NOA o ile a otlolla mokokotlo wa gagwe gomme a šidulla mešifa yeo e opago. Mo akanye a dutše koteng ya sephara, a ikhuditše ganyenyane mošomong wa gagwe ge a le gare a lebeletše ka ntle moagong o mogolo wa areka. Moyeng go be go nkga monkgo o hlabago wa moti wo o fišago; go be go galagala medumo ya ditlabakelo tša go šoma ka kota. Noa o be a kgona go bona barwa ba gagwe bao ba šomago ka thata a le moo a bego a dutše gona, ba šoma dikarolong tše di fapafapanego tša moago wa kota. Bjale e be e šetše e le nywagasome barwa ba gagwe, basadi ba bona gotee le mosadi wa gagwe yo a rategago ba šoma ka thata ka moka ga bona. Ba be ba šetše ba kgathile tema e kgolo, eupša ba be ba sa šaletšwe ke mo gontši!

Batho ba tikologong yeo ba be ba ba tšea ka moka ga bona e le mašilo. Ge areka e le gare e eya godimo, ke moo batho ba bego ba sega kudu kgopolo ya gore meetsefula a be a tla khurumetša lefase ka moka. Kotsi yeo Noa a bego a duletše go ba lemoša ka yona e be e bonala e le yeo e ka se kgonegego le ya bošilo! Ba be ba sa kwešiše lebaka leo ka lona motho a ka fetšago bophelo bja gagwe—le maphelo a ba lapa la gagwe—modirong o bjalo wa bošilo. Lega go le bjalo, Modimo wa Noa, e lego Jehofa, o be a lebelela monna yoo ka tsela e fapanego.

Lentšu la Modimo le re: “O be a sepela le Modimo wa therešo.” (Genesi 6:9) Seo se be se bolela’ng? Ga se taba ya gore Modimo o be a sepela lefaseng, goba gore Noa o ile a ya legodimo ka tsela e itšego. Go e na le moo, Noa o be a ekwa Modimo wa gagwe kudu e bile a mo rata kudu moo e lego gore go be go le bjalo ka ge eka yena le Jehofa ba be ba sepela gotee bjalo ka bagwera. Ka morago ga nywaga e dikete, Beibele e boletše ka Noa ka gore: “Ka tumelo [ya gagwe] o ahlotše lefase.” (Baheberu 11:7) Noa o be a ahlotše lefase ka tumelo ya gagwe bjang? Rena lehono re ka ithuta’ng tumelong ya gagwe?

MONNA YO A SE NAGO BOSODI LEFASENG LE KGOPO

Noa o goletše lefaseng leo le bego le mpefalela pele ka lebelo. Boemo bo be bo mpefetše mehleng ya rakgolokhukhu wa gagwe Henoge, e lego monna yo mongwe wa go loka yo a ilego a sepela le Modimo. Henoge o be a boletše e sa le pele gore letšatši la kahlolo le be le tla tlela batho ba lefase bao ba sa boifego Modimo. Bjale, mehleng ya Noa, bokgopo bo be bo goletše pele le go feta. Ge e le gabotse, go ya ka pono ya Jehofa, lefase le be le senyegile, ka gobane le be le tletše bošoro. (Genesi 5:22; 6:11; Juda 14, 15) Go be go tlile bjang gore dilo di mpefalele pele gakaakaa?

Go ile gwa direga taba e nyamišago kudu gare ga barwa ba Modimo ba moya, e lego barongwa. Yo mongwe wa bona o be a šetše a rabetše go Jehofa, a fetogile Sathane Diabolo ka go thomeletša Modimo le go goketša Adama le Efa gore ba dire sebe. Mehleng ya Noa, barongwa ba bangwe ba ile thoma go hlanogela pušo ya Jehofa ya go loka. Ge ba be ba tlogela boemo bja bona bja legodimong, ba ile ba tla lefaseng, ba ikapeša mebele ya batho gomme ba tšea basadi ba babotse. Barongwa bao ba marabele bao ba ikgogomošago le ba nago le boithati ba be ba ena le tutuetšo e swanago le mpholo bathong.—Genesi 3:1-5; 6:1, 2; Juda 6, 7.

