Go ka dirwa eng gore go be le lethabo lenyalong?

Keletšo ya Beibele mabapi le go dira gore go be le lethabo lenyalong e a šoma ka gobane e tšwa go Mothomi wa lenyalo, Jehofa Modimo. E re ruta go hlagolela dika tšeo di ka dirago gore go be le lethabo lenyalong le go re lemoša ka mekgwa yeo e ka senyago lenyalo. Le gona e re ruta go ba le bokgoni bja go boledišana bjo bo oketšago lethabo lenyalong.—Bala Bakolose 3:8-10, 12-14.

Banna le basadi ba swanetše go godišana le go hlomphana. Ge bobedi bja bona ba phetha dikabelo tšeo Modimo a ba abetšego tšona lenyalong, ba ka thaba.—Bala Bakolose 3:18, 19.

Ke eng seo se dirago gore lenyalo le swarelele?

Banyalani ba ka dula ba kgomarelane ge e ba ba ratana. Modimo o re ruta kamoo re ka bontšhago lerato ka gona. Yena le Morwa wa gagwe, Jesu, ke mehlala e phethagetšego ya go bontšha lerato la boikgafo.—Bala 1 Johane 4:7, 8, 19.

Ge banna le basadi ba hlompha lenyalo e le tokišetšo ya Modimo, ba tla dula ba kgomarelane. Modimo o thomile lenyalo gore e be la sa ruri magareng ga monna le mosadi e le gore malapa a šireletšege. Manyalo a ka swarelela ka gobane Modimo o dirile gore banna le basadi e be balekane mmeleng le maikwelong. Le gona o ba bopile ka seswantšho sa gagwe, ba na le bokgoni bja go ekiša lerato la gagwe.—Bala Genesi 1:27; 2:18, 24.