Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  October 2012

Matla a Lentšu la Modimo Lapeng la Mahindu

Matla a Lentšu la Modimo Lapeng la Mahindu

NKA se tsoge ke lebetše seboka seo re ilego ra se swara nakong ya go fihlola le ba leloko lešo mesong ya Mošupologo, August 22, 2005. Bophelo bja ka bo be bo le kotsing, ka ge ke be ke ena le serurugi se segolo bjokong. Monna wa ka, Krishna, o ile a rapela, ke moka ka boledišana le lapa lešo.

Ke ile ka hlalosa gore: “Ke ya sepetlele go yo buiwa ka tsela e beago bophelo kotsing kudu, ka gona ka moka ga lena le swanetše go itokišetša boemo le ge le bofe bjo bo ka tšwelelago. Ke šetše ke dirile ditokišetšo tša poloko ya ka, ge e ba go ka tšwelela boemo bjo bjalo. Ge e le lena bao le rapelago Jehofa, hle le se ke la felelwa ke matla. Ge e le lena ba bangwe ka moka, ke kgopela gore le dumele ge motho a ithaopela go ithuta Beibele le lena le gore le ye dibokeng tša Bokriste. Ka tsela yeo le tla kgona go ba le tumelo yeo ke nago le yona ka lefase le lefsa leo go lona barapedi ba therešo ba Modimo ba tlago go phela ka mo go sa felego ba phetše gabotse mmeleng lefaseng la paradeise.”

Pele nka hlalosa mafelelo a go buiwa ga ka, ntumeleleng ke le anegele mabapi le moo ke tšwago gona le gore go tlile bjang gore ke tsebe Modimo wa therešo.

Go Godišwa ga ka ke le Mohindu

Ke kukilwe ke mma

Lapa lešo le be le dula ka ntlong e kgolo yeo e agilwego ka dikota le ditšhipi yeo e bego e le mmotong motseng wo o lego lebopong la lewatle wa Durban, Afrika Borwa. Gore re fihle kgorong ya ka pele ya ntlo ya gešo, re be re swanelwa ke go thoma ka go namela manamelo a 125 go tloga tseleng e kgolo yeo e lego moeding. Manamelo ao a be a fihla tsejaneng yeo e nago le dihlare ka mathoko yeo e bego e re iša kgorong ya tšhipi. Ka thoko e nngwe ya kgoro go be go eme tempele ya makgolo, yeo e bego e tletše diswantšho tša medimo ya Mahindu. Makgolo o ile a mpotša gore ke be ke le “ngwana wa tempeleng” (mandir kī baccā, ka Sehindi) le gore ke bile gona ka thušo ya medingwana yeo re bego re e rapela. Go lebana le tempele e be e le manamelo ao a pholišitšwego ka bohwibidu, ao a bego a lebiša mojakong wa ka pele. Ntlo ya gona e be e le e kgolo, yeo e nago le phasitši e telele, khitšhi e kgolo yeo e nago le setofo sa malahla, diphapoši tša go robala tše šupago le phapoši ya go robala yeo e lego ka ntle. Re be re dula re le ba 27 madulong ao, go akaretša le makgolo le rakgolo, tate, bana babo ba bararo, kgaetšedi ya gagwe yo monyenyane go bona le malapa a bona.

Legae la lapa lešo

Go be go se bonolo go hlokomela dinyakwa tša lapa le legolo gakaalo. Eupša go dula ka moka go ile gwa boloka lapa le kopane gomme gwa dira gore re be le dilo tše dintši tše di thabišago tšeo re di gopolago. Dingwetši tše nne, go akaretša le mma e lego Gargee Devi, di be di thušana ka mešomo ya ka gae. Di be di šiedišana ka go apea le go hlwekiša. Rakgolo e be e le hlogo ya lapa, gomme o be a rekela lapa ka moka dijo. Laboraro le lengwe le le lengwe rakgolo le makgolo ba be ba eya mmarakeng go yo reka nama, dienywa le merogo bakeng sa beke ka moka. Re be re dula moriting wa mophaene leribeng leo le okametšego moeding o lego kua tlase ge re ba emetše gore ba boe mmarakeng. Gateetee ge re be re ba bona ba fologa pese ba swere diroto tša bona tše dikgolo, re be re theoga re kitima manamelong a 125 go yo ba thuša go rwala merwalo go e iša gae.

