Batho ga ba lokologe go bolela ka lehu. Batho ba bantši ba kgetha go se bolele ka lona. Eupša neng neng, re swanelwa ke go lebeletšana le lona. Le gona lebolela la lehu le a hlaba e bile le bohloko.

Ga go na selo seo se ka re lokišeletšago ka botlalo lehu la motswadi, molekane goba ngwana. Kotsi e ka tšwelela re sa letela goba ya direga ka go se kgaotše. Go sa šetšwe gore boemo ke bofe, bohloko bja lehu bo ka se phengwe, gomme mafelelo a bjona e ka ba a nyamišago kudu.

Antonio yo a lahlegetšwego ke tatagwe ka go thulwa ke koloi, o hlalosa gore: “Se se swana le ge motho tsoko a notlela ntlo ya geno ke moka a tšea dinotlelo tšeo. Ga o kgone go boela gae, gaešita le ka nakwana. O fo šala o nagana. Bjo ke boemo bjo bofsa bja kgonthe. Le ge o leka go bo hlokomologa—ka ge bo bonagala e le go hloka toka—ga go na seo o ka se dirago.”

Ge Dorothy yo e bilego mohlologadi ge a na le nywaga e 47 a be a lebeletšane le boemo bjo bo swanago, o ile a nyaka go hwetša dikarabo. Ka ge e be e le morutiši wa sekolo sa Sontaga, o be a sa nagane gore lehu ke mafelelo a dilo ka moka. Eupša o be a se na dikarabo tša maleba. O ile a botšiša moruti wa gagwe wa kereke ya Anglican gore: “Go direga’ng ka rena ge re ehwa?” O ile a mo araba ka gore: “Ga go na motho yo a tsebago gabotse seo se diregago. Re tla swanelwa ke fo leta re bone.”

Na re swanelwa ke go fo “leta re bone”? Na go na le tsela e nngwe yeo re ka tsebago ka botlalo ge e ba lehu e le mafelelo a dilo ka moka?