Steve *: “Ga se ka ka ka nagana gore Jodi o be a ka tsoga a dirile bohlotlolo. Ke ile ka se sa hlwa ke mmota ka mo go feletšego. Ga ke kgone go hlalosa kamoo ke ilego ka thatafalelwa ke go mo lebalela ka gona.”

Jodi: “Ke kwešiša lebaka leo ka lona Steve a bego a se sa mpota. Go ntšere nywaga e mentši go bontšha gore ke be ke itshola e le ka kgonthe.”

BEIBELE e nea batho bao balekane ba bona ba dirilego bohlotlolo kgetho ya go dira phetho ya go hlala goba go se hlale. * (Mateo 19:9) Steve, yo a tsopotšwego ka mo godimo, o ile a dira phetho ya go se hlale. Yena le Jodi ba ile ba ikemišetša go phološa lenyalo la bona. Lega go le bjalo, go se go ye kae ba ile ba lemoga gore se se be se bolela se se fetago go fo tšwela pele ba dula gotee. Ka baka la’ng? Ka gobane, bjalo ka ge dipolelo tša bona di bontšha, go se botege ga Jodi go be go sentše go botana ga bona. Ka ge go botana go le bohlokwa lethabong la lapa, ba be ba swanetše go šoma ka thata.

Ge e ba wena le molekane wa gago le katanela go phološa lapa la lena ka morago ga bothata bjo bogolo bjo bjalo ka bohlotlolo, go molaleng gore le lebane le tlhohlo e kgolo. Go ka ba thata kudu dikgweding tše mmalwa ka morago ga go tseba taba ye. Eupša le ka atlega! Le ka tsošološa go botana bjang? Bohlale bjo bo hwetšwago ka Beibeleng bo ka thuša. Ela hloko mehlala e latelago e mene.

1 Botšanang Therešo.

Moapostola Paulo o ngwadile gore: ‘Ka ge bjale le lahlile maaka, le bolele therešo.’ (Baefeso 4:25) Maaka, ditherešo tše sa felelago le go homola di ka senya go botana. Ka gona le swanetše go bolela ka bolokologi e bile le botšane therešo.

Mathomong, wena le molekane wa gago le ka palelwa ke go boledišana ka go se botege moo ka baka la go befelwa kudu. Lega go le bjalo, mafelelong le tla swanelwa ke go boledišana ka go lebanya ka seo se diregilego. Le ka kgetha go se bolele  dintlha ka botlalo, eupša go hlokomologa go bolela ka taba yeo ga se gabohlale. Jodi, yo a tsopotšwego ka mo godimo, o re: “Mathomong, ke ile ka hwetša go le thata o šoro e bile go se bose go bolela ka taba yeo. E be e le selo seo ke bego ke itshola gore ke se dirile e bile ke nyaka go fo se lebala.” Lega go le bjalo, go se boledišane mo go ile gwa baka mathata. Ka baka la’ng? Steve o re: “Ke ile ka dula ke gononela Jodi ka ge a be a sa nyake go bolela ka go se botege moo.” Ge a nagana ka taba yeo, Jodi o dumela ka gore: “Go se boledišane le monna wa ka ka taba yeo go ile gwa re palediša go fola maikwelong.”

Ka ntle le pelaelo, poledišano le ge e le efe ya mabapi le go se botege e tla ba e kwešago bohloko. Debbie, yoo monna wa gagwe, Paul, a ilego a dira bohlotlolo le mongwaledi wa gagwe, o re: “Ke be ke ena le dipotšišo tše dintši. Go tlile bjang? Ke ka baka la’ng? Ke’ng seo ba bego ba bolela ka sona? Ke be ke fela ke ferekana kudu, ke dula ke nagana ka seo se diregilego e bile ke botšiša dipotšišo tše di oketšegilego ge dibeke di dutše di feta.” Paul o re: “Go a kwešišega gore ka dinako tše dingwe dipoledišano tša ka le Debbie di be di feleletša ka dingangišano. Eupša re be re kgopelana tshwarelo ka morago. Dipoledišano tšeo tša go botšana therešo di ile tša dira gore re batamelane kudu.”

