka. Ka 1953 ra hudugela Grants Pass, Oregon, go yo thuša phuthego e nyenyane ya moo. Ka moragonyana ngwageng woo re ile ra laletšwa klaseng ya bo-23 ya Gilead e lego sekolo sa Dihlatse sa go tlwaetša baromiwa, seo se lego kgauswi le South Lansing, kua New York, mo e ka bago dikhilomithara tše 400 ka leboabodikela bja New York City.

MODIRO WA BOROMIWA KUA BRAZIL

Ka December 1954, dikgwedi tše hlano ka morago ga go aloga Gilead, nna le Billie re ile ra tšea leeto ka sefofane se senyenyane go ya Brazil. Ka morago ga iri e tee re le leetong, entšene ya sefofane e ile ya senyega, eupša re ile ra kotama ntle le mathata kua Bermuda. Morago ga go tsena leetong gape sefofane se ile sa kotama ka tšhoganyetšo kua Cuba, ke moka ka morago ga go fetša diiri tše 36 tše di lapišago re le leetong re ile ra fihla ofising ya lekala ya Dihlatse tša Jehofa Rio de Janeiro, kua Brazil.

Holo ya Mmušo ya mathomo kua Bauru, ka 1955—lefelo la go hirišwa leo le nago le leswao leo ke le pentilego

Ka morago ga go dula lebakanyana feela, nna le Billie mmogo le baromiwa ba bangwe ba babedi, re ile ra ya Bauru, kua São Paulo, go yo thoma legae le lefsa la baromiwa. Toropo yeo e be e na le badudi ba fetago 50 000 gomme re be re le Dihlatse tša mathomo moo.

Re ile ra thoma go etela batho magaeng a bona, gomme gateetee moruti wa kereke ya Katholika a thoma go lwantšhana le modiro wa rena. O ile a thoma go re latela moo re yago a botša batho gore ba se theetše molaetša wa rena. Morago ga dibeke di se kae, lapa le lengwe leo re bego re ithuta le lona le ile la amogela therešo gomme ka morago la kolobetšwa. Ba bangwe le bona ba ile ba thoma go ithuta.

Yo mongwe wa leloko la lapa le e be e le mopresidente wa lekgotla le itšego la go tuma. Ke ile ka dira dithulaganyo tša go swarela kopano lefelong leo lekgotla le le bego le kopana go lona. Ge moruti yo mongwe wa lefelong leo a gapeletša gore tumelelano ya rena ya go diriša lefelo leo e phumolwe, mopresidente yoo o ile a kopana le maloko a lekgotla gomme a ba botša gore: “Ge e ba le phumola tumelelano, ke itokolla modirong!” Kopano e ile ya swarwa.

Ngwageng o latelago ka 1956, re ile ra laletšwa kopanong ya selete kua Santos, São Paulo. Dihlatse tše ka bago tše 40 go tšwa phuthegong ya rena di ile tša tla kopanong ka setimela. Ge re boela Bauru, ke ile ka hwetša lengwalo leo le bego le nkabela go yo hlankela ke le molebeledi wa mosepedi go yo etela diphuthego tša Dihlatse tša Jehofa. Seo e ile ya ba mathomo a modiro wa nywaga e ka bago e 25 kua Brazil, ke ralala le naga yeo e kgolo.

Ka ngwaga o tee feela, re be re na le sehlopha se mafolofolo sa bagoeledi ba Mmušo kua Bauru

KAMOO BODIREDI BO BEGO BO LE KA GONA

Mehleng yeo go tšea maeto go be go le thata. Re be re sepela go phatša naga yeo ka moka ka pese, setimela, karikana, paesekele le ka maoto. Ye nngwe ya ditoropo tšeo re di etetšego la mathomo e be e le Jaú kua São Paulo. Ge re le moo moruti yo mongwe o ile a re lwantšha.

O ile a bolela gore: “Le ka se bolele le ‘dinku tša ka’ ka Beibele!”.

Re ile ra fetola ka gore: “Ga se tša gago, ke tša Modimo.”