Ke eme kgauswi le manamelo a 125

Ka jarateng re be re ena le sehlare se setelele sa mophaene seo dinonyana tšeo di bitšwago di-mynah di bego di agile dihlaga go sona. Re be re  di bona di fofafofa gomme re di kwa di lla. Makgolo o be a dula manamelong a mojakong wa ka pele a re anegela dikanegelo, go le bjalo ka ge e ka o be a hlatholla melodi yeo e bego e dirwa ke dinonyana tšeo tša di-mynah. Go na le dilo tše dintši tše dibotse tšeo ke di gopolago ka bophelo bjoo re bego re bo phela lapeng leo! Re be re sega, re lla, re bapala, re myemyela, re abelana dilo—re be re thabela go dula gotee re le lapa le legolo. Sa bohlokwahlokwa ke gore ke moo re thomilego go ithuta ka Mmopi wa rena, Jehofa, le Morwa wa gagwe, Jesu Kriste.

Pele re ithuta ka Jehofa, borapedi bja rena bja Bohindu bo be bo akaretša ditirelo tše dintši tša letšatši le letšatši. Gape re be re eba le meletlo e megolo gantši, yeo re bego re laletša baeng gore ba tlo rapela medimo le medimogadi yeo e sa swanego. Go e mengwe ya meletlo yeo, makgolo o be a bona dipono gomme a boledišana le meoya, ke moka go dirwa dihlabelo tša diphoofolo go latša meoya yeo bošegogare. Rakgolo le yena o be a tsebja kudu setšhabeng ka go ntšha meneelo ka seatla se se bulegilego bakeng sa go agwa le go šoma ga dikolo tša batho bohle le ditempele tša Mahindu.

Kamoo re Hweditšego Therešo ka Jehofa

Ka 1972, rakgolo o ile a babja gomme a hlokofala. Ka morago ga dikgwedi tše sego kae, yo mongwe wa bommane yo a bitšwago Indervathey, yo gape a tsebjago e le Jane, o ile a hwetša dimakasine tša Morokami le Phafoga! go Dihlatse tša Jehofa tše pedi. O ile a ipona molato gore o be a se a ba laletša gore ba tsene ka gae gore ba tlo boledišana le yena. Re be re phela re raka Dihlatse. Eupša nakong e latelago ge di etla, mmane o ile a di laletša gore di tsene gomme a boledišana le tšona ka bothata bja lenyalo bjo bo bego bo akaretša go diriša bjala gampe ga rangwane. Baagišani le ba leloko ba be ba kgothaleditše mmane gore a nagane ka tlhalo. Dihlatse di ile tša hlalosa pono ya Modimo ka lenyalo. (Mateo 19:6) Mmane o ile a kgahlwa ke keletšo ya Beibele le kholofetšo ya yona ya bophelo bjo bokaone bjo bo tlago lefaseng. * O ile a dira phetho ya go se sa tlogela rangwane, gomme a thoma go ba le thuto ya ka mehla ya Beibele le Dihlatse. Ge a be a ithuta a le ka phapošing ya go dula ya ka gae, dingwetši tše dingwe di be di theetša poledišano di le ka diphapošing tša tšona.

Mafelelong, dingwetši ka moka di ile tša thoma go ithuta Beibele. Mmane Jane o be a botša ba bangwe ka seo a bego a ithuta sona gomme a fela a re balela le go re hlalosetša dikanegelo tša ka pukung ya Go Theeletša Morutiši yo Mogolo. * Ge borangwane ba thoma go tseba gore bommane ba be ba ithuta Beibele, ba ile ba thoma go re ganetša. Yo mongwe wa borangwane o ile a tšea dikgatišo tša rena ka moka, go akaretša le Beibele, gomme a di fiša. Ba ile ba re goboša ka mantšu le go re swara gampe bakeng sa go ya dibokeng. Tate e be e le yena feela yo a bego a se na mokgwa woo; o be a sa ganetše go ithuta ga rena ka Jehofa. Dingwetši ka moka tše nne di ile tša tšwela pele di eya dibokeng le go gola leratong la tšona la go rata Jehofa Modimo.

Ka 1974, mmane Jane o ile a kolobetšwa a ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa gomme ka moragonyana gwa latela mma le bommane ba bangwe. Ge nako e dutše e eya, makgolo o ile a tlogela ditirelo tša gagwe tša bodumedi bja Bohindu. Ke tšere nywaga e mentši ke itshepelela le ba bangwe, ke eya dibokeng ka moka tša Bokriste.  Ke moka, kopanong e nngwe e kgolo ya Dihlatse tša Jehofa, Hlatse yeo e bitšwago Shameela Rampersad, o ile a botšiša gore, “O tlo kolobetšwa neng?” Ke ile ka araba ka gore, “Nka se kgone go kolobetšwa ka gobane ga go na motho yo a kilego a ithuta Beibele le nna.” O ile a ithaopela go dira bjalo. Ke ile ka kolobetšwa kopanong yeo e ilego ya latela, ka December 16, 1977. Mafelelong, go ile gwa kolobetšwa ba 18 go ditho tše 27 tša lapa lešo tšeo di bego di dula gotee. Eupša nakong ya ge ke yo buiwa, tate, e lego Sonny Deva, e be e sa dutše e le Mohindu.

