Will * o re: “Ge Rachel a kwele bohloko, o lla nako e telele. Ge re dula fase re bolela, o kgopišega gabonolo goba gaešita le go gana go mpolediša. Go bonagala go sa loke selo. Ke ikwa ke nyaka go bea fase.”

Rachel o re: “Ge Will a fihla gae, ke be ke lla. Ke ile ka leka go mo hlalosetša lebaka leo ka lona ke bego ke ekwa bohloko, eupša o ile a ntsena ganong. O ile a mpotša gore e be e se taba e kgolo gakaalo le gore ke swanetše go fo e lebala. Seo se ile sa nkweša bohloko le go feta.”

NA O fela o ikwa go swana le Will goba Rachel? Bobedi bja bona ba nyaka go boledišana, eupša gantši ba a gakanega. Ka baka la’ng?

Tsela ya banna le basadi ya go bolela ga e swane, e bile ba na le dinyakwa tša moswananoši. Mosadi a ka hlologela go bolela kamoo a ikwago ka gona le go dira bjalo gantši. Ka lehlakoreng le lengwe, banna ba bantši ba leka go boloka khutšo ka go rarolla mathata kapejana le go phema mathata a magolo. Ka gona, o ka fenya bjang diphapano tše gomme wa boledišana le monna goba mosadi wa gago? Ka go swara molekane wa gago ka tlhompho.

Motho yo a nago le tlhompho o tšeela batho ba bangwe godimo e bile o tsoma go kwešiša maikwelo a bona. O ka ba o ile wa ithuta go hlompha batho bao ba go fetago ka matla a taolo goba ka phihlelo go tloga bjaneng. Lega go le bjalo, lenyalong tlhohlo ke go bontšha tlhompho go motho yoo go bonagalago o lekana le yena—molekane wa gago. Linda, yo a nago le nywaga e seswai a nyetšwe, o re: “Ke be ke tseba gore Phil o be a theetša ka go se fele pelo le ka kwešišo motho le ge e le ofe yo a bolelago le yena. Ke be ke nyaka gore le nna a nkwele bohloko.” Mohlomongwe o theetša bagwera ba gago le batho bao o sa ba tsebego ka go se fele pelo le go bolela le bona ka tlhompho. Lega go le bjalo, na o naganela molekane wa gago ka tsela e swanago?

Go hloka tlhompho go dira gore go se be bose ka gae e bile go baka diphapang tše dikgolo. Mmuši yo bohlale o itše: “Legogo le le omilego la senkgwa leo le jewago go ena le khutšo e bile go homotšwe le phala dijo tše dintši tšeo di jewago moo batho ba ngangišanago.” (Diema 17:1, Contemporary English Version) Beibele e botša monna gore a godiše mosadi wa gagwe goba go mo hlompha. (1 Petro 3:7) “Mosadi” le yena “o   swanetše go ba le tlhompho e tseneletšego go monna wa gagwe.”—Baefeso 5:33.

Le ka boledišana bjang ka tlhompho? Ela hloko keletšo e šomago e hwetšwago ka Beibeleng.

Ge Molekane wa Gago a Ena le Seo a Nyakago go se Bolela

Tlhohlo:

Batho ba bantši ba rata go bolela go feta go theetša. Na o yo mongwe wa bona? Beibele e hlalosa motho le ge e le ofe yo a “[fetolago] taba pele a ka ekwa” e le lešilo. (Diema 18:13) Ka gona pele o ka bolela, theetša. Ka baka la’ng? Kara, yo a nago le nywaga e 26 a nyetšwe, o re: “Ke rata ge monna wa ka a sa leke go rarolla mathata a ka le semeetseng. Ga se a swanela go dumelelana le nna goba go leka go bona sebaki sa bothata bjoo. Ke fo nyaka gore a ntheetše gomme a lemoge gore maikwelo a ka ke a kgonthe.”

Ka lehlakoreng le lengwe, banna le basadi ba bangwe ba dikadika go itlhalosa e bile ba ikwa ba sa lokologa ge e ba molekane wa bona a ba gapeletša go hlalosa kamoo ba ikwago ka gona. Lorrie, yo a sa tšwago go nyalwa, o lemogile gore monna wa gagwe o tšea nako e telele pele a ka hlalosa kamoo a ikwago ka gona. O re: “Ke swanetše go se fele pelo gomme ke mo letele go fihlela a bolela.”

