KGAREBE yeo e bego e se na kgahlego ka Modimo le yeo e bego e thabela mošomo wa maemo e hweditše bjang morero wa kgonthe bophelong? Ke’ng seo lesogana la Mokatholika le ithutilego sona ka lehu seo se ilego sa dira gore le fetoše tsela ya lona ya go phela? Le gona, ke’ng seo lesogana leo le bego le nyamile bophelong le ithutilego sona ka Modimo seo se ilego sa le tutueletša go ba modiredi wa Mokriste? Bala seo batho ba ba se bolelago.

“Ke Tšere Nywaga e Mentši ke Ipotšiša Gore, ‘Ke ka Baka la Eng re le mo?’”—ROSALIND JOHN

  • NGWAGA WA MATSWALO: 1963
  • NAGA: BRITHANIA
  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: GO ŠOMA MOŠOMO WA MAEMO A GODIMO

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke belegetšwe Croydon, London Borwa, ke le ngwana wa botshelela lapeng la bana ba senyane. Batswadi ba ka ba be ba etšwa sehlakahlakeng sa St. Vincent sa dihlakahlakeng tša Caribbean. Mma o be a tsena kereke ya Methodist. Ke be ke se na kgahlego ya go ithuta ka Modimo, gaešita le ge ke be ke nyoretšwe go hwetša tsebo. Gantši ke be ke fetša maikhutšo a ka kgauswi le letsha la lefelong leo, ke bala dipuku tše dintši tšeo ke bego ke di adimile bokgobapukung.

Ka morago ga nywaga e mentši ke tlogetše sekolo, ke ile ka lemoga gore ke be ke nyaka go thuša batho bao ba hlaselegago gabonolo. Ke ile ka thoma go šoma ka bao ba se nago magae le bao ba sa itekanelago mmeleng gotee le bao ba nago le mathata a go ithuta. Ka morago ke ile ka ithutela thutamahlale ya tša maphelo yunibesithing. Ka morago ga go aloga, ke ile ka hlatlošetšwa maemong a phagamego ka go latelelana ka tsela e makatšago, gomme ka thoma go phela bophelo bja manobonobo kudu. Ka ge ke be ke le moeletši wa tša bolaodi yo a ikemetšego le monyakišiši wa tša leago, ke be ke inyakela feela khomphutha ya ka ya laptop le go kgona go tsena Inthaneteng bakeng sa mošomo wa ka. Ke be ke fela ke fofela dinageng tša moše lebaka la dibeke tše mmalwa, ke dula hoteleng yeo ke e ratago, ke thabela ditikologo tše dibotse gomme ke ipoloka ke phetše gabotse mmeleng ka go diriša mafelo a gona a go šidollwa le a go itšhidulla. Ke be ke tloga ke nagana gore ke gona ge ke phela. Eupša ke be ke dula ke tshwenyegile ka bao ba gateletšegilego.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Ke tšere nywaga e mentši ke ipotšiša gore, ‘Ke ka baka la eng re le mo gomme morero wa bophelo ke ofe?’ Eupša le ka mohla ga se ka ka ka leka go hwetša dikarabo ka Beibeleng. Letšatšing le lengwe ka 1999, ngwanešo Margaret, yo e bego e le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, o ile a nketela le mogwera wa gagwe wa Hlatse, yo a ilego a nkgahlegela. Ke ile ka ikhwetša ke dumetše go ithuta Beibele le mogwera wa ngwanešo, eupša ke be ke sa gatele pele ka lebelo, ka ge nako ya ka e ntši e be e fetšwa ke mošomo wa ka le tsela ya ka ya go phela.

Selemong sa 2002, ke ile ka hudugela borwabodikela bja Engelane. Ge ke le moo, ka morago ga ge ke alogile yunibesithing, ke ile ka thoma go ithutela go hwetša digree ya tša nyakišišo ya tša leago, morero o mogolo e le go hwetša lengwalo la thuto la tša bongaka (doctorate). Ke ile ka thoma go ya  Holong ya Mmušo ya lefelong leo ka mehla le morwa wa ka yo monyenyane. Gaešita le ge ke be ke thabela thuto e phagamego, go ithuta ga ka Beibele go be go nnea kwešišo e kgolo ka mathata a bophelo le tharollo ya ona. Ke ile ka lemoga therešo ya lengwalo la Mateo 6:24, leo le rego o ka se hlankele marena a mabedi. O swanetše go hlankela Modimo goba mahumo. Ke be ke tseba gore ke tla swanelwa ke go dira diphetho mabapi le dilo tšeo di tlago pele bophelong bja ka.