Go feta moo, ditswalano tšeo e sego tša tlhago magareng ga barongwa bao ba aperego mebele ya batho le basadi ba batho di ile tša tšweletša barwa bao e lego motswako wa batho le barongwa ba bogolo bjo bo sa tlwaelegago gotee le matla. Beibele e ba bitša Banefilimi, yeo ka go lebanya e bolelago gore “Bagale”—e lego bao ba wišago ba bangwe. Ka ge e be e le bomphenyašilo ba bogale, Banefilimi ba ile ba gakatša moya wa lefase wa sehlogo le wa go se boife Modimo. Ga go makatše gore go ya ka pono ya Mmopi, “bobe bja batho bo be bo tletše lefaseng le gore sohle seo se bego se ratwa ke dikgopolo  tša bona le dipelo tša bona e be e le se sebe ka dinako tšohle.” Jehofa o ile a rera gore o tla fediša lekoko le kgopo la batho lebakeng la nywaga e 120.—Genesi 6:3-5.

Noa le mosadi wa gagwe ba be ba swanetše go šireletša barwa ba bona ditutuetšong tše mpe

Akanya kamoo go swanetšego go ba go be go le thata ka gona go leka go aga lapa lefaseng le bjalo! Lega go le bjalo, Noa o ile a le aga. O ile a hwetša mosadi yo botse. Ka morago ga ge Noa a bile le nywaga e 500, mosadi wa gagwe o ile a mmelegela barwa ba bararo—Sheme, Hama le Jafete. * Batswadi ka bobedi ba be ba swanetše go šireletša barwa ba bona ditutuetšong tše mpe tšeo di bego di ba dikologile. Bašemanyana ba na le go kgahlwa ke “bagale” le “banna ba tumilego” le go ba duma—gomme Banefilimi e be e le banna ba bjalo. Noa le mosadi wa gagwe ba be ba ka se kgone go šireletša bana ba bona pegong e nngwe le e nngwe ya mabapi le ditiro tše mpe tša ditšitširipa tšeo, eupša ba be ba ka ba ruta ka therešo e ipiletšago mabapi le Jehofa Modimo, yena yoo a hloilego bokgopo ka moka. Ba be ba swanetše go thuša barwa ba bona ba banyenyane go bona gore Jehofa o be a kwešwa bohloko ke bošoro le borabele bja lefase.—Genesi 6:6.

Batswadi lehono ba ka kwešiša gabotse boemo bja Noa le mosadi wa gagwe. Lefase la rena le lona le tletše mpholo wa bošoro le borabele. Gaešita le boithabišo bjo e lego bja bana bo ka ba le dilo tšeo. Batswadi ba bohlale ba dira sohle seo ba ka se kgonago go lwantšha ditutuetšo tše bjalo ka go ruta bana ba bona ka Modimo wa khutšo, Jehofa, yoo ka letšatši le lengwe a tlago go fediša bošoro ka moka. (Psalme 11:5; 37:10, 11) Katlego e a kgonega! Noa le mosadi wa gagwe ba ile ba atlega. Barwa ba bona ba banyenyane ba ile ba gola ya ba banna ba botse, gomme ba ile ba nyala basadi bao le bona ba bego ba ikemišeditše go etiša Modimo wa therešo, Jehofa, pele maphelong a bona.

“ITIRELE AREKA”

Ka letšatši le lengwe, bophelo bja Noa bo ile bja fetogela sa ruri. Jehofa o ile a bolela le mohlanka wa gagwe yo a rategago gomme a mmotša ka morero wa Gagwe wa go fediša lefase la mehleng yeo. Modimo o ile a laela Noa gore: “Itirele areka ka kota ya sehlare sa boreku.”—Genesi 6:14.

