JULIAN o gopola kamoo a ilego a ikwa ka gona ge a be a theeditše ba tsebiša gore morwa wa gagwe ga e sa le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. O re: “O be okare nka hwa. E be e le ngwana wa ka wa mathomo, e bile re le bagwera; re dira dilo tše dintši mmogo.” Julian o re morwa wa gagwe o be a dula a itshwere gabotse, eupša ka morago a fetoga gomme a thoma go dira dilo tše mpe. Mosadi wa Julian o be a lla letšatši le letšatši gomme a sa tsebe gore a mo homotše bjang. Julian o re: “Re be re dula re ipotšiša ge e ba kaekae re paletšwe bjalo ka batswadi.”

Beibele e nea mabaka afe a go kgaola motho? Le gona ka ge go kgaola go kweša bohloko kudu, ke ka baka la’ng re ka re ke tokišetšo e lerato?

LEBAKA LEO MOTHO A KA KGAOLWAGO

Ge e ba motho yo a kolobeditšwego yo e lego Hlatse ya Jehofa a ka dira sebe se segolo gomme a se itshole, o tla kgaolwa.

Jehofa ga se a letela gore re phethagale, eupša o letetše gore bahlanka ba gagwe ba latele melao ya gagwe le go dula e le ba bakgethwa. Ka mohlala, Jehofa o laela bahlanka ba gagwe gore ba se dire dibe tše dikgolo tše bjalo ka bootswa, go rapela medimo ya diswantšho, go utswa, bohlakodi, go bolaya le go dirišana le meoya.—1 Bakorinthe 6:9, 10; Kutollo 21:8.

Seo Jehofa a se letetšego go rena se a kwagala e bile se a re šireletša. Ka mohlala, ka moka ga rena re nyaka go dula gare ga batho ba khutšo, bao ba itshwerego gabotse le ba botegago, gomme ke seo re se bonago gare ga bana babo rena le dikgaetšedi ba moya. Ke ka baka la’ng ba le bjalo? Ka gobane ba ineetše go Jehofa le go mo holofetša go phela ka seo a se bolelago ka Beibeleng.

Eupša go thwe’ng ge e ba Mokriste yo a kolobeditšwego a dira sebe se segolo ka baka la go se phethagale? Se se diragaletše ba bangwe ba bahlanka ba Jehofa nakong e fetilego, eupša Jehofa ga se a ka a ba lahlela sa ruri. Ka mohlala, gaešita le ge Kgoši  Dafida a ile a dira bohlotlolo le go bolaya, moporofeta Nathane o ile a botša Dafida gore Jehofa o mo lebaletše sebe sa gagwe.—2 Samuele 12:13.

Ke ka baka la’ng Jehofa a ile a lebalela Dafida? Ka gobane Jehofa o be a bona gore Dafida o tloga a itshola. (Psalme 32:1-5) Le lehono, ge motho a dirile sebe o tla lebalelwa ge e ba a tloga a itshola gomme a tlogela go dira se sebe. (Ditiro 3:19; 26:20) Ge e ba bagolo bao ba lego komiting ya boahlodi ba sa bone gore motho yoo o tloga a itshola, gona motho yoo o swanetše go kgaolwa.

Ge e ba setho sa lapa leno goba mogwera wa kgauswi a kgaotšwe, o ka thatafalelwa ke go amogela phetho yeo e dirilwego gomme wa kwa eka bagolo ga se ba ahlola gabotse. Lega go le bjalo, Lentšu la Jehofa le re bontšha gabotse gore go kgaola ke tiro e lerato.

MEHOLA YA GO KGAOLA

Jesu o itše “bohlale bo hlatselwa ka mediro ya bjona gore bo lokile.” (Mateo 11:19) Anke re ahlaahleng mabaka a mararo ao a bontšhago kamoo go kgaola motho yo a sa itsholego e lego phetho e bohlale.

Go kgaola go šireletša leina la Jehofa gore le se nyatšwe. Seo re se dirago se tla hlompha goba sa hlompholla Jehofa ka gobane re bitšwa ka leina la gagwe ka ge re le Dihlatse tša gagwe. (Jesaya 43:10) Go etša ge boitshwaro bja morwa bo ka hlompha goba bja hlompholla batswadi ba gagwe, le boitshwaro bja bahlanka ba Jehofa bo ka hlompha goba bja hlompholla Jehofa. Mehleng ya Hesekiele, ditšhaba tše dingwe di be di be tswalanya Bajuda le leina la Jehofa. (Hesekiele 36:19-23) Ka mo go swanago lehono, batho ba tswalanya Dihlatse tša Jehofa le leina la Jehofa. Ka gona ge e ba re latela melao ya Jehofa, re tla mo godiša.

Moapostola Petro o eleditše Bakriste ka gore: “Bjalo ka bana ba ba kwago, lesang go bopša ke dikganyogo tše le bego le na le tšona pele ge le be le hloka tsebo, eupša ka go dumelelana le Mokgethwa yo a le biditšego, ebang ba bakgethwa boitshwarong bja lena ka moka, gobane go ngwadilwe gwa thwe: ‘Ebang ba bakgethwa, ka gobane nna ke yo mokgethwa.’” (1 Petro 1:14-16) Ka mohlala, ge re ka wela boitshwarong bjo bo gobogilego bja thobalano, re tla senya leina la Modimo. Eupša ge re dula re hlwekile boitshwarong, re godiša Jehofa.

