Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  March 2014

 PHIHLELO

Go Hwetša Matla Bofokoding

Go Hwetša Matla Bofokoding

Motho o be a ka se nagane gore ke na le matla ge a bona mmele wa ka o fokolago wa boima bja dikhilograma tše 29 o dutše setulong sa digole. Eupša ge mmele wa ka o dutše o felelwa ke matla, ke ikwa ke matlafala ka gare gore ke tšwele pele ke phela. E re ke hlalose kamoo matla le bofokodi di fetošitšego bophelo bja ka.

Ke na le nywaga e mene

Ge ke nagana ka bjana bja ka, bo nkgopotša dinako tše thabišago mokutwaneng wa magaeng ka borwa bja Fora, moo batswadi ba ka ba bego ba dula gona. Tate o be a ntiretše moswinki, gomme ke be ke rata go kitima ka serapeng. Ka 1966, Dihlatse tša Jehofa di ile tša re etela ka gae gomme tša ba le dipoledišano tše telele le tate. Ka morago ga dikgwedi tše šupa feela, tate o ile a dira phetho ya go ba Hlatse. Go se go ye kae, ke ge mma le yena a gata dikgatong tša gagwe, gomme ba nkgodišetša lapeng la moya o borutho.

Mathata a ka a thomile ka moragonyana ga go boela Sepania, e lego naga yeo batswadi ba ka ba tšwago go yona. Ke ile ka thoma go kwa dihlabi tše bohloko matsogong a ka le mo dikokoilaneng. Ka morago ga nywaga e mebedi re bone dingaka tše dintši, re ile ra hwetša ngaka e tumilego ya bolwetši bja marapo yeo e boletšego e tiišitše gore: “Go šetše go senyegile.” Mma o ile a thoma go lla. Ke ile ka kwa dipolelwana tše sa tlwaelegago tše bjalo ka gore “bolwetši bjo šoro bja tshepedišo ya go lwantšha malwetši” le “bolwetši bja marapo bjo bo hlaselago malokololo bjo bo swarago bana (juvenile polyarthritis)” * ka phapošing yeo e tonyago ya mmala o mosehla. Le ge ke be ke sa kwešiše gakaalo ka ge ke be ke sa le ngwanenyana wa nywaga e lesome feela, fela ke ile ka lemoga gore tšeo e be e le ditaba tše mpe.

Ngaka e ile ya šišinya gore ke yo alafša sepetleleng sa bana. Ge ke fihla, ke ile ka nyama ge ke bona moago wa maemo a tlasana. Tayo ya gona e be e le e thata: Baitlami ba basadi ba ile ba nkota moriri gomme ba nkapeša yunifomo ya go tšwa fešeneng. Ke ile ka ipotšiša ke lla gore: ‘Nka kgona bjang go kgotlelela bophelo bja mo?’

JEHOFA E BA WA KGONTHE GO NNA

Ka ge batswadi ba ka ba be ba nthutile go hlankela Jehofa, ke ile ka gana go tšea karolo ditirelong tša Katholika moo sepetleleng sa bana. Baitlami ba basadi ba be ba sa kwešiše lebaka leo ka lona ke bego ke gana. Ke ile ka kgopela Jehofa gore a se ntahle, gomme go se go ye kae ke ile ka kwa letsogo la gagwe le le šireletšago le  nkgokarela, go le bjalo ka ge eka ke gokarelwa ke tate yo lerato ka borutho le ka go tia.

Batswadi ba ka be ba dumeletšwe go nketela nako e nyenyane ka Mekibelo. Ba be ba ntlišetša dikgatišo tše theilwego Beibeleng gore ke di bale e le gore di tiiše tumelo ya ka. Gantši bana ba be ba sa dumelelwe go ba le dipuku tša bona, eupša baitlami ba basadi ba be ba ntumelela gore ke bee dikgatišo tše le Beibele ya ka, yeo ke bego ke e bala letšatši le letšatši. Ke ile ka ba ka botša banenyana ba bangwe ka kholofelo ya ka ya go phela ka mo go sa felego lefaseng la Paradeise, moo go ka se bego le yo a babjago. (Kutollo 21:3, 4) Go sa šetšwe go ikwa ke nyamile e bile ke lewa ke bodutu ka dinako tše dingwe, ke be ke thabela gore tumelo ya ka le go bota ga ka Jehofa di be di matlafala.

