Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 POLEDIŠANO LE MOAGIŠANI

Na Dihlatse tša Jehofa di Dumela go Jesu?

Na Dihlatse tša Jehofa di Dumela go Jesu?

Se se latelago ke mohuta wa poledišano yeo Dihlatse tša Jehofa di ka bago le yona le moagišani. A re tšeeng gore Hlatse yeo e bitšwago Anthony e etetše legaeng la monna yo a bitšwago Tim.

GO DUMELA GO JESU GO BOHLOKWA

Anthony: Dumela Tim. Ke thabela go go bona gape.

Tim: Le nna ke thabela go go bona.

Anthony: Ke go swaretše ditokollo tša moragorago tša Morokami le Phafoga! Ke nagana gore o tlo ipshina ka go bala dihlogo tše di lego dimakasineng tše.

Tim: Ke a leboga. Ge e le gabotse, ke thabela gore o tlile mo lehono ka gobane go na le seo ke nyakago go go botšiša sona.

Anthony: Go lokile, ke eng seo?

Tim: Ka letšatši le lengwe, ke be ke boledišana le mošomigotee le nna. Ke ile ka mmotša ka dipukwana tše o mphilego tšona le kamoo di tlogago di kgahliša. Eupša o ile a re ke se di bale ka gobane Dihlatse tša Jehofa ga di dumele go Jesu. Na seo ke therešo? Ke ile ka botša mošomigotee le nna gore ke tla go botšiša mohlang o boa.

Anthony: O a tseba ke thabela gore o mpotšišitše. Ke gabotse gore o tle o ikwele ka kgodu e tšwago lerotseng. Ge e le gabotse, o ka tseba bjang seo motho a se dumelago ntle le gore o mmotšiše?

Tim: Ke lemogile seo.

Anthony: Therešo ke gore Dihlatse tša Jehofa di tloga di dumela go Jesu. Ge e le gabotse, re nagana gore go dumela go Jesu go a nyakega bakeng sa phološo.

Tim: Ke be ke nagana gore le dumela go Jesu, eupša ge mošomigotee le nna a mpotša gore ga le dumele go yena, se se ntirile gore ke nyake go tseba. Ga ke nagane gore re kile ra bolela ka seo.

Anthony: Na nka go bontšha ditemana tša Beibele tšeo di gatelelago bohlokwa bja go dumela go Jesu? Tše ke ditemana tšeo Dihlatse tša Jehofa di di dirišago gantši bodireding bja tšona.

Tim: Go lokile.

Anthony: Go ka ba botse ge re ka thoma ka go ahlaahla mantšu a Jesu a lego go Johane 14:6. Mantšu a ke karolo ya poledišano yeo Jesu a bilego le yona le yo mongwe wa baapostola ba gagwe. Re bala gore: “Jesu a re go yena: ‘Ke nna tsela le therešo le bophelo. Ga go yo a tlago go Tate ge e se ka nna.’” Go ya ka temana ye, go thwe tsela e nnoši ya go batamela go Tate ke efe?

Tim: Go thwe ke ka Jesu.

Anthony: O nepile. E bile Dihlatse tša Jehofa di dumela seo di tiišitše. E re ke go botšiše: Go ya ka seo o tsebago Modimo a se nyaka, motho o swanetše go rapela leineng la mang?

Tim: Leineng la Jesu.

Anthony: Ke dumelelana le wena. E bile ke ka fao thapelong e nngwe le e nngwe ke dirišago leina la Jesu. Go bjalo le ka dithapelo ka moka tša Dihlatse tša Jehofa.

Tim: Ke thabela go tseba seo.

Anthony: Lengwalo le lengwe leo re ka le ahlaahlago ke la Johane 3:16. Temana yeo e bohlokwa kudu moo e lego gore e bitšwa Ebangedi e nyenyane. Kgopolo ke gore ge e ba o ka tšea dilo tšeo di ngwadilwego ka bophelo bja Jesu bja mo lefaseng le bodiredi bja gagwe gomme wa di hlalosa ka temana e tee, e tla ba yona ye. Mohlomongwe o ka thabela go bala lengwalo le.

