Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  2010-08-01

 Ditsela tša go Hwetša Lethabo la Lapa

Go Atlega Ngwageng wa Mathomo wa Lenyalo

Go Atlega Ngwageng wa Mathomo wa Lenyalo

Monna yo mongwe o re: “Ke a tlabega ge ke lemoga gore nna le mosadi wa-ka re fapane e le ruri! Ka mohlala, ke rata go tsoga mesong kudu, eupša o rata go dula go fihlela bošego kudu. Seo se ntlabago kudu, ke pheto-phetogo ya gagwe ya maikwelo! Se sengwe gape—ge ke apea, o ntshwaya-swaya diphošo, kudu-kudu ge ke hlwekiša diatla tša-ka ka lešela la go phumola dibjana.”

Mosadi wa gagwe o re: “Monna wa-ka ga a bolele kudu. Eupša ke tlwaetše ba lapa lešo. Ba rata go bolela, kudu-kudu dinakong tša dijo. Le gona, ge monna wa-ka a apea, o iphumola diatla ka lešela leo a phumolago dibjana ka lona! Seo se a ntena! Ke ka baka la’ng go le thata ka tsela ye go kwešiša banna? Batho ba dira bjang gore lenyalo le atlege?”

GE E ba o sa tšwa go tsena lenyalong, na o ile wa lebeletšana le ditlhohlo tše swanago le tše? Na go bonagala eka molekane wa gago ka ponyo-ya-leihlo a ile a thoma go ba le diphošo le mafokodi ao a bego a se gona ge le be le sa le lefereyong? O ka fokotša bjang mafelelo a “mathata a letšatši le letšatši ao banyalani ba tlago go ba le ona”?—1 Bakorinthe 7:28, Today’s English Version.

Sa pele, o se ke wa letela gore ka gobane le nyalane, wena le molekane wa gago gatee-tee le fetogile ditsebi tša bophelo bja lenyalo. O ka fo ba o ile wa hwetša bokgoni bja go dirišana le batho ge o be o se lenyalong, e bile mohlomongwe bo ile bja kaonefala ge o be o le lefereyong. Lega go le bjalo, lenyalo le tla leka bokgoni bjoo ka ditsela tše difsa gomme gwa nyakega gore o hwetše bokgoni bjo bofsa. Na o tla dira diphošo? Ee, go bjalo. Na o tla hwetša bokgoni bjo bo nyakegago? Ee, o tla bo hwetša!

Tsela e kaone-kaone ya go hwetša bokgoni le ga e le bofe ke ka go botšiša motho yo a nago le bokgoni bjoo gomme o diriše keletšo yeo a go neago yona. Setsebi se segolo kudu sa lenyalo ke Jehofa Modimo. Go ba gona, ke Yena yo a re bopilego re e-na le kganyogo ya go nyala. (Genesi 2:22-24) Ela hloko kamoo Lentšu la gagwe, e lego Beibele, le ka go thušago ka gona go lebeletšana le ditlhohlo le go hwetša bokgoni bjo o bo nyakago go dira gore lenyalo la gago le swarelele le go fetela ka kua ga ngwaga wa mathomo.

BOKGONI 1. ITHUTENG GO BOTŠIŠANA

Go na le ditlhohlo dife?

Keiji, * monna yo a lego lenyalong wa Japane, ka dinako tše dingwe o  be a lebala gore diphetho tšeo a di dirago di kgoma mosadi wa gagwe. O re: “Ke be ke amogela ditaletšo ntle le go botšiša mosadi wa-ka. Ke be ke tla lemoga ka morago gore o be a ka se kgone go ya moo re laleditšwego gona.” Allen, monna yo a lego lenyalong wa Australia, o re: “Ke be ke nagana gore ga se gwa swanela gore monna a botšiše mosadi wa gagwe pele a dira diphetho.” Se e ile ya ba tlhohlo go yena ka baka la setlogo sa gagwe. Dianne, wa Brithania, le yena o bile le boemo bjo bo swanago. O re: “Ke be ke tlwaetše go kgopela ba lapa lešo keletšo. Ka gona, mathomong ke be ke botšiša bona go e na le go botšiša monna wa-ka ge ke be ke dira diphetho.”

Tharollo ke efe?

Gopola gore Jehofa Modimo o lebelela banyalani e le “nama e tee.” (Mateo 19:3-6) Mahlong a gagwe, ga go na tswalano e nngwe ya batho yeo e lego bohlokwa go feta ya magareng ga monna le mosadi! Go boloka tswalano yeo e le matla, poledišano e botse e bohlokwa.