Ngwageng o fetilego, ke be ke fela ke eba gona thutong ya legae ya Beibele ya sehlopha yeo go yona Dihlatse di bego di ithuta puku ya Is There a Creator Who Cares About You? * Ke ile ka kgodišega gore Mmopi wa rena, Jehofa, o na le tharollo ya mathata a batho. Ga bjale, yunibesithing ke be ke rutwa gore morero wa bophelo o be o sa akaretše go dumela go Mmopi. Ke ile ka galefa kudu. Ka morago ga dikgwedi tše pedi, ke ile ka tlogela thuto ya ka ya yunibesithing gomme ka fetša nako e ntši kudu ke phegelela dilo tša moya.

Temana ya Beibele yeo e nthušitšego go fetoša bophelo bja ka e be e le Diema 3:5, 6, e rego: “Bota Jehofa ka pelo ya gago ka moka gomme o se ke wa ithekga ka tlhaologanyo ya gago. Mo ele hloko ditseleng tša gago ka moka gomme yena o tla letliša ditsela tša gago.” Go ithuta ka Modimo yo lerato e bile mo go putsago kudu go feta mahumo le ge e le afe a dilo tše di bonagalago le maemo ao lengwalo la thuto la tša bongaka le bego le ka a tliša. Ge ke dutše ke ithuta ka morero wa Jehofa ka lefase le tema yeo Jesu a e kgathilego ka go gafa bophelo bja gagwe bakeng sa rena, ke moo ke ilego ka napa ke nyaka go neela bophelo bja ka go Mmopi wa rena. Ke ile ka kolobetšwa ka April 2003. Ka morago ga moo ke ile ka nolofatša bophelo bja ka ganyenyane-ganyenyane.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Segwera sa ka le Jehofa se bohlokwa kudu. Go mo tseba go mphile khutšo ya kgonthe ya ka gare gotee le lethabo. Gape ke hwetša lethabo le legolo ka go kopanela le barapedi ba bangwe ba therešo ba Modimo.

Lenyora la ka la go hwetša tsebo le dula le kgotsofatšwa ke seo ke ithutago sona ka Beibeleng le dibokeng tša Bokriste. Ke thabela go botša ba bangwe ka tumelo ya ka. Wo ke mošomo wa ka, woo ka wona ke tlogago ke kgona go thuša batho go phela bophelo bjo bokaone gona bjale le go ba le kholofelo e kgahlišago ya go phela lefaseng le lefsa. Ke bile bodireding bja nako e tletšego ga e sa le go tloga ka June 2008, gomme ke thabile kudu e bile ke kgotsofetše kudu go feta pele. Ke hweditše morero wa kgonthe wa bophelo gomme ke tloga ke leboga Jehofa bakeng sa seo.

 “Ke Ile ka Kgongwa Kudu ke go Lahlegelwa ke Mogwera wa ka.”—ROMAN IRNESBERGER

  • NGWAGA WA MATSWALO: 1973
  • NAGA: AUSTRIA
  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: MOPETŠHI

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke goletše torotswaneng ya Braunau, Austria. Lefelo le le be le humile kudu gomme go se na bosenyi. Ba lapa lešo e be e le Makatholika gomme ba nkgodišeditše bodumeding bjoo.

Ge ke be ke sa le yo monyenyane, ke ile ka kgongwa kudu ke tiragalo e itšego. Ka 1984, ge ke be ke ena le nywaga e 11, ke gopola  ke bapala kgwele ya maoto le yo mongwe wa bagwera ba ka ba kgauswi. Thapameng yona yeo, o ile a hwa kotsing ya koloi. Go lahlegelwa ke mogwera wa ka go ile gwa nkgoma o šoro. Ke tšere nywaga e mentši ka morago ga kotsi yeo ke ipotšiša gore go direga’ng ka rena ge re ehwa.

