Nonwane ye e tšwa kae?

“Bakriste ba peleng ba be ba sa diriše diswantšho borapeding . . . Go amogelwa ga diswantšho ka kerekeng lekgolong la bo-4 le la bo-5 la nywaga go ile gwa lokafatšwa ka kgopolo ya gore batho ba se nago tsebo ba be ba ka ithuta ditherešo tša Bokriste go tšwa go tšona gakaone kudu go feta go tšwa ditherong goba dipukung.”—Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, ka McClintock le Strong, Bolumo 4, matlakala 503 le 504.

Beibele e re’ng?

“O se ke wa itirêla modimo wa xo betlwa, le xe e le seswanthšô se sengwê sa tše di lexo kwa lexodimong, le xe e le sa tše di lexo mono lefaseng, le sa tše di lexo meetseng ka tlase xa lefase. O se ke wa di khunamêla; O se kê wa di dirêla.” (Ekisodo 20:4, 5) Moapostola Johane o ngwaletše Bakriste ba lekgolong la pele la nywaga gore: “Bana ba banyenyane, itišeng medimong ya diswantšho.”—1 Johane 5:21.

Na diswantšho, bjalo ka ge dikereke di bolela, e fo ba e le mokgwa wa go batamela le go hlompha seo di se swantšhetšago? The Encyclopedia of Religion e re: “Mathomong, diswantšho di ka ba di be di dirišwa ka morero wa go ruta le go kgabiša; bonyenyane, di be di lokafatšwa ka mabaka ao. Eupša kapejana di ile tša thoma go dirišwa bodumeding. Se e be e le therešo kudu-kudu tabeng ya dika tšeo di ilego tša ba karolo e kgolo kudu ya bo-Orthodox bja ka Bohlabela.” Lega go le bjalo, moporofeta Jesaya o botšišitše ka mo go swanetšego gore: “Modimo Le ka mmapetša le mang? A ka swanthšwa ka eng?”—Jesaya 40:18.

Bapiša ditemana tše tša Beibele: Jesaya 44:13-19; Ditiro 10:25, 26; 17:29; 2 Bakorinthe 5:7

THEREŠO:

Modimo ga a amogele go dirišwa ga diswantšho le dika borapeding

GANA DINONWANE, KGOMARELA THEREŠO

Ke phetho efe yeo re ka e dirago go tšwa poeletšong ye e kopana ya dinonwane tšeo di sa dutšego di rutwa ke dikereke tše dintši lehono? “Dinonwane [Segerika, myʹthos] tše di hweditšwego ka mano” di ka se kgone go phenkgišana le ditherešo tša Beibele tšeo di lego bonolo e bile di kgothatšago.—2 Petro 1:16PK.

Ka baka leo, ka kgopolo e bulegilego, o se ke wa dika-dika go bapiša seo o se rutilwego le Lentšu la Modimo—mothopo wa therešo. (Johane 17:17) Ke moka, kholofetšo ye e tla phethagala go wena: “Le tla tseba therešo, gomme therešo e tla le lokolla.”—Johane 8:32.