 Tim: Go lokile. Le re: “Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go yena a se ke a fedišwa, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.”

Anthony: Ke a leboga. Na o tlwaetše temana ye?

Tim: Ee, ke kwele ka yona gantšinyana, e bile ke fela ke e bona e tsopotšwe mo maswaong le matlapeng a magolo a dipapatšo.

Anthony: Ke temana e tumilego. Ge re e lebeledišiša, hlokomela seo Jesu a se boletšego. O itše lerato la Modimo le dira gore batho ba kgone go thabela bophelo bjo bo sa felego​—eupša ge feela re dira eng?

Tim: Ge re dumela.

Anthony: Ee. Kudukudu ge re dumela go Morwa yo a tswetšwego a nnoši, Jesu Kriste. E bile ntlha ye​—ya gore go dumela go Jesu go bula tsela ya go phela bophelo bjo bo sa felego—​e bolelwa gabotse go letlakala 2 la makasine wo ke go swaretšego wona. Ka mohlala, ge o bolela ka morero wa Morokami, makasine wo “o kgothaletša go ba le tumelo go Jesu Kriste, yo a ilego a hwa e le gore re tle re hwetše bophelo bjo bo sa felego le yoo ga bjale a bušago e le Kgoši ya Mmušo wa Modimo.”

Tim: Agaa, ke a bona bjale. Ke iponela makasineng wa lena gore Dihlatse tša Jehofa le dumela go Jesu.

Anthony: O opile kgomo lenaka.

Tim: Ka gona, bjale go re’ng batho ba re ga le dumele go Jesu?

Anthony: Go ka ba go na le mabaka a mmalwa ao a dirago gore batho ba bolele seo. Mabakeng a mangwe, batho ba fo bolela se ka gobane ba kwele ba bangwe ba re’alo. Goba ba ka ba ba rutilwe maaka ao ke baruti ba bona.

Tim: Ge e le nna ke no ba ke nagana​—mohlomongwe batho ba bangwe ba re ga le dumele go Jesu ka ge le ipitša Dihlatse tša Jehofa, e sego Dihlatse tša Jesu.

Anthony: Leo le lona e ka ba lebaka.

Tim: Ke ka baka la’ng le bolela ka Jehofa gakaakaa?

‘KE TSEBADITŠE LEINA LA GAGO’

Anthony: Ka mohlala, re dumela gore go bohlokwa go diriša leina la Modimo, e lego Jehofa​—go etša ge Morwa wa gagwe Jesu a dirile. Ela hloko seo Jesu a se boletšego ge a be a rapela Tatagwe. Se hwetšwa go Johane 17:26. Ke kgopela gore o bale temana yeo.

Tim: Go lokile. “Ke ba tsebišitše leina la gago e bile ke tla le tsebatša, e le gore lerato leo o nthatilego ka lona le be go bona gomme nna ke be boteeng le bona.”

Anthony: Ke a leboga. Hlokomela gore Jesu o itše o tsebaditše leina la Modimo. O nagana gore ke ka baka la’ng a dirile seo?

Tim: Hmm. Ga ke tsebe.

Anthony: Go lokile, mohlomongwe re ka lebelela lengwalo le lengwe leo le ka re fahlollago tabeng ye. Ke nagana ka Ditiro 2:21. Moo re bala gore: “Yo mongwe le yo mongwe yo a bitšago leina la Jehofa o tla phološwa.” Ga bjale ke holofela gore o tla dumela gore ge e ba go bitša leina la Jehofa go nyakega bakeng sa phološo, ga go pelaelo gore le Jesu o be a tseba gore se se a nyakega.

Tim: Ee, go bjalo.

Anthony: Ka gona, phološo ya balatedi ba Jesu ke lebaka le lengwe leo ka lona go bego go le bohlokwa go yena gore ba tsebe leina la Modimo le go le diriša. Le gona ke le lengwe la mabaka a magolo ao a dirago gore re bolele ka Jehofa gakaakaa. Re bona go le bohlokwa gore re tsebatše leina la Modimo le go thuša ba bangwe gore le bona ba bitše leina leo.