Re ile ra rulaganya go ba bontšha filimi mabapi le modiro wa boboledi wa lefaseng ka bophara, ya sehlogo seo se rego The New World Society in Action, eupša moruti yoo a rulaganya sehlopha sa balatedi ba gagwe gore se re hlasele. Re ile ra tsebiša maphodisa ka pela. Ge moruti le sehlopha se ba fihla lefelong leo la go bapala dipapadi tša sefaleng, sehlopha se se ile sa kopana le maphodisa ao a bego a se šupile ka dithunya. Batho bao ba bego ba tlile go bogela filimi yeo ba ile ba e thabela kudu.

 Lefelong le lengwe le le lengwe mo re bego re hlankela gona go be go tletše moya o swanago wa lehloyo la bodumedi le kganetšo. Ka mohlala, kua Brusque, kgauswi le Blumenau, Santa Catarina, re ile ra kopana le Dihlatse tše dingwe tšeo di bego di hlankela ka tlase ga kganetšo e šoro. Eupša kgotlelelo ya tšona e ile ya putswa ka mo go humilego. Ga bjale, ka morago ga nywaga e 50, go na le diphuthego tše di fetago tše 60 tšeo di golago ka lebelo mo tikologong yeo gaešita le Holo ya Kopano e botse kgauswi le toropo ya Itajaí!

Seo se re thabišitšego kudu ka modiro wa rena wa bosepedi, e be e le nako e kgahlišago yeo re e feditšego le Dihlatse tše dingwe ge re be re lokišeletša dikopano tše dikgolo. Ka bo-1970, ke ile ka ba Ie tokelo ya go hlankela ke le molebeledi wa kopano Lepatlelong le legolo la Morumbi. Go ile gwa dirwa kgoeletšo diphuthegong tše lekgolo tša lefelong la kgauswi gore go romelwe batho ba lesome go tšwa phuthegong e nngwe le e nngwe go tlo hlwekiša lepatlelo bošegong bja pele ga kopano.

Ge babapadi ba kgwele ya maoto ba tloga lepatlelong leo bošegong bjoo, ba ile ba kwera Dihlatse ka gore: “Bonang basadi ba banyenyane ba swere mafsielo le mebopo.” Lega go le bjalo, ge go fihla bošegogare lepatlelo ka moka le be le hlwekile! Molaodi wa lepatlelo o ile a bolela ka go makala gore: “Go ka be go tšere sehlopha sa ka sa go hlwekiša beke ka moka go dira seo lena Dihlatse le se dirilego ka diiri tše mmalwa feela!”

GO BOELA UNITED STATES

Ka 1980 tate o ile a hlokofala, gomme kapejana ka morago ga moo re ile ra boela United States go yo hlokomela mma kua Fremont, California. Re ile ra hwetša mošomo wa go hlwekiša meago bošego gomme ra tšwela pele re le babulamadibogo le go thuša sehlopha seo se bolelago Sepotokisi tikologong yeo. Ka morago ra hudugela kgauswi le San Joaquin Valley, moo re thomilego go nyaka batho bao ba bego ba bolela Sepotokisi tikologong e kgolo go thoma Sacramento go ya Bakersfield. Ga bjale go na le diphuthego tše ka bago tše lesome tša Sepotokisi kua California.

Ka morago ga lehu la mma ka 1995, re ile ra hudugela Florida go yo hlokomela tatago Billie go fihla lehung la gagwe. Mmago Billie o be a hlokofetše ka 1975. Ka 2000, re ile ra hudugela lefelong la komelelo la molala ka borwabodikela bja Colorado ke moka ra hlankela mo re dira boboledi ka mehla go Maamerika a setlogo a Manavajo le Maute. Ka manyami, Billie o ile a hlokofala ka February 2014.

Ke thabile gakaakaang gore nywageng e 65 e fetilego, ke ile ka kopana le Hlatse ya Jehofa yeo e ilego ya araba dipotšišo tše dintši tšeo ke bego ke na le tšona e diriša Beibele! Ke thabišwa kudu ke gore ke ile ka kgonthišetša gore seo e bego e se bolela ke seo ge e le gabotse Beibele e se rutago. Se se ile sa dira gore ke phele bophelo bjo bo putsago tirelong ya Modimo.