Le ka dira bjang gore dipoledišano tšeo di se ke tša fetoga dingangišano? Gopola gore morero wa gago o mogolo ga se go otla molekane wa gago eupša ke go ithuta go tšwa go seo se diregilego gotee le go tiiša lenyalo la lena. Ka mohlala, Chul Soo le mosadi wa gagwe, Mi Young, ba ile ba hlahloba tswalano ya bona ba naganne ka go se botege ga Chul Soo. Chul Soo o re: “Ke ile ka lemoga gore ke be ke swaregile kudu ka dikgahlego tša ka. Gape ke be ke tshwenyegile kudu ka go kgahla batho ba bangwe le go dira seo ba bego ba nyaka ke se dira. Ke be ke ba fa nako ya ka le tlhokomelo ya ka e ntši. Ka baka leo, ke be ke fetša nako e nyenyane le mosadi wa ka.” Go lemoga se go thušitše Chul Soo le Mi Young go dira diphetogo tšeo di ilego tša tiiša lenyalo la bona, ge nako e dutše e eya.

LEKA MOKGWA WO: Ge e ba o le molekane yo a sego a botega, phema go itirela sehlašana sa ntšhirela goba go sola molekane wa gago. Ipone o ikarabela ka ditiro tša gago le ka bohloko bjo o bo bakilego. Ge e ba o le molekane yo a kwešitšwego bohloko, o se ke wa hlabela molekane wa gago mašata goba go diriša polelo e gobošago. Ka go phema polelo e bjalo, o tla kgothaletša molekane wa gago go tšwela pele a bolela ka bolokologi le wena.—Baefeso 4:32.

2 Šomang Mmogo.

Beibele e re: “Ba babedi ba phala o tee.” Ka baka la’ng? “Ka gobane ba hwetša moputso o mobotse ka go itapiša ga bona. Ge yo mongwe a ewa, yo mongwe a ka tsoša mogwera yoo wa gagwe.” (Mmoledi 4:9, 10) Molao woo wa motheo o šoma kudu ge le šoma ka thata go tsošološa go botana ga lena.

Ge le šoma mmogo, wena le molekane wa gago le ka atlega go lwantšha go se botane moo go šwahletšego tswalano ya lena. Lega go le bjalo, bobedi bja lena le swanetše go ikemišetša go phološa lenyalo la lena. Ge le ka leka go lebeletšana le boemo le ikemetše, le ka ba le ipakela mathata a oketšegilego. Le swanetše go lebelelana le le balekane.

Steve le Jodi ba ile ba lemoga seo. Jodi o re: “Go tšere nako e telele, eupša nna le Steve re ile ra šoma mmogo go tiiša tswalano ya rena. Ke be ke ikemišeditše gore le ka mohla ke se ke ka mmakela bohloko bjo bjalo gape. Le gona gaešita le ge Steve a be a ekwa bohloko, o be a ikemišeditše go se dumelele lenyalo la rena le thubega. Letšatšing le lengwe le le lengwe, ke be ke tsoma ditsela tša go mo kgonthišetša ka potego ya ka, gomme o ile a tšwela pele a mpontšha gore o a nthata. Ka baka la se, ke tla dula ke mo leboga.”

LEKA MOKGWA WO: Ikemišetšeng go šoma mmogo go tsošološa go botana lenyalong la lena.

3 Dira Gore Mekgwa ya Kgale e Tšeelwe Legato ke e Mefsa.

Ka morago ga go lemoša batheetši ba gagwe ka bohlotlolo, Jesu o neile keletšo e rego: “Bjale, ge e ba leihlo leo la gago la le letona le go diriša sebe, le gonye o le lahlele kgole le wena.” (Mateo 5:27-29) Ge e ba o le molekane yo a sego a botega, na o ka nagana ka  ditiro goba mekgwa yeo e ka gonywago gomme ya lahlelwa kgole, bakeng sa lenyalo la lena?