Tharollo:

Ge wena le molekane wa gago le nyaka go bolela ka selo se itšego seo se ka dirago gore le se kwane, bolelang ka taba yeo ge bobedi bja lena le theošitše maswafo e bile le iketlile. Go thwe’ng ge molekane wa gago a sa nyake go bolela? Lemoga gore “menagano ya motho e etša meetse ka sedibeng se se išago, eupša motho wa temogo a ka kgona go e utolla.” (Diema 20:5, Today’s English Version) Ge o goga pakete ya meetse ka lebelo kudu go tšwa ka sedibeng, go tla tšhologa meetse a mantši. Ka mo go swanago, ge e ba o gapeletša molekane wa gago go bolela, molekane wa gago a ka ikemelela gomme wa se sa kgona go utolla seo se lego pelong ya gagwe. Go e na le moo, botšiša dipotšišo ka botho le ka tlhompho gomme o se fele pelo ge molekane wa gago a sa hlalose maikwelo a gagwe ka pela ka mo o bego o ka rata ka gona.

Ge molekane wa gago a bolela, ‘akgofela go kwa, o diege go bolela o be o diege go galefa.’ (Jakobo 1:19) Motheetši yo botse ga a theetše feela ka ditsebe eupša o theetša le ka pelo. Ge molekane wa gago a bolela, leka go kwešiša maikwelo a gagwe. Molekane wa gago o tla lemoga gore o a mo hlompha—goba ga o mo hlomphe—ka tsela yeo o theetšago ka yona.

Jesu o re rutile kamoo re swanetšego go theetša ka gona. Ka mohlala, ge monna yo a babjago a be a mmatamela a nyaka thušo, Jesu ga se a ka a rarolla bothata bja monna yoo le semeetseng. Sa pele, o ile a theetša topo ya monna yoo. Ke moka a dumelela seo a se kwelego se mo tutuetša ka mo go tseneletšego. Mafelelong o ile a fodiša monna yoo. (Mareka 1:40-42) Ge molekane wa gago a bolela, dira se se swanago. Gopola gore a ka ba a tsoma go bontšhwa kwelobohloko, e sego tharollo ya kapejana. Ka gona, theetša ka kelohloko. Dumelela maikwelo a gago gore a kgomege. Ke moka o arabele ka go dumelelana le dinyakwa tša molekane wa gago. Ge o dira bjalo, o tla bontšha gore o hlompha molekane wa gago.

LEKA MOKGWA WO: Nakong e tlago ge molekane wa gago a thoma go go bolediša, lwantšha tshekamelo ya go nyaka go araba le semeetseng. Leta go fihlela ge molekane wa gago a feditše go bolela gomme o kwešiša seo a se boletšego. Ka morago, o batamele molekane wa gago gomme o mmotšiše gore, “Na o bone eka ke be ke go theeditše e le ka kgonthe?”

Ge o Ena le Seo o Nyakago go se Bolela

Tlhohlo:

Linda, yo a tsopotšwego pejana, o re: “Ditshwantšhetšodikgao tša metlae di dira gore go bonagale e le ga tlhago go bolela gampe ka molekane wa gago le go rogana gotee le go mo kodutla.” Ba bangwe ba golela ka malapeng ao go bolela ka tsela e sa bontšhego tlhompho e lego setlwaedi. Ka morago ge ba tsena lenyalong, ba thatafalelwa ke go phema mokgwa wo ka malapeng a bona. Ivy, yo a dulago Canada, o anega ka gore: “Ke goletše tikologong yeo go yona go kodutla, go hlaba mašata le go kwera e bego e le setlwaedi.”

Tharollo:

Ge o bolela le ba bangwe ka molekane wa gago, bolela “feela polelo e botse ya go aga moo go nyakegago, gore e fetišetše se se holago bao ba kwago.” (Baefeso 4:29) Bolela ka  molekane wa gago ka tsela yeo e tlago go dira gore ba bangwe ba mo hlomphe.

Gaešita le ge o ena le molekane wa gago feela, phema tshekamelo ya go mo kodutla goba ya go mo kwera. Isiraeleng ya bogologolo, Mikala o ile a galefela monna wa gagwe, e lego Kgoši Dafida. O ile a diriša kodutlo gomme a re o be a dirile dilo “go etša monna wa lešilo.” Mantšu a gagwe a ile a kgopiša Dafida, eupša gape a ile a se kgahle Modimo. (2 Samuele 6:20-23) Thuto ke efe? Ge o bolela le molekane wa gago, kgetha mantšu a gago ka kelohloko. (Bakolose 4:6) Phil, yo a nago le nywaga e seswai a nyetše, o dumela gore yena le mosadi wa gagwe ba fela ba sa kwane. O lemogile gore ka dinako tše dingwe seo a se bolelago se mpefatša boemo. “Ke feleleditše ka go lemoga gore go fenya ngangišano ge e le gabotse ke go palelwa. Ke lemoga gore go aga tswalano ya rena go a kgotsofatša e bile go na le mohola.”

