Ka December batho ba bantši go dikologa lefase ba bona diswantšho goba dinepe tša Jesu e sa le lesea. Ba mmona a le ka legopong, e lego lepokisi le legolo leo diphoofolo di tšhelelwago furu go lona gore di je. Eupša na re swanetše go gopola Jesu e le lesea feela? * Anke re bolele ka tsela e nngwe e bohlokwa yeo re ka mo gopolago ka yona. Re ka ithuta ka yona go seo se ilego sa diragalela sehlopha sa badiši merakeng ya kgauswi le Betlelehema bošegong bjo bongwe.

Gateetee morongwa o tšwelela go badiši. O ba botša gore: “Lehono le belegetšwe Mophološi, yo e lego Kriste Morena.” Morongwa o ba botša gape gore ba tla hwetša Jesu ‘a phuthetšwe ka mašela a letše legopong.’ Gateetee ke ge go tšwelela barongwa ba bangwe ba bantši gomme ba thoma go “tumiša Modimo.”

Wena o be o tla ikwa bjang ge o be o ka kwa barongwa ba tumiša Modimo?— Badiši ba thabile! Gomme ba re: “A re yeng gona Betlelehema re yo bona se se diregilego.” Gona moo ba hwetša “Maria le Josefa le lesea le letše legopong.”

Go se go ye kae ke ge ba bangwe ba tla Betlelehema moo Maria le Josefa ba bego ba le gona. Ge badiši ba ba botša ka seo se diregilego, ka moka ba a makala. Na o thabela go tseba dilo tše tšeo di makatšago?— Ka moka bao re ratago Modimo re a thaba. Bjale anke re bone lebaka leo ka lona go belegwa ga Jesu go dirago gore go be le lethabo le legolo gakaakaa. Go re re bone seo, re swanetše go nagana ka nako ya pele ga ge Maria a ka nyalwa.

Ka letšatši le lengwe morongwa yo a bitšwago Gabariele o ile a etela Maria. O mo holofetša gore o tla ba le ngwana gomme ngwana yoo “e tla ba yo mogolo gomme o tla bitšwa Morwa wa Yo Godimodimo.” Gabariele o mmotša gore: “O tla buša e le Kgoši . . . gomme Mmušo wa gagwe o ka se fele.”

Maria o nyaka go tseba gore se se tla direga bjang, ka ge a sa ka a robala le monna. Ka gona Gabariele o mo hlalosetša gore: “Matla a Yo Godimodimo a tla go aparetša”  gomme “yo a tlago go belegwa o tla bitšwa yo mokgethwa, Morwa wa Modimo.” Go tšea Morwa wa Modimo legodimong gomme bophelo bja gagwe bja tsenywa ka popelong ya Maria gore a gole bjalo ka lesea—ruri seo e be e le mohlolo o mogolo!

Na o kile wa bona diswantšho goba dipontšho tšeo di bontšhago bao go thwego ke banna ba bohlale ba bararo gotee le badiši ba etela lesea Jesu?— Diswantšho tše bjalo di tlwaelegile nakong ya Keresemose. Eupša ga se tša therešo. Bao go thwego ke banna ba bohlale ge e le gabotse e be e le balepi ba dinaledi, badiri ba seo Modimo a sa se nyakego. Anke re bone seo se diregilego ge ba fihla. Beibele e re: “Ba tsêna ngwakong, ba hwetša ngwana le Maria mm’axwe.” (Beibele ya Sepedi, mongwalo o sekamego ke wa rena.) Ka gona, Jesu ka nako yeo e be e se sa hlwa e le lesea leo le lego legopong eupša e be e le ngwana yo a dulago le Josefa le Maria ka ntlong!

Balepi ba dinaledi ba hweditše Jesu bjang?— Ba be ba hlahlwa ke seo go thwego ke naledi, ya se ba iše Betlelehema, eupša ya thoma ka go ba iša go Kgoši Heroda kua Jerusalema. Beibele e re Heroda o be a nyaka go hwetša Jesu e le gore a mmolaye. Bjale nagana ka se. O nagana gore ke mang yo a dirilego gore seo se bonagalago eka ke naledi se hlahle balepi ba dinaledi go ba iša go Heroda?— E be se Modimo wa therešo, Jehofa, eupša e be e le lenaba la gagwe, Sathane Diabolo!

Lehono, Sathane o leka go dira gore batho ba nagane ka Jesu e le lesea feela leo le sa kgonego go itirela selo. Eupša morongwa Gabariele o boditše Maria gore: “O tla buša e le Kgoši . . . gomme Mmušo wa gagwe o ka se fele.” Ga bjale Jesu o buša legodimong e le Kgoši, gomme kgauswinyane o tla fediša manaba ka moka a Modimo. Ye ke tsela yeo re swanetše go gopola Jesu ka yona, gomme re swanetše go botša ba bangwe ka seo.

^ ser. 3 Ge e ba o bala le ngwana, thaladi ke ya go go gopotša gore o khutše gomme o kgothaletše ngwana go ntšha sa mafahleng.