Go molaleng gore o swanetše go kgaotša kgokagano le motho yo go dirilwego bohlotlolo le yena. * (Diema 6:32; 1 Bakorinthe 15:33) Paul, yo a tsopotšwego pejana, o ile a fetoša lenaneo la gagwe la mošomo gotee le nomoro ya gagwe ya mogalathekeng e le gore a se sa kgokagana le mosadi yoo yo mongwe. Lega go le bjalo, maiteko ao a ile a se kgone go kgaotša kgokagano ka moka. Paul o be a ikemišeditše go tsošološa go botana le mosadi wa gagwe moo a ilego a tlogela mošomo wa gagwe. Le gona o ile a se sa ba le mogalathekeng gomme a diriša wa mosadi wa gagwe feela. Na maiteko ao a ile a ba le mafelelo a mabotse? Mosadi wa gagwe, Debbie, o re: “E šetše e le nywaga e tshelelago, gomme ka dinako tše dingwe ke tshwenyega ka gore o tla leka go ikgokaganya le monna wa ka. Eupša ga bjale ke kgolwa gore Paul a ka se ineele tekong yeo.”

Ge e ba o le molekane yo a nago le molato, gape o ka swanelwa ke go dira diphetogo tše itšego semelong sa gago. Ka mohlala, o ka ba o ena le mokgwa wa go bapala ka lerato, goba o ka ba o nagana kudu ka ditswalano tša lerato le batho ba bangwe. Ge e ba go le bjalo, “[hlobola] semelo sa kgale le ditlwaelo tša sona.” Dira gore mekgwa ya kgale e tšeelwe legato ke e mefsa yeo e tla dirago gore molekane wa gago a go bote le go feta. (Bakolose 3:9, 10) Na tsela yeo o godišitšwego ka yona e dira gore o thatafalelwe ke go bontšha lerato? Gaešita le ge mathomong go ka bonagala go rona, bonagatša lerato kudu o be o kgonthišetše molekane wa gago. Steve o gopola ka gore: “Jodi o be a fela a bontšha lerato ka go ntshwara ka seatla, e bile o be a dula a mpotša gore ‘ke a go rata.’”

O ka swanelwa ke go tšea nako e itšego o botša molekane wa gago selo se sengwe le se sengwe mabapi le dilo tšeo o hlwelego o di dira. Mi Young, yo go boletšwego ka yena pejana, o re: “Chul Soo o ile a kgonthišetša gore o mpotša selo se sengwe le se sengwe seo se diregilego letšatšing, gaešita le dilo tše sego bohlokwa gakaalo, ka maiteko a go mpontšha gore o be a sa ute selo.”

LEKA MOKGWA WO: Botšišanang gore ke ditiro dife tšeo di ka thušago go tsošološa go botana ga lena. Dirang lelokelelo la tšona gomme le di diriše. Le gona, lenaneong la lena le tsenye le mediro yeo le ka e dirago mmogo.

4 Tseba Nako ya go Tšwela Pele ka Bophelo.

Le se ke la akgofela go phetha ka gore e šetše e le nako ya go thoma go phela eka dilo di boetše sekeng. Diema 21:5 e lemoša ka gore: “Mang le mang yo a akgofago o wela bohloking.” Go tsošološa go botana go tla tšea nako e telele—mohlomongwe nywaga.

Ge e ba o le molekane yo a se nago molato, iphe nako ya go lebalela ka mo go feletšego. Mi Young o gopola ka gore: “Ke be ke nagana gore go a makatša ge mosadi a palelwa ke go lebalela monna wa gagwe yo a sa botegago. Ke be ke sa kwešiše lebaka la gore a tšee nako e telele a befetšwe kudu. Lega go le bjalo, ge monna wa ka a be a se a mpotegela, ke ile ka kwešiša lebaka leo ka lona go lego thata go lebalela.” Go lebalela—le go bota motho yo mongwe—go ka tšea nako.

Lega go le bjalo, Mmoledi 3:1-3 e re go na le “nako ya go alafa.” Mathomong o ka nagana gore ke gabohlale go se botše molekane wa gago kamoo o ikwago ka gona. Lega go le bjalo, go dira bjalo ka nako e telele go ka se thuše molekane wa gago gore a go bote gape. Go lokiša tswalano e senyegilego, lebalela molekane wa gago gomme o bontšhe gore o mo lebaletše ka go mmotša maikwelo a gago a ka garegare. Gape o kgothaletše molekane wa gago gore a go botše seo se mo thabišago le seo a tshwenyegilego ka sona.