Ge ke tlogela sekolo, ke ile ka šoma ke le ramohlagase. Gaešita le ge ke be ke le mopetšhi wa ka mehla, ke be ke se na mathata a tša ditšhelete. Gape ke be ke fetša nako e ntši kudu dipapading e bile ke rata kudu mmino wa morethetho o matla le wa punk rock. Ke be ke phelela di-disco le meletlwana. Ke be ke phela bophelo bja go tsoma maipshino le bjo bo gobogilego eupša ke ikwa ke se na mohola.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Ka 1995, Hlatse e tšofetšego e ile ya kokota mojakong wa ka gomme ya nnea puku yeo e bego e ahlaahla karabo ya Beibele ya potšišo rego, Go direga eng lehung? Ke be ke sa dutše ke tshwenywa ke lehu le bohloko la mogwera wa ka yo monyenyane, ka gona ka tšea puku yeo. Ke ile ka bala puku ka moka, e sego feela kgaolo yeo e bolelago ka lehu!

Seo ke ilego ka se bala se ile sa araba dipotšišo tša ka ka lehu. Eupša ke ile ka ithuta mo gontši. Ka ge ke be ke godišitšwe ke le Mokatholika, tumelo ya ka e be e theilwe kudu go Jesu. Lega go le bjalo, go ithuta ga ka Beibele ka kelohloko go nthušitše gore ke be le segwera sa kgauswi le Tatago Jesu, Jehofa Modimo. Ke be ke kgahlilwe kudu ke go ithuta gore Jehofa ga se motho wa sephiri le yo a lego kgole kudu eupša o itsebiša gabotse go bao ba mo tsomago. (Mateo 7:7-11) Ke ithutile gore Jehofa o na le maikwelo. Gape ke ithutile gore o dula a phethagatša seo a se boletšego. Seo se ile sa ntira gore ke kgahlegele diporofeto tša Beibele kudu le go nyakišiša kamoo di ilego tša phethagatšwa ka gona. Seo ke se hweditšego se matlafaditše tumelo ya ka go Modimo.

Go se go ye kae ke ile ka lemoga gore Dihlatse tša Jehofa e be e le tšona feela tšeo ke bego ke tseba di tloga di kgahlegela go thuša batho go kwešiša Beibele. Ke be ke ngwala mangwalo ao a bontšhitšwego dikgatišong tša Dihlatse gomme ke a bala ka Beibeleng ya ka ya Katholika. Ge ke dutše ke nyakišiša, ke moo ke ilego ka tloga ke lemoga gore ke hweditše therešo.

Go ithuta ga ka Beibele go nthutile gore Jehofa o be a letetše gore ke phele ka ditekanyetšo tša gagwe. Ke ile ka bona ka seo ke se badilego go Baefeso 4:22-24 gore ke be ke swanetše go lahla “semelo [sa ka] sa kgale,” seo se bego se bopilwe ke “tsela [ya ka] ya pele ya boitshwaro” le gore ke be ke swanetše go “[apara] semelo se sefsa seo se bopilwego go ya ka thato ya Modimo.” Ka gona ke ile ka lahla tsela ya ka ya bophelo bjo bo gobogilego. Gape ke ile ka bona gore ke swanetše go tlogela go petšha, ka ge mokgwa woo o kgothaletša go rata dilo tše di bonagalago le megabaru. (1 Bakorinthe 6:9, 10) Ke be ke tseba gore go dira diphetogo tšeo go be go nyaka gore ke kgaotše go bonana le bagwera ba ka ba kgale gomme ke nyake bagwera ba bafsa bao ba phelago ka ditekanyetšo tšeo ke phelago ka tšona.

Go be go se bonolo go dira diphetogo tšeo. Eupša ke ile ka thoma go ba gona dibokeng le Dihlatse Holong ya Mmušo gomme ka thoma go ba le bagwera ba bafsa phuthegong ya lefelong leo. Gape ke ile ka tšwela pele ke ithuta Beibele ka kelohloko. Megato yeo e ile ya ntira gore ke fetoše kgetho ya ka ya mmino, ke fetoše dipakane tša ka bophelong le go hlwekiša ponagalo ya ka. Ka 1995, ke ile ka kolobetšwa ka ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Ga bjale ke na le pono e lekalekanego ka tšhelete le dilo tše di bonagalago. Ke be ke le motho wa go galefa, eupša ga bjale ke yo boleta kudu. Gape ga ke sa tshwenyegile ka mo go feteletšego ka bokamoso.

