• NGWAGA WA MATSWALO: 1958

  • NAGA: ITALY

  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: SETHO SA SEHLOPHA SA DISENYI TŠE ŠORO

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke belegwe le go godišwa torotswaneng ya Roma, lefelong leo go bego go dula batho bao ba diilago ba sa šomego gabotse. Bophelo bo be bo le thata. Ke be ke sa tsebe mma wa ka wa madi e bile ke se na tswalano e botse le tate. Ke gotše ke itlhokomela ka tlase ga maemo a thata.

Ge ke be ke na le nywaga e 10, ke be ke šetše ke thomile go utswa. Ge ke na le nywaga e 12, ke ile ka tšhaba gae ka lekga la mathomo. Mo e ka bago ka makga a mantši, tate o ile a swanela ke go tla go ntšea seteišeneng sa maphodisa go nkiša gae. Ke be ke dula ke ngangišana le batho—ke le šoro le go ba befelela. Ge ke na le nywaga e 14, ke ile ka sepela gae sa ruri. Ka thoma go diriša dihlaretagi le go dula mebileng. Ge go be go se na moo nka robalago gona, ke be ke thuba koloi gomme ka robala ka gare ga yona go fihla ka masa. Ke moka ge ke tsoga ke be ke nyaka lefelo leo nka hlapago go lona.

Ke be ke tloga ke le sekgwari sa go utswa—ke amoga batho mekotla le go thuba difoleteng le dintlong tša maikhutšo tša maemo a godimo bošego. Ke ile ka thoma go ba le botumo bjo bobe gomme kapejana ka ba setho sa sehlopha sa disenyi tše di tumilego, ke moka ka thoma go thuba le dipanka. Ka baka la semelo sa ka se sešoro, ke ile ka ba setho se se hlomphegago kudu sehlopheng seo. Ga go moo ke bego ke eya gona ntle le sethunya sa ka; ge e le gabotse, ke be ke se samela ge ke robala. Bošoro, dihlaretagi, go utswa, polelo e sa hlwekago le boitshwaro bjo bo gobogilego di ile tša fetoga tsela ya ka ya bophelo. Maphodisa a be a dula a tsomana le nna. Ke ile ka golegwa ka makga a mmalwa gomme ka fetša nywaga e mentši ke tsena le go tšwa kgolegong.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Lebakeng le lengwe ge ke be ke lokollwa kgolegong, ke ile ka yo etela mmane. Seo ke bego ke sa se tsebe ke gore mmane le bana ba gagwe ba babedi e be e šetše e le Dihlatse tša Jehofa. Ba ile ba nkgopela go ya le bona dibokeng tša Dihlatse. Ka go nyaka go  tseba, ke ile ka sepela le bona. Ge re fihla Holong ya Mmušo, ke gapeleditše go dula kgauswi le mojako gore ke kgone go bona bao ba tsenago le bao ba tšwago. Le gona moo, ke be ke swere sethunya sa ka.

Diboka tšeo di ile tša fetoša bophelo bja ka. Ke be ke nagana gore ke swanetše go ba ke le lefaseng le lengwe. Ke ile ka dumedišwa ke batho ba borutho, bao ba nago le bogwera le go myemyela. Ponagalo ya bona e botho le ya go botega e sa dutše e le mogopolong wa ka. Moya woo o bego o foka moo o be o fapane kudu le woo ke bego ke o tlwaetše!

Ke ile ka thoma go ithuta Beibele le Dihlatse. Ge ke dutše ke ithuta, ke ile ka lemoga gore ke swanetše go fetoša ka mo go feletšego tsela ya ka ya bophelo. Ke ile ka latela keletšo ya mantšu a lego go Diema 13:20 a rego: “Yo a sepelago le ba bohlale o tla hlalefa, eupša yo a gweranago le ditlaela o tla tshereana.” Ke moka ka lemoga gore ke swanetše go kgaogana le sehlopha seo. Go be go se bonolo go dira seo, eupša ka thušo ya Jehofa, ke ile ka atlega.

E be e le lekga la mathomo bophelong bja ka ke kgona go laola seo ke bego ke se dira

Ke ile ka ba ka itlhwekiša mmeleng. Ka ge ke ile ka dira maiteko a magolo, ke kgaoditše go kgoga disekerete le go diriša dihlaretagi. Ka kota moriri wa ka o motelele, ka lahla mangina, ka tlogela le go diriša polelo e sa hlwekago. E be e le lekga la mathomo bophelong bja ka ke kgona go laola seo ke bego ke se dira.

Ke be ke sa rate go bala le go ithuta, ke ka baka leo go bego go le thata go theetša nako e telele ge ba be ba nthuta Beibele. Lega go le bjalo, ge ke dutše ke dira maiteko a go theetša seo ke se rutwago, ganyenyane-ganyenyane ke ile ka ithuta go rata Jehofa, letswalo la ka le ile la thoma go ntshwenya gomme ka dira diphetogo bophelo bja ka. Ke be ke fela ke eba le maikwelo a fošagetšego, ke ipotšiša ge e ba Jehofa a ka tsoga a ntebaletše dilo ka moka tše mpe tšeo ke di dirilego. Ge ke be ke ikwa bjalo ke be ke hwetša khomotšo e kgolo ka go bala kamoo Jehofa a ilego a lebalela Kgoši Dafida ka morago ga gore a dire dibe tše dikgolo.—2 Samuele 11:1–12:13.

Tlhohlo e nngwe yeo ke ilego ka lebeletšana le yona e be e le go botša ba bangwe ka tumelo ya ka bodireding bja ntlo le ntlo. (Mateo 28:19, 20) Ke be ke tšhaba gore ke tla kopana le motho yoo ke ilego ka mo kweša bohloko goba go mo fošetša nakong e fetilego! Ge nako e dutše e eya, ke ile ka kgona go fenya poifo. Ke ile ka thoma go hwetša kgotsofalo ya makgonthe ge ke be ke thuša ba bangwe go ithuta ka Tatago rena wa legodimong yo a kgahlišago le yo a lebalelago kudu.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Ruri go ithuta ka Jehofa go phološitše bophelo bja ka! Ba bantši ba bagwera ba ka ba hwile goba ba kgolegong, eupša ke na le bophelo bjo kgotsofatšago le bokamoso bjo ke bo letetšego. Ke ithutile go ba yo a ikokobeditšego le yo a theetšago le go laola pefelo ya ka. Ga bjale, ke thabela bogwera le batho bao ke phelago le bona. Ke lenyalong le le thabilego le mosadi wa ka yo mobotse e lego Carmen. Re le gotee, re hwetša lethabo le legolo go thušeng ba bangwe go ithuta ka Beibele.

Ga bjale ke šoma mošomo wa maleba—ka nako e nngwe mošomo wa ka o akaretša go šoma dipankeng, go e na le go di hula, ke a di hlwekiša!