O se ke wa dula o befetšwe. Katanela go lebeletšana le pefelo ya gago. (Baefeso 4:32) O ka thušwa ke go naganišiša ka mohlala wa Modimo. O ile a kwa bohloko kudu ge barapedi ba gagwe ba Isiraele ya bogologolo ba be ba mo hlanogela. Jehofa Modimo o ile a ba a itshwantšha le molekane yo a sego a botegelwa. (Jeremia 3:8, 9; 9:2) Eupša ga se a ka a dula a “befetšwe go iša mehleng ya neng le neng.” (Jeremia 3:12) Ge batho ba gagwe  ba be ba boela go yena ba itshola e le ka kgonthe, o ile a ba lebalela.

Mafelelong, ge bobedi bja lena le kgotsofetše gore diphetogo tšeo di nyakegago tswalanong ya lena di dirilwe, le tla ikwa le šireletšegile gape. Ke moka, le ka lebiša tlhokomelo dipakaneng tše dingwe, go e na le go tshwenyega kudu ka go phološa lenyalo la lena. Lega go le bjalo, beelang nako ka thoko ka mehla bakeng sa go lekola tšwelopele ya lena. Le se ke la fo iketla. Swaraganang le dipoelomorago tše nyenyane, gomme le kgonthišetšaneng gore le a ratana.—Bagalatia 6:9.

LEKA MOKGWA WO: Go e na le go leka go bušetša lenyalo la lena boemong bja lona bja pele, lebelelang modiro wa lena e le go aga tswalano e mpsha yeo e tiilego le go feta.

Le ka Atlega

Ge le ikwa le sa kgonthišega, gopolang se: Modimo ke Mothomi wa thulaganyo ya lenyalo. (Mateo 19:4-6) Ka baka leo, ka thušo ya gagwe, le ka dira gore lenyalo la lena le atlege. Banyalani ka moka bao go boletšwego ka bona ka mo godimo ba ile ba diriša keletšo e bohlale ya Beibele gomme ba ile ba kgona go phološa manyalo a bona.

Ga bjale e šetše e le nywaga ya ka godimo ga e 20 ga e sa le go tloga mola mathata a tsoga tswalanong ya Steve le Jodi. Steve o bolela ka boripana ka tsela ya bona ya go tsošološa lenyalo la bona ka gore: “Re dirile diphetogo tše bohlokwahlokwa ka morago ga go thoma go ithuta Beibele le Dihlatse tša Jehofa. Thušo yeo re e hweditšego e bile e kgolo kudu. Ka baka leo, re kgonne go kgotlelela dinako tšeo tše thata.” Jodi o re: “Ke ikwa ke šegofaditšwe kudu ka ge re kgonne go kgotlelela nako yeo e thata kudu. Ka go ithuta Beibele mmogo, le ka boitapišo bjo bogolo, ga bjale re na le lenyalo le le thabišago e le ruri.”

^ ser. 3 Maina a fetotšwe.

^ ser. 5 Bakeng sa thušo ya go dira phetho yeo, bona ditokollo tša Phagofa! tša May 8, 1999, letlakala 6, le August 8, 1995, matlakala 10 le 11.

^ ser. 17 Ge e ba go ka tšea nako e itšego go se ikgokaganye le yena go sa kgonege (bjalo ka mošomong), gona o swanetše go kopana le yena feela ge o gapeletšega. Dirišana le motho yoo pele ga batho ba bangwe e bile molekane wa gago a tseba.

IPOTŠIŠE GORE . . .

  • Ke ka baka la’ng ke ile ka dira phetho ya go phološa lenyalo la ka go sa šetšwe go se botege mo go bilego gona?

  • Ke dika dife tše dibotse tšeo ke di bonago go molekane wa ka gona bjale?

  • Ke ile ka bontšha lerato bjang ka ditsela tše dinyenyane ge nna le molekane wa ka re be re sa le lefereyong, gona nka dira seo bjang gape?