Modimo ke motho wa mohuta mang?

Modimo ke motho yo a sa bonagalego wa moya. O bopile magodimo, lefase gotee le diphedi ka moka. Ga go na motho yo a bopilego Modimo—ga a na mathomo. (Psalme 90:2) Modimo o nyaka batho ba mo tsoma le go tseba therešo ka yena.—Bala Ditiro 17:24-27.

Modimo ke motho yo re ka mo tsebago ka leina. Re ka lemoga tše dingwe tša dika tša gagwe ka go nagana ka dilo tšeo a di bopilego. (Baroma 1:20) Eupša e le gore re tsebe Modimo gabotse, re swanetše go ithuta Lentšu la gagwe, Beibele. E re tlwaelanya le semelo sa Modimo e lego lerato.—Bala Psalme 103:7-10.

Modimo o ikwa bjang ka go hloka toka?

Mmopi wa rena, Jehofa, o hloile go hloka toka. Le gona o bopile batho ka semelo sa gagwe. (Doiteronomio 25:16) Ke ka lebaka leo ba bantši ba rena ba hloilego go hloka toka. Go hloka toka mo re go bonago ga se gwa bakwa ke Modimo. Modimo o neile batho tokologo ya go ikgethela. Ka manyami, batho ba bantši ba diriša tokologo ya bona gampe ka go se be le toka. Pelo ya Jehofa e kwa bohloko.—Bala Genesi 6:5, 6; Doiteronomio 32:4, 5.

Jehofa o rata toka, gomme a ka se kgotlelele go hloka toka ka mo go sa felego. (Psalme 37:28, 29) Beibele e holofetša gore kgauswinyane Modimo o tla fediša go hloka toka ka mo go sa felego.—Bala 2 Petro 3:7-9, 13.

Beibele e holofetša gore kgauswinyane Modimo o tla tlišetša batho ka moka khutšo