Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

  Ditsela tša go Hwetša Lethabo la Lapa

Hlagolelang Bomoya Bjalo ka Banyalani

Hlagolelang Bomoya Bjalo ka Banyalani

Frederick *: “Ge re be re sa tšwa go nyalana, ke ile ka kgonthišetša gore nna le mosadi wa ka re ithuta Beibele gotee. Ke be ke kgonthišetša gore o tsepamiša kgopolo dinakong tša ge re ithuta. Eupša Leanne o be a bonagala a sa dudišege. Ge ke be ke botšiša dipotšišo, o be a fo araba ka ee goba aowa. Tsela yeo a bego a araba ka yona e be e sa sepedišane le kamoo ke bego ke nagana gore thuto ya Beibele e swanetše go swarwa ka gona.”

Leanne: “Ke be ke ena le nywaga e 18 ge ke be ke nyalana le Frederick. Re be re ithuta Beibele gotee ka mehla, eupša Frederick o be a diriša nako e nngwe le e nngwe ya go ithuta e le sebaka sa go mpontšha diphošo tša ka ka moka le kamoo ke bego nka kaonefatša ka gona bjalo ka mosadi. Ke ile ka nyama kudu le go kwa bohloko!”

O NAGANA gore bothata e be e le eng ka lenyalo la Frederick le Leanne? Maikemišetšo a bona e be e le a mabotse. Bobedi bja bona ba be ba rata Modimo. Ka gona ba ile ba bona go nyakega ga gore ba ithute Beibele gotee. Eupša selo seo se bego se swanetše go ba thuša le go ba kopanya se ile sa ba le mafelelo a fapanego. Ba ka ba ba be ba ithuta Beibele gotee, eupša ba be ba sa hlagolele bomoya bjalo ka banyalani.

Bomoya ke’ng? Ke ka baka la’ng banyalani ba swanetše go katanela go bo hlagolela? Ke ditlhohlo dife tšeo ba ka lebeletšanago le tšona gomme ba ka di fenya bjang?

Bomoya ke Eng?

Lentšu “bomoya” bjalo ka ge le dirišwa ka Beibeleng le šupa go boemo bja kgopolo goba pono ya motho ka bophelo. (Juda 18, 19) Ka mohlala, mongwadi wa Beibele Paulo o bontšha phapano magareng ga boemo bja kgopolo bja motho wa moya le bja motho wa nama. Paulo o bontšha gore bao ba nago le tshekamelo ya nama ba lebiša tlhokomelo kudu go bona go e na le go e lebiša go ba bangwe. Ba dira seo se nepagetšego mahlong a bona go e na le go leka go phela ka ditekanyetšo tša Modimo.—1 Bakorinthe 2:14; Bagalatia 5:19, 20.

Ka mo fapanego, bao ba hlagolelago bomoya ba tšeela godimo ditekanyetšo tša Modimo. Ba  lebelela Jehofa Modimo e le Mogwera wa bona gomme ba katanela go ekiša semelo sa gagwe. (Baefeso 5:1) Ka go re’alo, ba bontšha lerato, botho le boleta ge ba dirišana le ba bangwe. (Ekisodo 34:6) E bile ba kwa Modimo gaešita le ge go se bonolo go dira bjalo. (Psalme 15:1, 4) Darren, yo a dulago Canada e bile a ena le nywaga e 35 a nyetše, o re: “Go ya ka kwešišo ya ka, motho wa moya o dula a nagana kamoo polelo le ditiro tša gagwe di tlago go kgoma tswalano ya gagwe le Modimo ka gona.” Mosadi wa gagwe, Jane, o oketša ka gore: “Ke nagana gore mosadi wa moya ke yoo a šomago ka thata letšatši le letšatši go dira gore dika tšeo di enywago ke moya wa Modimo e be karolo ya semelo sa gagwe.”—Bagalatia 5:22, 23.

Ke therešo gore ga go nyakege gore motho a be lenyalong e le gore a hlagolele bomoya. Ge e le gabotse, Beibele e ruta gore motho yo mongwe le yo mongwe o na le boikarabelo bja go ithuta ka Modimo le go mo ekiša.—Ditiro 17:26, 27.

Ke ka Baka la Eng le Swanetše go Hlagolela Bomoya Bjalo ka Banyalani?