Ka morago ga dikgwedi tše tshela tše di gogilego, dingaka di ile tša nthomela gae. Bolwetši bja ka bo be bo se bja tšwa bo okobala, eupša ke be ke thabetše go boela go batswadi ba ka. Malokololo a ka a ile a golofalela pele, gomme ka opelwa kudu. Ke ile ka tsena nywageng ya ka ya mahlalagading ke fokola kudu. Lega go le bjalo, ge ke na le nywaga e 14, ke ile ka kolobetšwa, ke ikemišeditše go hlankela Tate wa ka wa legodimong ka mešego-fela. Lega go le bjalo, ka dinako tše dingwe ke be ke fela ke mo galefela. Ke be ke rapela ke re: “Ke ka baka la’ng se se diragalela nna? Hle anke o mphodiše. Na ga o bone kamoo ke tlaišegago ka gona?”

Nywaga ya mahlalagading e bile nako e thata go nna. Ke ile ka swanelwa ke go amogela gore ke be nka se tsoge ke kaonafetše. Ke be ke dula ke ipapetša le bagwera ba ka—ba phetše gabotse e bile ba ipshina ka bophelo. Ke be ke inyatša, gomme ka thoma go ba le dihlong. Lega go le bjalo, lapa lešo le bagwera ba ka ba ile ba nthekga. Ke gopola ka lerato Alicia—yo a mphetago ka nywaga e 20—yo e bilego mogwera wa ka wa kgonthe. O ile a nthuša gore ke se ke ka šetša kudu bolwetši bja ka eupša ke kgahlegele ba bangwe go e na le go tshwenyega kudu ka mathata a ka.

GO HWETŠA DITSELA TŠA GO DIRA GORE BOPHELO BJA KA BO BE LE MORERO

Ge ke be ke na le nywaga e 18, ke ile ka babja kudu, moo e lego gore ke be ke lapa kudu ge ke le dibokeng tša Bokriste. Lega go le bjalo, ge ke be ke le gae, ke be ke diriša seo ke se bitšago nako ya ka ya ka thoko ka bohlale go ithuta Beibele ka kelohloko. Puku ya Jobo le ya Dipsalme di nthušitše gore ke kwešiše gore mo nakong ye Jehofa Modimo o re hlokomela kudu moyeng go feta nameng. Dithapelo tša ka tšeo di sa kgaotšego di ntlišeditše “matla a fetago a tlwaelegilego” le “khutšo ya Modimo yeo e fetago kwešišo yohle.”—2 Bakorinthe 4:7; Bafilipi 4:6, 7.

Ge ke be ke na le nywaga e 22, ke ile ka swanelwa ke go amogela gore ke tla phela setulong sa digole. Ke be ke boifa gore batho ba ka se sa ntšhetša gomme ba fo bona setulo sa digole le mosadi wa go babja. Lega go le bjalo, setulo sa digole se ile sa dira gore ke boele ke kgone go dira dilo tše dingwe ka bonna, gomme seo ke bego ke nagana gore e be e tla ba thogako e ile ya ba tšhegofatšo. Mogwera yo a bitšwago Isabel o ile a šišinya gore ke ipeele pakane ya gore ke fetše diiri tše 60 ke le modirong wa boboledi ke šoma le yena ka kgwedi e tee.

Mathomong, ke be ke nagana gore kgopolo yeo ke ya go ntshega. Eupša ke ile ka kgopela Jehofa thušo, gomme ka thekgo ya lapa lešo le bagwera ba ka, ke ile ka atlega. Kgwedi yeo ya leemaema e ile ya feta ka pela, gomme ke ile ka hwetša gore ke be ke fentše dipoifo tša ka gotee le go hlabja ke dihlong. Ke ile ka e thabela kudu moo e lego gore ka 1996 ke ile ka dira phetho ya go ba mmulamadibogo wa ka mehla—ke fetša palo e itšego ya diiri bodireding ka kgwedi. E bile e nngwe ya diphetho tše dibotse kudu tšeo ke di dirilego, ya mpatametša kgauswi le Modimo gaešita le go mmatlafatša mmeleng. Go tšea karolo bodireding go mphile sebaka sa go bolela le batho ba bantši ka tumelo ya ka le go thuša ba bangwe gore e be bagwera ba Modimo.