Areka ye e be e se sekepe, bjalo ka ge ba bangwe ba nagana. E be e se na ka pele goba ka morago, e se na tshetledi goba lehuduo—e se na moo e kobegilego goba e kgopamego gona. Ge e le gabotse, be e le lepokisi le legolo. Jehofa o ile a nea Noa dikelo tša maleba tša areka, ditaba ka botlalo tša mabapi le sebopego sa yona gotee le ditaelo tša go e manega ka ntle le ka gare ka moti. Le gona, o ile a botša Noa lebaka la seo a re: “Ke tliša meetsefula godimo ga lefase . . . Selo se sengwe le se sengwe se se lego lefaseng se tla fedišwa.” Lega go le bjalo, Jehofa o ile a nea Noa taelo ye e rego: “O tsene ka arekeng, wena le barwa ba gago le mosadi wa gago gotee le basadi ba barwa ba gago.” Noa gape o be a swanetše go tsena le diphoofolo tšeo di emelago mehuta ka moka ya diphoofolo. Ke feela tšeo di bego di le ka arekeng tšeo di bego di tla phologa Meetsefula ao a tlago!—Genesi 6:17-20.

Noa o be a lebane le mošomo o mogolo kudu. Areka ye e be e swanetše go ba e kgolo kudu—ya botelele bja mo e ka bago dimithara tše 133, bophara bja dimithara tše 22 le bophagamo bja dimithara tše 13. E be e feta kgole dikepe tše dikgolokgolo tša kota tšeo di sepelago lewatleng tšeo di agwago le mehleng yeno. Na Noa o ile a leka go gana kabelo ye, a lla ka ditlhohlo tša  yona goba a fetoša dilo tšeo di bego di laetšwe ka yona e le gore a inolofaletše mošomo? Beibele e araba ka gore: “Noa a dira tšohle tšeo Modimo a mo laetšego tšona. A dira tšona tšeo.”—Genesi 6:22.

Mošomo woo o ile wa tšea nywaga e masome, mohlomongwe nywaga e 40 go ya go e 50. Go be go na le dihlare tšeo di swanetšego go rengwa, dikota tšeo di swanetšego go gogwa le dikota tšeo di swanetšego go segwa, go betlwa le go lomaganywa. Areka e be e swanetše go ba le mabato a mararo, diphapoši tše mmalwa le mojako ka thoko. Go bonagala go be go ena le mafasetere kua godimo, gotee le tlhaka yeo mohlomongwe e bego e phagame mo gare gomme e theogela ganyenyane go ya ka mathoko e le gore meetse a kgone go elela.—Genesi 6:14-16.

Ge nywaga e dutše e feta gomme sebopego sa areka se thoma go bonagala, Noa o swanetše go ba a be thabile kudu go thekgwa ke ba lapa la gagwe! Go be go ena le karolo e nngwe ya mošomo yeo mohlomongwe e bego e le thata kudu go feta go aga areka. Beibele e re botša gore Noa e be e le “mmoledi wa toko.” (2 Petro 2:5) Ka gona o ile a etelela pele ka sebete tabeng ya go leka go lemoša batho ba lekoko leo le kgopo le leo le sa boifego Modimo ka phedišo yeo e bego e etla. Ba ile ba arabela bjang? Ka morago Jesu Kriste o ile a gopola nako yeo, a bolela gore batho bao ba ile “ba se ele hloko.” O boletše gore ba be ba swaregile ka mediro ya bophelo bja letšatši le letšatši—ba eja, ba enwa e bile ba tsena lenyalong—moo e lego gore ba be ba sa ele Noa hloko. (Mateo 24:37-39) Ga go pelaelo gore ba bantši ba be ba kwera yena le ba lapa la gagwe; ba bangwe ba ka ba ba ile ba mo tšhošetša le go mo ganetša ka bogale.