Ka gona, ke ka baka la’ng balekane ba lenyalo ba swanetše go katanela go hlagolela bomoya bjalo ka banyalani? Ela hloko mohlala wo: Balemi ba babedi bao ba hlakanetšego serapa ba nyaka go bjala merogo. Yo mongwe o kgetha go bjala dipeu nakong e itšego ngwageng, mola yo mongwe a nagana gore dipeu di swanetše go bjalwa ka morago. Yo mongwe o nyaka go diriša mohuta o itšego wa monontšha, mola yo mongwe a mo ganetša ka go tia le go nagana gore dibjalo ga di nyake thušo le ge e le efe. Yo mongwe o nyaka go šoma ka thata serapeng letšatši le letšatši. Yo mongwe yena o thabela go dula gomme a bogele, go e na le gore a šome. Boemong bjo bjalo, serapa se ka tšweletša se itšego, eupša se ka se tšweletše kamoo se bego se tla tšweletša ka gona ge nkabe balemi ka bobedi ba ile ba kwana ka seo ba tlago go se dira le go šoma gotee bakeng sa go fihlelela pakane ya bona.

Monna le mosadi ba swana le balemi bao. Ge e ba molekane o tee feela a hlagolela bomoya, tswalano ya bona e ka kaonefala. (1 Petro 3:1, 2) Eupša go kaone kudu ge e ba balekane ka bobedi ba dumelelana go phela ka ditekanyetšo tša Modimo le go šoma ka thata gore ba thekgane ge ba dutše ba hlankela Modimo! Kgoši Solomone yo bohlale o ngwadile gore: “Ba babedi ba phala o tee.” Ka baka la’ng? “Gobane ba hwetša moputso o mobotse ka go itapiša ga bona. Ge yo mongwe a ewa, yo mongwe a ka tsoša mogwera yoo wa gagwe.”—Mmoledi 4:9, 10.

Go ka direga gore o kganyoga go hlagolela bomoya le molekane wa gago. Eupša go swana le go lema serapa, kganyogo ka boyona e ka se tšweletše mafelelo a mabotse. Elang hloko ditlhohlo tše pedi tšeo le ka lebeletšanago le tšona gotee le kamoo le ka di fenyago ka gona.

TLHOHLO 1: Ga re kgone go hwetša nako.

Sue, yo e sego kgale a nyetšwe, o re: “Monna wa ka o ntšea mošomong ka iri ya bošupa mantšiboa. Ge re fihla gae, re hwetša mešomo ka moka ya ka gae e re letetše. Ke ntwa magareng ga monagano le mmele; menagano ya rena e re botša gore re swanetše go fetša nako e itšego re ithuta ka Modimo re le gotee, eupša mebele ya rena e kganyoga go khutša.”

Tharollo e ka šomago: Fetofetoga le maemo gomme o be le tirišano. Sue o re: “Nna le monna wa ka re ile ra phetha ka gore re tsoge ka pela mesong gomme re bale le go ahlaahla karolo e itšego ya Beibele re le gotee pele re ka ya mošomong. O nthuša le ka mešomo e mengwe ya ka gae e le gore ke be le nako yeo nka e fetšago ke ena le yena.” Go ba le mehola efe ge go dirwa maiteko a a oketšegilego? Monna wa Sue, Ed, o re: “Ke hweditše gore ge nna le Sue re ahlaahla ditaba tša moya ka mehla re le gotee, re lebeletšana le mathata ka katlego e bile re kgona go swaragana le dipelaelo tša rena gakaone.”

Go oketša tabeng ya go boledišana, go bohlokwa gore le diriše metsotso e itšego letšatši le letšatši le rapela gotee. Seo se ka thuša bjang? Ryan, yo a nago le nywaga e 16 a nyetše, o re: “Nna le mosadi wa ka re ile ra lebeletšana le nako e thata lenyalong la rena. Eupša re ile ra dira nako ya go rapela gotee bošego bjo bongwe le bjo bongwe, re botša Modimo seo re tshwenyegilego ka sona. Ke nagana gore go rapela gotee go re thušitše go rarolla mathata a rena le go tsošološa lethabo lenyalong la rena.”

 LEKA MOKGWA WO: Beelang metsotso e itšego ka thoko bofelong bja letšatši le lengwe le le lengwe bakeng sa go ahlaahla dilo le ge e le dife tše dibotse tšeo di le diragaletšego bjalo ka balekane, dilo tšeo le ka lebogago Modimo ka tšona. Bolelang le ka ditlhohlo tšeo le lebeletšanego le tšona, tšeo le tlogago le nyaka thušo ya Modimo bakeng sa go di fenya. Tlhokomedišo: O se ke wa diriša boemo bjo e le sebaka sa go bolela diphošo tša molekane wa gago. Go e na le moo, ge le rapela gotee, bolelang ka ditaba tšeo go nyakegago gore le šomele go tšona. Letšatšing le le latelago, dirang ka go dumelelana le dilo tšeo le di rapeletšego.