Ke thabela go ba karolo ya sehlopha sa ditšhabatšhaba sa batho bao ba hlankelago Jehofa. Gare ga bona ke bona batho bao ba katanago le mathata eupša ba tšwela pele ba hlankela Modimo ka potego. Ke thabile kudu gore ga bjale ke fetša nako ya ka ka moka le go diriša matla a ka go rapela Jehofa le go direla batho ba bangwe dilo tše dibotse, e sego go leka go kgotsofatša dinyakwa tša ka.

 “Mafelelong, Bophelo bja ka bo na le Morero.”—IAN KING

  • NGWAGA WA MATSWALO: 1963
  • NAGA: ENGELANE
  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: GO NYAMIŠWA KE BOPHELO

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke belegetšwe Engelane, eupša nakong ya ge ke be ke ena le nywaga e ka bago e šupago, lapa lešo le ile la hudugela Australia. Re ile ra dula Gold Coast, e lego lefelo leo le etelwago ke basepedi ba go boga dinaga kua Queensland, Australia. Gaešita le ge lapa lešo le be le sa huma, re be re dula re na le seo re se nyakago.

Go sa šetšwe go godišwa ga ka ka tsela ya boiketlo, ga se ka ka ka thaba e le ka kgonthe le ka mohla. Ruri ke ile ka nyamišwa ke bophelo. Tate o be a enwa kudu. Ga se ka ka ka mo rata kudu, kudukudu ka baka la go nwa gagwe le tsela yeo a bego a swara mma ka yona. E bile ka morago feela, ge ke be ke thoma go kwa ka dilo tšeo di mo diragaletšego ge e be e le lešole kua Malaya, moo ke ilego ka thoma go kwešiša lebaka la tsela yeo a bego a itshwara ka yona.

Ke ile ka thoma go nwa kudu nywageng ya ge ke be ke tsena sekolong se phagamego. Ge ke ena le nywaga e 16, ke ile ka tlogela sekolo gomme ka tsenela tša bohlabani. Ke ile ka thoma go diriša dihlaretagi gomme ka lemalela motšoko. Gape ke ile ka ithekga ka bjala kudu. Ke ile ka se sa nwa kudu mafelobekeng feela eupša ka thoma go nwa kudu letšatši le lengwe le le lengwe.

Ge ke be ke feleletša nywaga ya ka ya mahlalagading le ge ke thoma nywaga ya ka ya bo-20, ke ile ka thoma go belaela go ba gona ga Modimo. Ke be ke fahlela ka gore: ‘Ge e ba Modimo a le gona e le ka kgonthe, ke ka baka la’ng a dumelela gore batho ba tlaišege le go hwa?’ Ke ile ka ba ka ngwala direto tšeo di pharago Modimo molato bakeng sa bokgopo ka moka bjo bo lego gona lefaseng.

Ke ile ka tlogela tša bohlabani ge ke be ke ena le nywaga e 23. Ka morago ga moo, ka šoma mešomo e fapafapanego e bile ke eya dinageng tša moše wa mawatle lebaka la ngwaga, eupša go be go se na seo se nkimollago manyaming a ka. Ke be ke sa kganyoge go ipeela dipakane goba go fihlelela selo le ge e le sefe. Ke be ke sa kgahlwe ke selo. Ke be ke bona go se na mohola go ba le ntlo ya ka, go ba le mošomo o šireletšegilego le go hlatlošwa mošomong. Ke be ke hwetša seo go thwego ke khomotšo ka go nwa bjala le go theetša mmino.

Ke sa gopola nako yeo ka yona ke ilego ka ikwa ke kganyoga e le kgonthe go hwetša morero bophelong bja ka. Ke be ke le kua Poland, ke etetše kampa e tumilego gampe ya tshwenyo kua Auschwitz. Ke be ke badile ka ditiro tše sehlogo tšeo di bego di  dirwa moo. Eupša ge ke be ke eme moo gomme ke bona bogolo bja kampa yeo, ke ile ka kgomega kudu maikwelong. Ke be ke sa kgone go kwešiša lebaka leo ka lona batho ba bangwe ba bego ba ka ba sehlogo gakaakaa bathong ba bangwe. Ke gopola ke sepela kampeng yeo ke sekile megokgo, ke ipotšiša gore, ‘Ke ka baka la’ng?’