Go sa šetšwe bohlatse bja gore Modimo o be a šegofatša Noa, batho ba be ba mo kwera le go hlokomologa molaetša wa gagwe

Lega go le bjalo, Noa le ba lapa la gagwe ga se ba ka ba tlogela. Gaešita le ge ba be ba phela lefaseng la batho bao ba bego ba sekametše go phegeleleng go dira gore selo seo se tlago pele maphelong a bona, e lego go aga areka, se bonagale se sa re selo, e le go lahletšwa goba bošilo, Noa le ba lapa la gagwe ba ile ba dira modiro woo ka potego. Ka gona, malapa a Bakriste lehono a ka ithuta mo gontši tumelong ya Noa le ba lapa la gagwe. Go ba gona, re phela nakong yeo Beibele e e bitšago gore ke “mehleng ya bofelo” ya tshepedišo ya lefase le. (2 Timotheo 3:1) Jesu o boletše gore mehla ya rena e be e tla swana tlwaa le mehla yeo Noa a agilego areka go yona. Ge e ba lefase le arabela molaetšeng wa Mmušo wa Modimo ka go ganetša, go kwera goba gaešita le go tlaiša, Bakriste ba swanetše go gopola Noa. Ga se bona ba pele go ka lebeletšana le ditlhohlo tše bjalo.

“TSENANG KA AREKENG”

Go ile gwa feta nywaga e masome, gomme ganyenyane-ganyenyane areka e ile ya fela. Ge Noa a batamela go fetša nywaga e 600, o ile a hwelwa ke batho bao a ba ratago. Tatagwe, e lego Lamege, o ile a hwa. * Ka morago ga nywaga e mehlano, tatago Lamege, rakgolo wa Noa e lego Methusela, o ile a hwa a ena le nywaga e 969—a fetša bophelo bjo boteleletelele go feta bja batho bohle bao ba begilwego ka Beibeleng. (Genesi 5:27) Methusela gotee le Lamege ba be ba phetše mehleng ya motho wa pele, e lego Adama.

Ngwageng wona woo, mopatriareka Noa o ile a amogela molaetša o mofsa o tšwago go Jehofa Modimo o rego: “Wena le lapa la gago ka moka tsenang ka arekeng.” Ka nako e swanago, Modimo o ile a botša Noa gore a tsene le diphoofolo tša mehutahuta ka arekeng—tše hlwekilego e be ka tše šupa tše šupa, tšeo di ka dirišetšwago go dira dihlabelo, gomme tše dingwe ka moka e be ka tše pedi tše pedi.—Genesi 7:1-3.

Seo e swanetše go ba e ile ya ba seo se sa lebalegego. Go ile gwa tla diphoofolo tše makgolokgolo—di sepela, di fofa, di gagaba, di thekesela, di sepela ka thata—ka moka di le ka bogolo bja go hlakanya hlogo, dibopego le mekgwa e sa swanego. Ga go nyakege gore re akanye Noa wa batho a leka go kgoboketša, go kgadimola goba go leka go rapeletša ka tsela e itšego diphoofolo tšeo ka moka tša naga gore di tsene ka arekeng yeo e nago le sebaka se se lekanyeditšwego. Pego e re di ile “tša tsena . . . ka arekeng mo go bego go le Noa.”—Genesi 7:9.

 Baswayadiphošo ba bangwe ba ka botšiša gore: ‘Selo se bjalo se be se ka direga bjang? Le gona diphoofolo tšeo ka moka di be di ka phela bjang gotee sebakeng seo se lekanyeditšwego?’ Ela hloko se: Na Mmopi wa legohle a ka palelwa ke go laola diphoofolo tšeo a di bopilego, gaešita le go di dira gore di se be šoro ge e ba go nyakega? Gopola gore Jehofa ke Modimo yo a arogantšego Lewatle le Lehwibidu ka bogare, a ba a emiša le letšatši pho. Na o be a ka palelwa ke go phethagatša tiragalo e nngwe le e nngwe yeo e hlalositšwego pegong ya Noa? Ruri o be a ka e phethagatša, e bile o e phethagaditše!

Ke therešo gore Modimo a ka be a ile a kgetha go phološa ka tsela e nngwe diphoofolo tšeo a di bopilego. Lega go le bjalo, ka bohlale o ile a kgetha tsela yeo e re gopotšago ka boikarabelo bjoo mathomong a bego a bo neile batho bja gore ba hlokomele diphedi ka moka lefaseng le. (Genesi 1:28) Ka baka leo, batswadi ba bantši lehono ba diriša kanegelo ya Noa go ruta bana ba bona gore Jehofa o tšeela godimo diphoofolo gotee le batho bao a ba bopilego.

