“Wa leihlo le botho o tla šegofatšwa ka gobane o ngwathetše mmotlana dijo tša gagwe.”—DIEMA 22:9.

Lebaka la ba bangwe la go keteka Keresemose.

Ka ge Jesu a be a thuša badiidi, balwetši le bao ba bego ba tlaišega, ba bangwe ba nyaka go latela mohlala wa gagwe. Ba bona nako e kaonekaone ya go dira bjalo e ka ba Keresemose, nakong ya ge mekgatlo ya go thuša bahloki gantši e dira maiteko a magolo a go hwetša meneelo bathong.

Ke ka baka la eng e le tlhohlo?

Nakong ya maikhutšo, batho ba bantši ba swarega ka go reka, go amogela baeng, gotee le go etela bagwera le ba leloko. Ka ge se ka moka se ba dira gore ba šale ba se na le nako e kaalo, matla, goba tšhelete tšeo ba ka di dirišago go thuša badiidi le bahloki, ba bona go le kaone gore mohlomongwe ba ntšhe meneelo mekgatlong ya go thuša bahloki.

Ke melao efe ya motheo ya Beibele yeo e ka thušago?

“O se ke wa lesa go dira botse go bao bo ba swanetšego ge seatla sa gago se kgona go dira bjalo.” (Diema 3:27) Badiidi, bao ba bolawago ke tlala le bao ba tlaišegago ga ba be le mathata ka Keresemose feela. Ge e ba o lemoga gore yo mongwe o nyaka thušo gomme “seatla sa gago se kgona” go dira seo, o re’ng o letela nako ya maikhutšo go gata mogato? Botho bja gago le ditiro tša gago tša kwelobohloko di tla šegofatšwa.

“Letšatšing la pele la beke e nngwe le e nngwe yo mongwe le yo mongwe wa lena a boloke se sengwe ka thoko kamoo a kgonago.” (1 Bakorinthe 16:2) Moapostola Paulo o be a lebišitše taelo yeo go Bakriste ba pele bao ba bego ba nyaka go thuša badiidi. Na o ka ‘boloka,’ goba go bea, tšhelete e nngwe yeo o ka dulago o e nea batho goba mokgatlo woo o dirišago ditšhelete tša wona ka bohlale? Ka tsela ye, o kgonthišetša gore o hlokomela bahloki mola o dutše o nea go ya kamoo o kgonago.

“Le se ke la lebala go dira botse le go abelana le ba bangwe dilo tšeo le nago le tšona, gobane Modimo o kgahlišwa ke dihlabelo tše bjalo.” (Baheberu 13:16) Ela hloko gore gaešita le ge re “abelana le ba bangwe dilo,” gape re swanetše go gopola “go dira botse,” goba ditiro tše di holago. Ka mohlala, batswadi ba bohlale ba tlwaetša bana ba bona go thuša batšofadi ka mediro ya letšatši le letšatši; go kgothatša balwetši ka go ba ngwalela karata, go ba etela goba ka go ba leletša mogala; gotee le go kgahlegela bana ba bangwe bao ba diilago goba ba sego ba itekanela mmeleng. Ka baka leo, bana ba ithuta go ba botho le go nea ka seatla se se bulegilego ngwaga ka moka.

Batswadi ba bohlale ba tlwaetša bana ba bona gore ba thuše batšofadi, balwetši le bana bao ba sa kgonego go itirela selo. Ka baka leo, bana ba ithuta go bontšha botho le go nea ka seatla se bulegilego ngwaga ka moka