JEHOFA O DULA A NTSHWERE

Selemong sa 2001, ke ile ka ba kotsing e mpe ya koloi gomme ka robega maoto ka bobedi. Ge ke be ke robetše malaong a sepetlele ke opelwa kudu, ke ile ka rapela ka setu go tšwa pelong ka re: “Hle Jehofa, se ntlogele!” Ka yona nako yeo, mosadi yo a bego a robetše malaong a kgauswi le a ka o ile a mpotšiša gore: “Na o yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa?” Ke be ke se na matla a go mo fetola, ka gona ke ile ka fo dumela ka hlogo. O ile a re: “Ke a le tseba! Ke fela ke bala dimakasine tša lena.” Mantšu ao a ile a nkhomotša kudu. Gaešita le ge ke be ke le maemong a kwešago bohloko, ke be ke kgona go nea bohlatse ka Jehofa. Ruri seo e be e le tokelo e kgolo!

Ge ke kaonafetše ganyenyane, ke ile ka phetha ka go nea bohlatse ka mo go oketšegilego. Mma o be a nkgorometša ka setulo sa digole kua sepetlele maoto a ka ka bobedi a tsentšwe samente. Letšatši le letšatši re be re  etela balwetši ba sego kae re ba botšiša gore ba tsogile bjang, gomme re ba tlogelela tše dingwe tša dikgatišo tše theilwego Beibeleng. Diketelo tšeo di be di lapiša, eupša Jehofa o ile a mpha matla ao a nyakegago.

Ke na le batswadi ba ka ka 2003

Nywageng e sego kae e fetilego, dihlabi tša ka di ile tša gakala gomme go hwelwa ke tate gwa nkokeletša manyami. Go e na le moo, ke leka go dula ke na le pono e nepagetšego. Bjang? Mo go kgonegago, ke leka go ba le bagwera le ba leloko, gomme seo se nthuša go se dule ke nagana ka mathata a ka. Ge ke le noši, ke a bala, ke ithuta Beibele goba go dira boboledi go ba bangwe ka mogala.

Gantši ke tswalela mahlo gomme ka bula seo ke se bitšago lefasetere la ka la ka sephiring ka bogela lefaseng le lefsa leo Modimo a re holofetšago lona

E bile ke leka go thabela dilo tše dinyenyane, tše bjalo ka go hlabja ke moya o bosana sefahlegong goba monko o bosana wa matšoba. Dilo tše di mpha mabaka a go leboga. Go ba le metlae le gona go kgatha tema e kgolo kudu. Ka letšatši le lengwe ge ke be ke le bodireding, mogwera wa ka, yo a bego a nkgorometša ka setulo sa digole, o ile a emanyana gore a ngwale selo se itšego. Gateetee ke ge ke etšwa taolong ka kgokologa motheogeng gomme ka thula koloi yeo e emego. Bobedi bja rena re ile ra tšhoga, eupša ka morago ga gore re bone gore ga se ka gobala, re ile ra ipolaiša disego.

Go na le dilo tše dintši mo bophelong tšeo ke sa kgonego go di dira. Ke di bitša dikganyogo tša ka tšeo ke letetšego gore di phethagale. Gantši ke tswalela mahlo gomme ka bula seo ke se bitšago lefasetere la ka la ka sephiring ka bogela lefaseng le lefsa leo Modimo a re holofetšago lona. (2 Petro 3:13) Ke ipona ka leihlo la kgopolo ke šetše ke phetše gabotse, ke sepelasepela le go ipshina ka bophelo ka botlalo. Ke kgothatšwa ke mantšu a Kgoši Dafida a rego: “Holofela Jehofa; eba le sebete gomme o bete pelo.” (Psalme 27:14) Le ge mmele wa ka o fokola le go feta, Jehofa o mmatlafaditše. Ke tšwela pele ke hwetša matla bofokoding bja ka.

^ ser. 6 Bolwetši bja marapo bjo bo hlaselago malokololo bjo bo swarago bana (juvenile polyarthritis) ke mohuta wa bolwetši bja marapo bjo bošoro. Tshepedišo ya mmele ya go lwantšha malwetši e hlasela le go senya ditlhalenama tšeo di phetšego gabotse, ka gore’alo ya baka dihlabi le go ruruga ga malokololo.