Jehofa o ile a botša Noa gore Meetsefula a be a tla tla lebakeng la beke. Lapa la gagwe le swanetše go ba le be le swaregile kudu. Akanya ka modiro wa go bea diphoofolo ka moka le dijo tša tšona ka lenaneo ka arekeng gotee le go thothela dilo tša ba lapa ka moo. Mosadi wa Noa gotee le wa Sheme, wa Hama le wa Jafete ba swanetše go ba ba be ba tshwenyegile kudu ka go dira legae leo ba ka dulago go lona ka arekeng.

Go thwe’ng ka batho ba tikologong? Ba be ba sa dutše ‘ba sa ele hloko’—gaešita le ge ba be ba bona bohlatse ka moka bja gore Jehofa o be a šegofatša Noa le maiteko a gagwe. Ba be ba bona diphoofolo di tsena ka arekeng ka go latelelana. Eupša ga se ra swanela go makatšwa ke go ganetša ga bona. Lehono batho ga ba ele hloko bohlatse bjo bogolo bja gore re phela mehleng ya bofelo ya tshepedišo ya dilo ya lefase le. Le gona go etša ge moapostola Petro a boletše e sa le pele, bakweri ba tlile ka dikwero tša bona, ba kwera bao ba elago hloko temošo ya Modimo. (2 Petro 3:3-6) Ka mo go swanago, batho ka ntle le pelaelo ba ile ba kwera Noa le ba lapa la gagwe.

Go kwera moo go fedile neng? Pego e re botša gore gateetee ge Noa a tsene le ba lapa la gagwe gotee le diphoofolo ka arekeng, “Jehofa a tswalela mojako.” Ge e ba go be go ena le bakweri mo kgauswi, ga go pelaelo gore seo Modimo a ilego a se dira se ile sa ba tswalela melomo. Ge e ba go se bjalo, gona pula e ile ya ba tswalela melomo—ka gobane e ile ya na! Ruri e ile ya tšhologa—ya khupetša lefase, go fo etša ge Jehofa a be a boletše.—Genesi 7:16-21.

Na Jehofa o ile a thabišwa ke go hwa ga batho bao ba kgopo? Aowa! (Hesekiele 33:11) Ka mo go fapanego, o ile a ba fa dibaka ka moka tša gore ba fetoše ditsela tša bona gomme ba dire tše di lokilego. Na nkabe ba ile ba kgona go dira bjalo? Tsela ya Noa ya go phela e ile ya araba potšišo yeo. Ka go šoma le Jehofa, go kwa Modimo wa gagwe dilong ka moka, Noa o ile a bontšha gore go phologa go be go kgonega. Ka kgopolo yeo, tumelo ya gagwe e ile ya ahlola lefase la mehleng ya gagwe; e ile ya pepentšha bokgopo bja batho ba molokong wa gagwe. Tumelo ya gagwe e ile ya phološa yena le ba lapa la gagwe. Ge e ba o ekiša tumelo ya Noa, ka mo go swanago o ka phološa wena gotee le bao o ba ratago. Ka go swana le Noa, o ka sepela le Jehofa Modimo e le mogwera wa gago. Le gona segwera seo e ka ba sa ka mo go sa felego!

^ ser. 10 Batho ba mehleng yeo ya pele ba be ba phela nako e telele kudu go feta rena lehono. Go bonagala go phela ga bona nako e telele go be go sepedišana le go ba ga bona kgauswi le phethego le go ba ga bona le matla, e lego dilo tšeo Adama le Efa ba kilego ba ba le tšona eupša di ba lahlegetše.

^ ser. 20 Lamege o be a reetše morwa wa gagwe leina la Noa—leo le ka bago le bolela “Khutšo; Kgothatšo”—gomme o be a porofetile gore Noa o be a tla phelela leina la gagwe ka go lebiša batho go khutšeng go lema ka thata mobu woo o rogakilwego. (Genesi 5:28, 29) Lamege ga se a ka a phela gore a bone boporofeta bjo bo phethagala.