Monna le mosadi ba ka ithuta mo gontši ka go hlahloba tsela yeo Jehofa Modimo a ilego a boledišana le Aborahama ka yona. Ka mohlala, hle bala poledišano ye yeo e begilwego go Genesi 18:17-33. Ela hloko gore Modimo o ile a godiša Aborahama ka ditsela tše tharo. (1) Jehofa o hlalositše seo a bego a ikemišeditše go se dira. (2) O ile a theetša ge Aborahama a be a hlalosa pono ya gagwe. (3) Go fihla bokgoleng bjo bo kgonegago, Jehofa o ile a fetoša tsela ya gagwe ya go dira dilo a e dumelelanya le kgopelo ya Aborahama. O ka diriša bjang mokgwa o swanago ge o boledišana le mosadi wa gago?

LEKA MOKGWA WO: Ge le ahla-ahla ditaba tšeo di tlago go kgoma molekane wa gago, (1) hlalosa kamoo o ka ratago go swaragana le boemo ka gona, eupša o tšweletše dikgopolo tša gago e le ditšhišinyo, e sego diphetho goba ditaelo; (2) kgopela molekane wa gago gore a hlalose pono ya gagwe gomme o lemoge gore molekane wa gago o na le tshwanelo ya go ba le pono e fapanego; gomme (3) o dire gore “go leka-lekana ga [gago] go tsebje” ka go dira ka go dumelelana le seo se ratwago ke molekane wa gago nako le nako ge go kgonega.—Bafilipi 4:5.

BOKGONI 2.  ITHUTE GO BA ŠEDI

Go na le tlhohlo efe?

Go ithekgile ka lapa la geno goba setšo, o ka ba o tlwaetše go bolela dipono tša gago ka go tia, goba o sa šetše. Ka mohlala, Liam, wa Yuropa, o re: “Moo ke tšwago gona, batho gantši ga ba šedi. Tsela ya-ka ya go se šetše ge ke itlhalosa gantši e be e nyamiša mosadi wa-ka. Ke ile ka swanelwa ke go ithuta go ba bonolo.”

Tharollo ke efe?

O se ke wa nagana gore molekane wa gago o nyaka go boledišwa ka tsela yeo o e tlwaetšego. (Bafilipi 2:3, 4) Keletšo yeo moapostola Paulo a e neilego moromiwa e šoma gape le go batho bao ba sa tšwago go nyalana. O ngwadile   gore: “Mohlanka wa Morena ga se a swanela go lwa, eupša o swanetše go ba bonolo.” Ka Segerika sa mathomo, lentšu leo le fetoletšwego e le “bonolo” gape le ka fetolelwa e le go ba šedi. (2 Timotheo 2:24) Go ba šedi ke bokgoni bja go lemoga go nyakega ga go lebeletšana le boemo ka kelohloko le go swaragana le boemo ka botho, ntle le go baka kgopišo.

LEKA MOKGWA WO: Ge molekane wa gago a go galefiša, akanya o bolela le mogwera wa paale goba o bolela le mothwadi wa gago, go e na le go akanya o bolela le molekane wa gago. Na o sa dutše o ka diriša segalo se se swanago sa lentšu goba wa kgetha mantšu a swanago? Ke moka o nagane ka mabaka ao a dirago gore molekane wa gago a swanelwe ke go boledišwa ka tlhompho e fetago yeo goba ka šedi go feta mogwera goba mothwadi.—Bakolose 4:6.

BOKGONI 3. ITHUTE GO TLWAELANA LE BOIKARABELO BJA GAGO BJO BOFSA

Go na le tlhohlo efe?

Monna mathomong a ka diriša bohlogo bja gagwe ka tsela yeo e kwešago mosadi wa gagwe bohloko, goba mosadi a ka ba a se a tlwaela go dira ditšhišinyo ka šedi. Ka mohlala, Antonio, monna yo a lego lenyalong wa Italy, o re: “Tate o be a boledišana le mma ka sewelo mabapi le diphetho tša lapa. Ka gona mathomong, ke be ke buša lapa la-ka bjalo ka ge eka ke be ke le kgoši.” Debbie, mosadi yo a lego lenyalong wa Canada, o re: “Ke be ke nyaka gore monna wa-ka e be sethakga. Eupša boemo bja-ka bja kgopolo bja go laola bo be bo mo dira gore a ngangabale.”

Tharollo bakeng sa monna ke efe?