TLHOHLO 2: Re na le bokgoni bjo bo sa swanego.

Tony o re: “Le ka mohla ke be ke se motho wa go rata go bala.” Mosadi wa gagwe, Natalie, o re: “Ke rata go bala e bile ke rata go bolela ka seo ke ithutilego sona. Ka dinako tše dingwe ke nagana gore Tony o a tšhoga ge re ahlaahla ditaba tšeo di theilwego Beibeleng.”

Tharollo e ka šomago: Thekganang, le se ke la phadišana goba la ahlolana. Reta molekane wa gago gomme o mo kgothatše dilong tšeo a di kgonago. Tony o re: “Phišego ya mosadi wa ka ya go ahlaahla ditaba tša Beibele ka dinako tše dingwe e ka ba e feteletšego, gomme nakong e fetilego ke be ke dikadika go ahlaahla ditaba tša moya le yena. Lega go le bjalo, Natalie o nthekga kudu. Ga bjale re ahlaahla ditaba tša moya gotee ka mehla, e bile ke hweditše gore ga ke na lebaka la go tšhoga. Ke thabela go boledišana le yena ka ditaba tše. Se se re thušitše gore re iketle le go ba le khutšo bjalo ka banyalani.”

Banyalani ba bantši ba hweditše gore manyalo a bona a a kaonefala ge ba beela nako ka thoko ka mehla beke e nngwe le e nngwe e le gore ba bale le go ithuta Beibele ba le gotee. Lega go le bjalo, tlhokomedišo ke ye: Lebiša dintlha tša keletšo go wena, e sego go molekane wa gago. (Bagalatia 6:4) Ahlaahlang ditaba tšeo di tsošago diphapang lenyalong la lena ka nako e nngwe, e sego dinakong tša ge le ithuta. Ka baka la’ng?

Ela hloko se: Na o be o ka kgetha go oka ntho yeo e khupetšego nakong ya ge ba lapa la gago ba thabela dijo? Le gatee. O be o tla ba hlafišetša dijo. Jesu o ile a re go ithuta ka Modimo le go dira thato ya gagwe go swana le go ja dijo. (Mateo 4:4; Johane 4:34) Ge e ba o bolela ka dintho tša maikwelo nako le nako ge le bala Beibele, o ka dira gore molekane wa gago a lahlegelwe ke kganyogo ya gagwe ya dilo tša moya. Ke therešo gore le swanetše go boledišana ka mathata. Eupša swaraganang le mathata ao ka nako yeo e beetšwego morero woo.—Diema 10:19; 15:23.

TLEKA MOKGWA WO: Ngwala fase dika tše pedi goba tše tharo tša molekane wa gago tšeo o di tšeelago godimo kudu. Nakong e latelago ge le ahlaahla ditaba tša moya tšeo di tswalanago le dika tšeo, botša molekane wa gago kamoo o thabelago go mmona a bontšha dika tšeo.

Le tla Buna Seo le se Bjalago

Ge e ba le bjala goba le hlagolela bomoya bjalo ka banyalani, mafelelong le tla buna lenyalo leo le nago le khutšo le le atlegilego. Ge e le gabotse, Lentšu la Modimo le tiišetša gore “se sengwe le se sengwe seo motho a se bjalago, ke sona seo a tlago go se buna.”—Bagalatia 6:7.

Frederick le Leanne, bao ba tsopotšwego matsenong a sehlogo se, ba ile ba ithuta therešo ya molao wo wa motheo wa Beibele. Ga bjale ba na le nywaga e 45 ba nyalane gomme ba a tseba gore kgotlelelo e a putsa. Frederick o re: “Ke be ke dutše ke bea mosadi wa ka molato ka baka la go se boledišane ga rena. Lega go le bjalo, ge nako e dutše e eya, ke ile ka lemoga gore le nna ke be ke swanetše go dira maiteko.” Leanne o re: “Seo se re thušitšego e le ka kgonthe go feta dinakong tše thata ke go rata ga rena Jehofa Modimo. Go theoša le nywaga, re be re ithuta le go rapela gotee ka mehla. Go ba bonolo gore ke rate Frederick ge ke dutše ke mmona a dira maiteko a go kaonefatša go bontšheng dika tša Bokriste.”

^ ser. 3 Maina a fetotšwe.

IPOTŠIŠE GORE . . .

  • Re rapetše neng la mafelelo gotee bjalo ka banyalani?

  • Nka dira’ng seo se ka kgothaletšago molekane wa ka gore a lokologe bakeng sa go ahlaahla ditaba tša moya le nna?