“Letago a le ye go Modimo magodimodimong, lefaseng go be le khutšo bathong bao a ba amogelago.”—LUKA 2:14.

Lebaka la ba bangwe la go keteka Keresemose.

Ngwageng o mongwe le o mongwe, mopapa le baetapele ba bangwe ba bodumedi ba goeletša melaetša ya khutšo, ba hutša gore sehla sa Keresemose se tla phethagatša mantšu ao a tsebaditšwego ke morongwa a rego: “Lefaseng go be le khutšo bathong bao a ba amogelago.” Ba bangwe ba dira maeto a kgethegilego a ngwaga le ngwaga a go keteka.

Ke ka baka la eng e le tlhohlo?

Khutšo ya nakong ya Keresemose ge e le gabotse ke ya nakwana. Ka mohlala, ka December 1914, nakong ya ge Yuropa e be e le Ntweng ya I ya Lefase, mašole a Brithania le a Jeremane a ile a tšwa mekoting ya ona gomme a keteka Keresemose mmogo. A ile a abelana dijo, dino le disekerete. A ile a ba a bapala le kgwele ya maoto. Lega go le bjalo, khutšo yeo ga se ya ka ya tšea nako e telele. Lengwalong leo le ngwadilwego nakong ya ntwa, lešole la Brithania le ile la anega gore lešole la Jeremane le ile la le botša gore: “Lehono re na le khutšo. Gosasa o tla ba o lwela naga ya geno; nna ke lwela ya gešo.”

Ke melao efe ya motheo ya Beibele yeo e ka thušago?

“Re belegetšwe ngwana . . . O tla bitšwa . . . Kgošana ya Khutšo. Go naba ga pušo ya gagwe le go ata ga khutšo go ka se fele.” (Jesaya 9:6, 7) Na boporofeta bjoo bja mabapi le Jesu Kriste ga bo kgothatše? Jesu o be a se a belegwa mo lefaseng gore a tliše khutšo ya letšatši letee ka ngwaga. Bjalo ka Mmuši wa legodimong, o tla tliša khutšo ya kgonthe yeo e ka se kego ya fela.

“Gore ka nna [Jesu] le be le khutšo. Mo lefaseng le a tlaišega, eupša betang dipelo! Ke fentše lefase.” (Johane 16:33) Le lehono Jesu o thuša balatedi ba gagwe go ba le khutšo. Ke therešo gore Bakriste ba a tlaišega. Lega go le bjalo, re leboga gore Beibele e ba thušitše go kwešiša lebaka la go ba gona ga tlaišego le kamoo Jesu a tlago go tliša khutšo ya sa ruri ka gona. Ka baka leo, ba na le khutšo ya monagano.

Ka go latela mantšu a Jesu, Dihlatse tša Jehofa—go sa šetšwe setšhaba sa tšona, mmala wa tšona wa letlalo, morafo wa tšona, goba leleme—di na le khutšo e bjalo. Iponele khutšo yeo ka bowena ka go ya sebokeng Holong ya tšona ya Mmušo. Mohlomongwe le wena, go swana le ba bangwe ba bantši, o tla dumela gore khutšo ye e phala khutšo le ge e le efe yeo e ka tlišwago ke Keresemose.

Dihlatse tša Jehofa di kopanywa ke khutšo go sa šetšwe mmala wa tšona goba leleme. Iponele seo ka go ya sebokeng Holong ya Mmušo