GE KE be ke na le nywaga e senyane, mmele wa ka o ile wa kgaotša go gola. Lehono, ke na le nywaga e 43, eupša ke wa botelele bja mithara e tee feela. Ge batswadi ba ka ba be ba lemoga gore nka se sa gola, ba ile ba nkgothaletša gore ke swarege ka dilo tše dintši e le gore ke se dule ke nagana ka ponagalo ya ka. E le gore ke dule ke swaregile, ke ile ka thoma go rekiša dienywa ka pele ga ntlo ya gešo ke diriša tafolana yeo ke bego ke e hlokometše gabotse. Seo se ile sa gogela bareki ba bantši.

Go swarega ka dilo tše dintši ga se gwa ka gwa nkhola gakaalo. Ke sa dutše ke le yo mokopana e bile ke sa palelwa ke go dira dilo tše bonolo. Ka mohlala ga ke kgone go fihlelela dilo dišelofong ka lebenkeleng. Go be go bonagala eka dilo ka moka di diretšwe batho bao ba mphetago gabedi ka botelele. Ke be ke ikwela bohloko, eupša seo se ile sa fetoga ge ke be ke na le nywaga e 14.

Ka letšatši le lengwe, basadi ba babedi bao e bego e le Dihlatse tša Jehofa ba ile ba reka dienywa gomme ba kgopela go ntshwarela thuto ya Beibele. Go se go ye kae ke ile ka lemoga gore go tseba Jehofa le morero wa gagwe go bohlokwa kudu go feta ponagalo ya ka. Seo se ile sa nthuša kudu. Psalme 73:28 e ile ya ba lengwalo la ka la mmamoratwa. Karolo ya mathomo ya temana yeo e re: “Ge e le nna ke kgahlwa ke go batamela Modimo.”

Lapa lešo le ile la tloga Côte d’Ivoire gomme la hudugela Burkina Faso go sa letelwa, gomme bophelo bja ka bja fetoga kudu ge ke le moo. Baagišani ba rena ba kua Côte d’Ivoire ba be ba tlwaetše go mpona ke rekiša dienywa tafolaneng. Eupša baagišani ba rena ba Burkina Faso ba be ba sa ntlwaela, e bile go batho ba bantši ke be ke sa tlwaelega. Batho ba be ba ntomolela mahlo, ka gona ke ile ka fetša dibeke tše dintši ke itswaleletše ka ntlong. Ke moka ke ile ka gopola kamoo go batamela kgauswi le Jehofa go nkhotšego ka gona. Ke ile ka ngwalela ofisi ya lekala la Dihlatse tša Jehofa gomme ba nthomela motho yo a swanelegago gore a tlo nthuta Beibele. Nani, yo e lego moromiwa, o ile a tla ga gešo ka sethuthuthu.

Ditsela tše di tletšego santa tša tikologong ya gešo di be di dula di thedimoša, e bile sehleng sa dipula di be di tlala maraga. Nani o wele gantši ka sethuthuthu ge a be a tlo mpadiša, eupša ga se a ka a fela matla. Ka letšatši le lengwe o ile a nkgopela gore ke ye le yena dibokeng. Ke ile ka lemoga gore seo se ra gore ke tšwe ka ntlong gomme ke kgotlelele go tomolelwa mahlo ke batho. Go oketša moo, go namela le yena sethuthuthu seo  go be go tla se imetša le go feta, mola e le gore go se laola go be go le thata. Lega go le bjalo, ke ile ka dumela, ka nagana ka karolo ya bobedi ya lengwalo la ka la mmamoratwa, yeo e rego: “Ke tšhabetše go Mmuši Morena Jehofa.”

Nna le Nani re be re fela re wela ka marageng, eupša ka ge re be re rata diboka, re be re se na taba le seo. Holong ya Mmušo ke be ke lebelelwa ka lethabo go e na le go tomolelwa mahlo. Ka morago ga dikgwedi tše senyane, ke ile ka kolobetšwa.

Karolo ya boraro ya lengwalo lela la ka la mmamoratwa e re: “Gore ke bolele mediro ya gagwe ka moka.” Ke be ke tseba gore go ya bodireding e be e tla ba tlhohlo e kgolo. Ke sa gopola la mathomo ge ke be ke ile bodireding bja ntlo le ntlo. Batho ba bagolo le bana ba be ba ntomolela mahlo, ba ntšhala morago gomme ba tšama ba sega tsela yeo ke bego ke sepela ka yona. Seo se ile sa nkweša bohloko kudu, eupša ge ke be ke nagana gore ba hloka Paradeise go no swana le nna, ke ile ka kgona go kgotlelela.

E le gore dilo di be bonolo, ke ile ka hwetša sethuthuthu sa maotwana a mararo. Motho yo ke šomago le yena tšhemong o be a nkgorometša moo go rotogelago gomme a namela ge go theogela. Le ge go ya tšhemong e be e le tlhohlo mathomong, go se go ye kae go ile gwa nthabiša kudu moo e lego gore ka 1998, ke ile ka ba mmulamadibogo wa ka mehla.

Ke be ke swarela batho ba bantši dithuto tša Beibele, gomme ba bane ba bona ba ile ba kolobetšwa. Go oketša moo, yo mongwe wa bana bešo o ile a amogela therešo! Go kwa kamoo ba bangwe ba bego ba dira tšwelopele moyeng, gantši go be go nkgothatša ka nako e swanetšego. Ka letšatši le lengwe ge ke be ke swerwe ke malaria, ke ile ka hwetša lengwalo la go tšwa kua Côte d’Ivoire. Mo Burkina Faso ke ile ka kgona go thoma thuto ya Beibele le morutwana wa yunibesithing e itšego re eme mojako, gomme ka mo fetišetša go ngwanabo rena yo mongwe. Ka morago, morutwana yoo o ile a hudugela Côte d’Ivoire. Ke ile ka thaba kudu ge ke ekwa gore ke mogoeledi yo a sa kolobetšwago!

Potšišo ke gore ke iphediša ka’ng? Mokgatlo wo o hlokomelago digole o ile wa nthuta go roka. Mohlahli yo mongwe o ile a lemoga mekgwa ya ka ya go šoma gomme a re: “Re swanetše go go ruta go dira sesepe.” Ka gona ba ile ba dira sona seo. Ga bjale ke iphediša ka go dira sesepe sa go hlatswa diaparo le seo se ka dirišwago ka gae ke moka ka se rekiša. Batho ba rata sesepe sa ka gomme ba se bolela gabotse bathong ba bangwe. Ke ba išetša sona malapeng a bona ka sethuthuthu sa ka.

Ka manyami, ka 2004, ke ile ka swanelwa ke go kgaotša go bula madibogo ka ge ke be ke na le dihlabi ka mokokotlong. Eupša ke sa ya tšhemong ka mehla.

Batho ba re ke tsebja ka go myemyela. Ke na le mabaka a mantši a go thaba ka gobane go batamela kgauswi le Modimo go nkhotše kudu.—Ka ge go anega Sarah Maiga.