Banna ba bangwe ba lego lenyalong ba nagana gore ge Beibele e re basadi ba ikokobetše e ra gore ba swanetše go kwa bjalo ka ngwana ge a e-kwa motswadi wa gagwe. (Bakolose 3:20; 1 Petro 3:1) Lega go le bjalo, Beibele e bolela gore monna o tla “[kgomarela] mosadi wa gagwe, gomme ba babedi ba e tla ba nama e tee”; ga e bolele se se swanago ka motswadi le ngwana. (Mateo 19:5) Jehofa o hlalosa mosadi e le modiriši, goba modirišani, wa monna wa gagwe. (Genesi 2:18) Ga go moo a hlalosago ngwana e le modiriši, goba modirišani, wa motswadi.  Na o nagana gore ge e ba monna a swara mosadi wa gagwe bjalo ka ngwana o hlompha thulaganyo ya lenyalo?

Ge e le gabotse, Lentšu la Modimo le go kgothaletša gore o sware mosadi wa gago ka tsela yeo Jesu a swarago phuthego ya Bokriste ka yona. O ka dira gore go be bonolo go mosadi wa gago go go lebelela o le hlogo ya gagwe ge e ba (1) o sa letele gore a ikokobeletše wena ntle le bosodi di tloga fase le go (2) mo rata bjalo ka ge o rata mmele wa gago, gaešita le ge mathata a tšwelela.—Baefeso 5:25-29.

Tharollo bakeng sa mosadi ke efe?

Amogela gore ga bjale monna wa gago ke hlogo ya gago yeo e kgethilwego ke Modimo. (1 Bakorinthe 11:3) Ge o hlompha monna wa gago, o hlompha Modimo. Ge o gana bohlogo bja gagwe, ga o utolle feela kamoo o ikwago ka gona ka monna wa gago eupša o utolla le kamoo o ikwago ka gona ka Modimo le dinyakwa tša gagwe.—Bakolose 3:18.

Ge le boledišana ka mathata a magolo, ithute go hlasela bothata—e sego semelo sa monna wa gago. Ka mohlala, Mohumagadi Esitere o be a nyaka gore monna wa gagwe e lego Kgoši Ahasiwerosi a lokiše go hloka toka mo go itšego. Go e na le go mo hlasela ka go lebanya, o ile a boledišana le yena ka bohlale. Monna wa gagwe o ile dumela tšhišinyo ya gagwe gomme mafelelong a dira se se nepagetšego. (Esitere 7:1-4; 8:3-8) Go bonagala monna wa gago a tla ithuta go go rata ka mo go tseneletšego ge e ba (1) o mo nea nako ya go tlwaelana gakaone le boikarabelo bja gagwe bjo bofsa bjalo ka hlogo ya lapa le (2) go mo swara ka tlhompho, gaešita le ge a dira diphošo.—Baefeso 5:33.

LEKA MOKGWA WO: Go e na le go dula o gopola diphetogo tšeo molekane wa gago a swanetšego go di dira, e-ba le lelokelelo la diphetogo tšeo wena o swanetšego go di dira. Banna: Ge o befediša mosadi wa gago ka tsela yeo o dirišago goba o palelwago ke go diriša bohlogo bja gago, mmotšiše kamoo o ka kaonefatšago ka gona gomme o ngwale ditšhišinyo tšeo. Basadi: Ge monna wa gago a ikwa eka ga a bontšhwe tlhompho, mmotšiše gore o ka kaonefatša bjang gomme o ngwale ditšhišinyo tšeo.

Dula o E-na le Ditebelelo tše Leka-lekanego

Go ithuta go dula o e-na le tswalano e thabišago le e leka-lekanego ya lenyalo go swana le go ithuta go ragela paesekele. O letela go fela o e-wa ge o dutše o hlagolela kgodišego bjalo ka moragedi wa paesekele. Ka mo swanago, o swanetše go letela go dira diphošo tšeo di lešago dihlong ge o dutše o hwetša phihlelo lenyalong.

Dula o e-na le metlae. Tšeela dipelaelo tša molekane wa gago godimo, eupša o ithute le go sega diphošo tša gago. Diriša dibaka tšeo di tšwelelago tša go dira gore molekane wa gago a thabe ngwageng wa lena wa mathomo wa lenyalo. (Doiteronomio 24:5) Godimo ga tšohle, dumelelang Lentšu la Modimo le hlahla tswalano ya lena. Ge le dira seo, lenyalo la lena le tla tia ngwaga le ngwaga.

^ ser. 9 Maina a mangwe a fetotšwe.

IPOTŠIŠE GORE . . .

  • Na ke dirile molekane wa-ka mogwera wa kgaufsi yoo ke mo tšhollelago sa mafahleng, goba na ke thabela go boledišana le bangwe?

  • Diiring tše 24 tše di fetilego, ke’ng seo ke se dirilego ka go lebanya seo se bontšhago gore ke rata molekane wa-ka le go mo hlompha?