Tim: Eupša le ge batho ba sa tsebe leina la Modimo goba go le diriša, ba sa dutše ba tseba gore ba bolela ka mang ge ba bolela ka Modimo.

Anthony: Seo e ka ba therešo. Lega go le bjalo, Modimo o re nolofaleditše go batamela kgauswi le yena ka go re botša leina la gagwe.

Tim: O ra gore’ng?

 Anthony: Nagana ka tsela ye: Go be go ka se hlokagale gore re tsebe leina la Moše. Re be re ka fo mo tseba e le monna yo a arogantšego Lewatle le Lehwibidu goba monna yo a amogetšego Melao e Lesome. Go bjalo le ka Noa​—ke ka baka la’ng go le bohlokwa gore re tsebe leina la gagwe? Nkabe a ile a fo bitšwa monna yo a agilego areka e bile a phološitše lapa la gagwe le diphoofolo. Go ba gona, gaešita le Jesu Kriste nkabe a ile a fo tsebja e le motho yo a tšwago legodimong e bile a hwetše dibe tša rena. Na ga go bjalo?

Tim: Ke nagana bjalo.

Anthony: Eupša Modimo o ile a kgonthišetša gore re tsebe maina a batho bao. Go tseba maina a bona go dira gore dipego tša bona e be tša kgonthe go rena. Gaešita le ge re sa ka ra kopana le Moše, Noa, goba Jesu, go fo tseba maina a bona go dira gore banna ba e be ba kgonthe kudu go rena.

Tim: Ga se ka ka ka nagana ka tsela yeo, eupša seo se a kwagala!

Anthony: Leo ke le lengwe la mabaka ao a dirago gore Dihlatse tša Jehofa di diriše leina la Modimo gakaakaa. Re nyaka go thuša batho gore ba hlagolele tumelo go Jehofa Modimo e le Motho wa kgonthe yoo ba ka batamelago kgauswi le yena. Ka nako e swanago, re gatelela tema yeo Jesu a e kgathago gore re phološwe. Mohlomongwe re ka bala lengwalo le lengwe leo le hlalosago taba ye gabotse.

Tim: Go lokile.

Anthony: Pejana re badile lengwalo la Johane 14:6. Gopola gore Jesu o itše ke yena “tsela le therešo le bophelo.” A re boele moragonyana ditemaneng tše sego kae gomme o hlokomele mantšu a gagwe go Johane 14:1. Ke kgopela gore o bale seo Jesu a se boletšego karolong ya mafelelo ya temana ye.

Tim: Go lokile. E re: “Bontšhang tumelo go Modimo le go nna.”

Anthony: Ke a leboga. Ka gona, na o ka re tumelo ya kgonthe ke taba ya gore o dumela go Jesu goba go Jehofa?

Tim: Aowa. Jesu o itše re ba nyaka ka bobedi.

Anthony: O nepile. E bile ke holofela gore o tla dumelelana le nna ge ke re go fo bolela gore re dumela go Modimo le go Jesu ga se gwa lekana. Ruri go nyakega gore re phele ka tsela yeo e bontšhago gore re dumela go bona.

Tim: Go tloga go le bjalo.

Anthony: Eupša motho a ka bontšha bjang gore o tloga a dumela go Modimo le Jesu? Mohlomongwe re ka ahlaahla potšišo ye nakong e tlago. *

Tim: Nka thabela seo.

Na go na le taba e itšego ya Beibele yeo e lego kgale o ipotšiša yona? Na o ipotšiša dipotšišo mabapi le ditumelo goba ditiro le ge e le dife tša bodumedi tša Dihlatse tša Jehofa? Ge e ba go le bjalo, o se ke wa dikadika go botšiša yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Yena o tla thabela go boledišana le wena ka ditaba tše bjalo.

^ par. 60 Bakeng sa tsebišo e oketšegilego, bona kgaolo 12 ya puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.

Go dumela go Jesu go a nyakega bakeng sa phološo