Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  2009-08-01

Na o Dumelela Modimo Gore a Bolele le Wena Letšatši le Letšatši?

Na o Dumelela Modimo Gore a Bolele le Wena Letšatši le Letšatši?

O ITEBELELA ka seiponeng ga kae? Go ba bantši ba rena, se ke selo seo se dirwago letšatši le letšatši—mohlomongwe ke selo seo re se dirago ka makga a mmalwa letšatši le letšatši. Ka baka la’ng? Lebaka ke gore re tshwenyegile ka ponagalo ya rena.

Go bala Beibele go swantšhwa le go itebelela seiponeng. (Jakobo 1:23-25) Molaetša wo o ngwadilwego ka Lentšung la Modimo o na le matla a go re kgontšha go ipona ka tsela yeo re lego ka yona e le ka kgonthe. O “phuleletša gaešita le go arola moya le seo motho a lego sona ka gare.” (Baheberu 4:12) Ka mantšu a mangwe, o aroganya seo re bonagalago re le sona ka ntle, le seo re tlogago re le sona ka gare. O re bontšha moo re swanetšego go dira diphetogo, go fo swana le kamoo seipone se dirago ka gona.

Beibele ga e re bontšhe feela moo go nyakegago diphetogo eupša e re thuša le go dira diphetogo tšeo. Moapostola Paulo o ngwadile gore: “Lengwalo ka moka le buduletšwe ke Modimo gomme le hola ka go ruta, go sola, go lokiša dilo, go laya ka toko.” (2 Timotheo 3:16, 17) Ela hloko gore go mehola e mene yeo go bolelwago ka yona, e meraro ya yona—go sola, go lokiša dilo, go laya—e akaretša go dira diphetogo boemong bja rena bja kgopolo le ditirong tša rena. Ge e ba go nyakega gore re itebelele seiponeng ka mehla e le go kgonthišetša gore ponagalo ya rena e a amogelega, ruri go bohlokwa gore re bale Lentšu la Modimo, Beibele, ka mehla!

Ka morago ga go kgetha Jošua gore a etelele setšhaba sa Isiraele pele, Jehofa Modimo o mmoditše gore: “Puku yé ya melaô O se kê wa bá wa lesa xo e bolêla; O e akanyê mosexare le bošexo, xore O kxônê xo hlôkômêla tšohle tše di ngwadilwexo mo xo yôna, ’me wa dira tšôna. Ké mo O tl’o xo ba le mahlatse ditseleng tša xaxo, ké mo O tl’o xo lêtlêxêlwa.” (Jošua 1:8) Ee, gore a atlege, Jošua o be a swanetše go dula a bala Lentšu la Modimo “mosexare le bošexo.”

Psalme ya pele le yona e bontšha mehola ya go bala Beibele ka mehla ge e re: “Yo šexo ké monna eo a sa sepelexo à lailwe ke bakxôpô, a se xatê tsela ya ba-dira-dibe, a se dulê ’tulong tša bakweri. Sa xaxwe ya ba xo thabêla molaô wa Morêna, molaô woo a o akanya mosexare le bošexo, A swana le sehlare-se-šingwa-nokeng ya meetse, sa xo enywa dienywa lebaka la xôna, sa xo se pône matlakala; ’me tšohle tše a di diraxo di a lêtlêxa.” (Psalme 1:1-3) Ka ntle le pelaelo re nyaka go swana le monna yo bjalo.

Batho ba bantši ba itlwaeditše go bala Beibele letšatši le letšatši. Ge Mokriste yo mongwe a be a botšišwa gore ke ka baka la’ng a bala Beibele ka mehla, o ile a re: “Ge e ba ke rapela  Modimo ka makga a mmalwa ka letšatši gomme ke letetše gore a kwe dithapelo tša-ka, ke ka baka la’ng ke sa swanela go mo theetša ka go bala Lentšu la gagwe ka mehla? Ge e ba re nyaka go ba bagwera ba babotse, ke ka baka la’ng go swanetše go bolela rena feela?” O nepile. Go bala Beibele go fo swana le go theetša Modimo ka gobane ge re dira bjalo re hwetša pono ya gagwe ka dilo.

Go Lebeletšana le Tlhohlo

Mohlomongwe o setše o lekile go thoma lenaneo la go bala Beibele. Na o setše o badile Beibele ka moka go thoma mathomong go fihla mafelelong? Yeo ke tsela e kaone kudu ya go tlwaelana le dikagare tša yona. Lega go le bjalo, ba bangwe ba thomile ka makga a mantši go bala Beibele ka moka gomme lenaneo la bona la šitišega. Na o kile wa lebeletšana le tlhohlo ye? Ke eng seo o ka se dirago go fihlelela pakane ya go bala Beibele ka moka? O re’ng o sa leke go diriša ditšhišinyo tše pedi tše di latelago?

Na o ka beela nako ka thoko letšatši le letšatši bakeng sa go bala Beibele?

Dira gore mmalo wa Beibele e be karolo ya lenaneo la gago la letšatši le letšatši. Kgetha nako letšatši le lengwe le le lengwe yeo ka yona o tlago go kgona go dira mmalo wa gago wa Beibele. Le gona, o be leano la bobedi. Ge e ba ka mabaka a itšego o palelwa ke go dira mmalo wa gago wa Beibele ka nako yeo o e beilego, kgetha nako e nngwe e le gore letšatši le se ke la feta o se wa bala Lentšu la Modimo. Ka tsela ye o tla be o ekiša mohlala wa Baberea ba bogologolo. Re boditšwe ka bona gore: “Ba amogetše lentšu ka go le fišegela kudu monaganong, ba hlahloba Mangwalo ka kelohloko letšatši le letšatši go bona ge e ba dilo tše di be di le bjalo.”—Ditiro 17:11.

Ipeele pakane e itšego. Ka mohlala, ge e ba o bala dikgaolo tše tharo go ya go tše hlano tša Beibele letšatši le lengwe le le lengwe, o ka kgona go bala Beibele ka moka ka ngwaga o tee. Tšhate yeo e lego matlakaleng a latelago e bontšha kamoo se se ka dirwago ka gona. O re’ng o sa ikemišetše go leka lenaneo le? Ka tlase ga sehlogo se se rego “Letšatši-kgwedi,” dira thulaganyo ya gore ke neng moo o tlago go bala karolo ka e tee ka e tee ya dikgaolo tšeo. Ke moka, swaya ka lepokisaneng ge o fetša go bala dikarolo tšeo. Go dira bjalo go tla go thuša go boloka pego ya tšwelopele ya gago.

Ge o setše o badile Beibele ka moka, o se ke wa kgaotša go e bala. O ka diriša lenaneo le le swanago go bala Beibele ka moka ngwaga le ngwaga, mohlomongwe nako le nako o thoma karolong e fapanego. Goba ge e ba o nyaka go fetša mmalo wa gago wa Beibele ka go nanya, o ka tšea matšatši a mabedi goba a mararo go bala karolo e nngwe le e nngwe ya mmalo.

Nako le nako ge o bala Beibele, o tla hwetša dilo tše difsa tšeo di šomago bophelong bja gago—dilo tšeo pele o bego o sa di hlokomele. Ka baka la’ng? “Boemo bja lefase le bo a fetoga,” gomme maphelo a rena le maemo a rena a fetoga ka mehla. (1 Bakorinthe 7:31) Ka gona, dira boikemišetšo bjo bo tiilego bja go itebelela ka mehla seiponeng sa Lentšu la Modimo, Beibele. Ka tsela ye, o ka kgonthišega gore o dumelela Modimo gore a bolele le wena letšatši le letšatši.—Psalme 16:8.