Mohlologadi yo a tšofetšego wa mehleng ya bogologolo o ile a kgothaletša dingwetši tša gagwe gore “yo mongwe le yo mongwe [wa tšona] a hwetše boikhutšo ntlong ya monna wa gagwe.” (Ruthe 1:9) Ge monna le mosadi ba fana seriti, ba dira gore legae la bona e be lefelo la “boikhutšo.”

LEKA MOKGWA WO: Wena le molekane wa gago, beelang ka thoko nako ya go ahlaahla ditšhišinyo tše di lego ka tlase ga sehlogwana se. Botšiša molekane wa gago gore: “Na ge ke bolela ka wena phatlalatša o ikwa o godišwa goba o nyatšwa? Nka lokiša kae?” Theetša e le ka kgonthe ge molekane wa gago a hlalosa maikwelo a gagwe. Lekang go diriša ditšhišinyo tšeo le di kwago.

Amogela Gore Molekane wa Gago o Fapana le Wena

Tlhohlo:

Batho ba bangwe bao ba sa tšwago go nyalana ba ile ba phetha ka phošo gore ge Beibele e bolela ka go ba “nama e tee” e bolela gore balekane ba swanetše go ba le pono e swanago goba semelo se se swanago. (Mateo 19:5) Lega go le bjalo, kapejana ba lemoga gore kgopolo e bjalo ga se yona. Ge ba se na go nyalana, go fapana ga bona go lebiša dingangišanong. Linda o re: “Phapano ya rena e kgolo ke gore Phil ga a tshwenyege go swana le nna. Ka dinako tše dingwe o kgona go iketla mola nna ke tshwenyegile, ka go re’alo ke feleletša ke ferekana ka gobane go bonagala eka ga a na taba le selo se itšego go swana le nna.”

Tharollo:

Amogelanang ka mokgwa wo le lego ka gona, gomme o hlomphe seo molekane wa gago a fapanago le wena ka sona. Ka mohlala: Mahlo a gago ga a šome go swana le ditsebe tša gago; lega go le bjalo di a dirišana, ka baka leo o ka kgona go tshela tsela o šireletšegile. Adrienne, yo a nago le nywagasome e nyakilego go ba e meraro a nyetšwe, o re: “Ge feela dipono tša rena di sa thulane le Lentšu la Modimo, nna le monna wa ka re dumelelana ka gore re na le dipono tše sa swanego. Go ba gona, re nyalane, ga re motho o tee.”

Ge molekane wa gago a ena le pono e sa swanego le ya gago goba a arabela go se swane nago, o se ke wa lebiša tlhokomelo dilong tšeo di kgahlegelwago ke wena feela. Ela hloko maikwelo a molekane wa gago. (Bafilipi 2:4) Monna wa Adrienne, e lego Kyle, o dumela ka gore: “Ga se ka mehla ke kwešišago goba ke dumelelanago le pono ya mosadi wa ka ka dilo. Eupša ke ikgopotša gore ke mo rata go feta kamoo ke ratago pono ya ka ka gona. Ge a thabile, le nna ke thaba e le ruri.”

LEKA MOKGWA WO: Dira lelokelelo la ditsela tšeo ka tšona pono ya molekane wa gago goba tsela ya gagwe ya go dira dilo di phagametšego tša gago.—Bafilipi 2:3.

Tlhompho ke e nngwe ya ditsela tša go dira gore lenyalo le be le lethabo e bile le swarelele. Linda o re: “Tlhompho e tliša kgotsofalo le tšhireletšego lenyalong. Go tloga go nyakega gore e hlagolelwe.”

^ ser. 3 Maina a fetotšwe.

IPOTŠIŠE GORE . . .

  • Tsela yeo molekane wa ka a fapanago le nna ka yona e humišitše lapa la rena bjang?

  • Ke ka baka la’ng go le botse go dira dilo ka tsela ya molekane wa ka nako le nako ge e sa thulane le melao ya motheo ya Beibele?