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Ka 1993, ka morago ga ge ke boile moše wa mawatle, ke ile ka thoma go bala Beibele e le ge ke tsoma dikarabo. Ka moragonyana ga moo, Dihlatse tša Jehofa tše pedi di ile tša kokota mojakong wa ka gomme tša ntaletša gore ke ye kopanong yeo e bego e tla swarelwa lepatlelong la kgwele ya maoto la kgauswi. Ke ile ka dira phetho ya go ya.

Ke be ke ile ka ya lepatlelong leo dikgweding tše sego kae pele ga moo go yo bogela phadišano ya tša dipapadi, eupša kopano ye e be e tloga e fapane kudu le seo. Dihlatse di be di bontšha mekgwa e mebotse e bile di apere gabotse, gomme bana ba tšona ba be ba itshwere gabotse. Ke ile ka makatšwa le ke seo ke ilego ka se bona nakong ya dijo tša matena. Dihlatse tše makgolo di ile tša jela matena lepatlelong la dipapadi, eupša ge di boela madulong a tšona, ga se ka ka ka bona le pampišana e šiilwe lepatlelong! Godimo ga tšohle, batho ba ba be ba bonagala ba kgotsofetše e bile ba ena le khutšo—e lego selo seo ke bego ke se duma. Ga ke gopole le e tee ya dipolelo tšeo di ilego tša newa letšatšing leo, eupša ke ile ka kgahlwa kudu ke boitshwaro bja Dihlatse.

Mantšiboeng ao, ke ile ka nagana ka motswala yo a ilego a bala Beibele le go ithuta ka madumedi a fapafapanego. Nywageng ya pejana, o ile a mpotša gore Jesu o be a boletše gore motho o be a tla kgona go lemoga bodumedi bja therešo ka dienywa tša bjona. (Mateo 7:15-20) Ke ile ka nagana gore bonyenyane ke swanetše go nyakišiša seo se dirago gore Dihlatse e be tše di fapanego. E be e le lekga la pele bophelong bja ka ke ikwa ke ena le kholofelo ganyenyane.

Bekeng e latetšego, Dihlase tše pedi tšeo di bego di ntaleditše gore ke ye kopanong di ile tša boa. Di ile tša ithaopela go ithuta Beibele le nna gomme ka dumela. Ke ile ka ba ka thoma go ya dibokeng tša Bokriste le tšona.

Ge ke dutše ke ithuta Beibele, pono ya ka ka Modimo e ile ya fetoga ka mo go feletšego. Ke ile ka ithuta gore ga se yena a bakago bokgopo le tlaišego le gore yena ka noši o kwa bohloko ge batho ba dira dilo tše mpe. (Genesi 6:6; Psalme 78:40, 41) Ke ile ka tloga ke ikemišetša go leka gore le ka mohla ke se ke ka kweša Jehofa bohloko ka tsela le ge e le efe. Ke be ke nyaka go thabiša pelo ya gagwe. (Diema 27:11) Ke ile ka kgaotša go nwa kudu le go diriša motšoko gomme ka tlogela boitshwaro bjo bo gobogilego. Ka March 1994, ke ile ka kolobetšwa ka ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Ke tloga ke thabile e bile ke kgotsofetše. Ga ke sa nwa bjala e le ge ke leka go rarolla mathata a ka. Go e na le moo, ke ithutile go lahlela maima a ka go Jehofa.—Psalme 55:22.

Ke šetše ke na le nywaga e lesome ke nyalane le Hlatse e botsana yeo e bišwago Karen, gomme ke na le morwedi yo ke mo godišago yo a bitšwago Nella. Boraro bja rena re thabela go fetša nako e ntši kudu bodireding bja Bokriste, re thuša ba bangwe go ithuta therešo ka Modimo. Mafelelong, bophelo bja ka bo na le morero.

^ ser. 11 E gatišitšwe ke Dihlatse tša Jehofa.