“Le se ke la Belaela ka Selo”

Mantšu ao a ngwadilwego go Bafilipi 4:6, 7 a nthušitše kudu, kudukudu ka morago ga go botšwa gore ke na serurugi se segolo bjokong. Ditemana tšeo di re: “Le se ke la belaela ka selo, eupša dilong tšohle tsebišang Modimo dikgopelo tša lena ka thapelo le ka topo gotee le ka go leboga; ke moka khutšo ya Modimo yeo e fetago kwešišo yohle ya batho e tla diša dipelo tša lena le matla a lena a monagano ka Kriste Jesu.” Go thata go se ‘belaele ka selo,’ kudukudu ge e ba o botšwa gore o ka hwa nakong e nngwe le e nngwe. Mathomong, ke ile ka lla kudu ke moka ka rapela Jehofa. Go tloga ka nako yeo go ya pele, ke ile ka hwetša “khutšo ya Modimo yeo e fetago kwešišo yohle.”

Go ka thwe Jehofa Modimo o ile a ntshwara ka seatla sa ka sa le letona, gomme ka kwa gore o be a ntlhahla e le ruri tseleng ka moka. (Jesaya 41:13) O ile a nthuša gore ke hlalosetše bašomi ba tša kalafo ka sebete boikemišetšo bja ka bja go kwa taelo ya Beibele ya gore go ilwe madi. (Ditiro 15:28, 29) Ka baka leo, ngaka ya go bua le ya go hwiša bogogoma di ile tša dumela gore di tla mpua ka ntle le tšhelo ya madi. Ka morago, ngaka ya go bua e ile ya hlalosa gore ke builwe ka katlego le gore serurugi ka moka se be se tlošitšwe. E ile ya ba ya bolela gore nakong e fetilego e be e se ya ka ya bona molwetši yo a folago ka lebelo gakaakaa ka morago ga go buiwa mo gogolo bjokong.

Ka morago ga dibeke tše tharo ke ile ka swara thuto ya Beibele ke le malaong. Bofelong bja beke ya bošupa, ke ile ka thoma go otlela gape, go ya modirong wa boboledi gotee le go tsošološa go ya dibokeng tša Dihlatse tša Jehofa. Ke ile ka leboga thušo ya bana bešo le dikgaetšedi ba Bakriste bao ba bego ba šoma le nna modirong wa boebangedi. Ba be ba kgonthišetša gore le ka mohla ga ke be noši le gore ke be ke boela gae ke šireletšegilego. Ke dumela gore go theetša dikgatišo tšeo di theetšwago tša Beibele le go tsepamiša kgopolo bomoyeng bja ka go nthušitše gore ke fole ka pela.

Ke ile ka thaba go kwa gore ka morago ga go buiwa ga ka, tate o ile a dumela gore Dihlatse di mo swarele thuto ya Beibele. O ile a kolobetšwa a ena le nywaga e 73, gomme ga bjale o hlankela Jehofa ka mafolofolo. Ditho tša ka godimo ga tše 40 tša ba leloko lešo ga bjale di rapela Jehofa gotee le rena. Gaešita le ge leihlo la ka la le letshadi le se sa bona gomme legata la ka le swaragantšwe ka ditšhipi, ke fagahletše nako yeo ka yona Jehofa a tlago go dira ‘dilo ka moka tše mpsha’ lefaseng leo le tlago la Paradeise.—Kutollo 21:3-5.

Ke ena le monna wa ka (ka go le letshadi), morwedi wa ka le batswadi ba ka

Ke šegofaditšwe ka monna yo lerato, yo a hlankelago e le molebeledi wa Mokriste, le morwedi yo mobotse e lego Clerista, yo a nthekgago ge ke dutše ke tšwela pele ke hlankela ke le moebangedi wa nako e tletšego. Jehofa Modimo o šegofaditše bodiredi bja ka ka mo go humilego. Go fihla ga bjale, ke kgonne go thuša ba bantši ba bao ke ithutago le bona Beibele gore ba bone matla a Lentšu la Modimo maphelong a bona. Ba ka godimo ga ba 30 ba bona ga bjale ba ineetše go Modimo e bile ba kolobeditšwe.

Ka pelo yeo e tletšego kholofelo, ke fagahletše nakong yeo ka yona Jehofa Modimo a tlago go re hlakodiša tshepedišong ye e bohloko ya dilo gomme a re lebiša paradeiseng ya lefaseng.

^ ser. 12 Bakeng sa tsebišo e oketšegilego ka morero wa Modimo ka lefase, bona kgaolo 3 ya puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.

^ ser. 13 E gatišitšwe ke Dihlatse tša Jehofa eupša ga bjale ga e sa gatišwa