“Na o yo mongwe wa bao ba sa dumelego go Modimo? Ba dimilione ga ba dumele go yena.” Ke kamoo molaetša wa morago bjale wa letlapeng le legolo la tša papatšo leo le lefeletšwego ke sehlopha sa bailaModimo kua moše wa mawatle o bego o balega ka gona. Go bonagala ba nagana gore ga ba nyake Modimo.

Ka lehlakoreng le lengwe, ba bantši bao ba ipolelago gore ba dumela go Modimo ba dira diphetho tše e kego Modimo ga a gona. Salvatore Fisichella, e lego mopishopomogolo wa Kereke ya Katholika, o boletše ka ditho tša kereke ya gagwe ka gore: “Mohlomongwe lehono ge batho ba re lebelela ga go le o tee yo a naganago gore re Bakriste ka baka la gore tsela yeo re phelago ka yona e swana le ya bao e sego badumedi.”

Ba bangwe ba swaregile kudu go ka tshwenyega ka Modimo. Ba mo tšea e le yo a lego kgole kudu goba yo a sa fihlelelegego gore a ka kgatha tema le ge e le efe e bohlokwa maphelong a rena. Ge e le gabotse, batho bao ba retologela go Modimo ge feela ba le bothateng goba ba nyaka selo se itšego—go nyakile go le bjalo ka ge eka o a ba hlankela.

Ba bangwe ba tšea dithuto tša bodumedi di se na mohola, goba go sa šetšwe seo, ba palelwa ke go diriša seo kereke ya bona e se rutago. E le go bontšha mohlala o tee feela, 76 lekgolong ya Makatholika a kua Jeremane e dumela gore go dumeletšwe gore monna le mosadi ba dule gotee pele ba ka nyalana—e lego pono yeo e fapanago le dithuto tša kereke ya bona le tša Beibele. (1 Bakorinthe 6:18; Baheberu 13:4) Ke therešo gore Makatholika ga se ona feela ao a lemogago gore le ge a ipolela gore a na le bodumedi fela ga a diriše seo a se dumelago. Baruti ba madumedi a mantši ba lla ka gore ditho tša diphuthego tša bona di itshwara bjalo ka ge eka ke “bao ba sa dumelego go Modimo.”

Ke mo go kwagalago gore mehlala ye e lebiša potšišong e rego: Na ruri re nyaka Modimo? Ruri kgang ye ga se e mpsha. Go boletšwe ka yona ka lekga la pele matlakaleng a mathomo a Beibele. E le gore re hwetše karabo ya potšišo yeo, anke re eleng hloko dikgang tše mmalwa tšeo go bolelwago ka tšona pukung ya Beibele ya Genesi.