Ge e ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa a dira selo se sebe, ga go pelaelo gore batho bao ba mo tsebago ba tla lemoga seo a se dirago. Bjale ge ba ekwa gore ga e sa le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, ba tla bona gore batho ba Jehofa ba latela seo Beibele e se bolelago e bile ba boloka phuthego e hlwekile. Ka mohlala, monna yo mongwe o ile a tla dibokeng kua Switzerland gomme a re o nyaka go ba setho sa phuthego. Kgaetšedi ya gagwe e be e kgaotšwe ka baka la go itshwara ka tsela e gobogilego gomme ga bjale monna yo o be a nyaka go ba setho sa mokgatlo woo o sa “kgotlelelego boitshwaro bjo bobe.”

Go kgaola go boloka phuthego ya Bokriste e hlwekile. Moapostola Paulo o ile a lemoša Bakorinthe ka kotsi ya go tlogela modiradibe yo a sa itsholego a le ka phuthegong. O ile a bapetša tutuetšo e mpe ya badirabobe bao le komelo yeo e bedišago hlama ka moka. Paulo o itše: “Komelo e nyenyane e bediša hlama ka moka.” Ke moka a ba eletša ka gore: “Tlošang yo kgopo gare ga lena.”—1 Bakorinthe 5:6, 11-13.

Motho yoo “yo kgopo” o be a dirile bootswa gomme a sa itshole. Ba bangwe ka phuthegong yeo ba be ba šetše ba thomile  go lokafatša boitshwaro bjo bobe bja motho yoo. (1 Bakorinthe 5:1, 2) Se se be se le kotsi ka gobane Bakriste ba bangwe ba ka ba ba ile ba thoma go phela ka tsela e gobogilego yeo e bego e tlwaelegile kua Korinthe. Ka mo go swanago lehono, ge e ba phuthego e hlokomologa batho bao ba dirago dibe tše dikgolo, ba bangwe ba ka thoma go lebelela ditekanyetšo tša Jehofa di se bohlokwa. (Mmoledi 8:11) Go etša ge “maswika a iphihlilego tlase ga meetse” a ka senya sekepe, badiradibe bao ba sa itsholego ba ka senya tumelo ya ba bangwe ka phuthegong.—Juda 4, 12.

Go kgaola go ka thuša modiradibe go bona phošo ya gagwe. Jesu o dirišitše seswantšho sa lesogana le le lengwe leo le ilego la tloga gae gomme la ja bohwa bja lona ka moka ka go phela bophelo bjo bo gobogilego. Mafelelong lesogana leo le ile la lemoga gore le dirile phošo ka go tloga gae. Ka gona le ile la itshola gomme la phetha ka gore le boele gae. Tatago lona o ile a thaba kudu ge a bona gore morwa wa gagwe o fetošitše kgopolo gomme a mo amogela. (Luka 15:11-24) Seswantšho se se re thuša gore re kwešiše kamoo Jehofa a ikwago ka gona ge motho a itshola. O re: “Ga ke kgahlwe ke lehu la yo kgopo, eupša ke kgahlwa ke gore motho yo kgopo a furalele tsela ya gagwe gomme a tšwele pele a phela.”—Hesekiele 33:11.

Phuthego ya Bokriste ke lapa la rena la moya. Ge motho a kgaolwa, ga e sa le karolo ya lapa leo. Ka morago ga go buna seo a se bjetšego, a ka lemoga phošo ya gagwe gomme a gopola gore o be a thabile kudu ge a be a na le tswalano e botse le Jehofa gotee le phuthego. Se se ka mo tutueletša go boela ka lapeng labo la moya.

E le gore re thuše motho yo a kgaotšwego gore a boe ka phuthegong, re swanetše go mmotšha lerato ka go kgomarela melao ya Jehofa mabapi le motho yo a kgaotšwego. Ka mohlala, akanya go tonya kudu gomme banamedi ba dithaba ba letetše gore ba tle ba hlakodišwe. Ka ge go tonya kudu, yo mongwe wa bona o lapa kudu gomme o nyaka go robala. Eupša ge a ka robala moo lehlweng, o tla hwa. E le gore a mo thuše go dula a phafogile, mogwera wa gagwe o mo phasola sefahlego. Gaešita le ge se se mo kweša bohloko, se ka mo phološa. Dafida o boletše se se swanago ge a be a re: “Ge moloki a ka nkotla, e tla be e le go mpontšha botho.” (Psalme 141:5) Dafida o ile a lemoga gore gaešita le ge tayo e le bohloko, e be e tla mo thuša.

Go no swana le go phasolwa sefahlego, gantši go ka nyakega gore motho a kgaolwe gore a boele go Jehofa. Morwa wa Julian yo go boletšwego ka yena mathomong a sehlogo se, o ile a fetoša bophelo bja gagwe gomme a boela ka phuthegong ka morago ga nywaga e lesome a kgaotšwe. Ga bjale ke mogolo. Morwa yoo o dumela ka gore: “Go kgaolwa go mpontšhitše gore motho o buna seo a se bjetšego. Ke be ke hloka mohuta o bjalo wa tayo.”—Baheberu 12:7-11.

KAMOO RE KA BONTŠHAGO GORE RE RATA BAO BA KGAOTŠWEGO

Go bohloko kudu ge motho a kgaotšwe. Eupša seo ga se bolele gore a ka se tsoge a boetše go Jehofa. Go bohlokwa gore ka moka ga rena re dumelele tayo yeo go phetha morero wa yona. Re ka dira seo bjang?

Go dirwa maiteko go thuša batho bao ba itsholago gore ba boele go Jehofa

Bagolo ka mehla ba leka go ekiša lerato la Jehofa, kudukudu ge ba swanetše go botša motho gore ga e sa le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Ba hlalosetša motho yoo ka botho le ka mo go kwagalago seo a  swanetšego go se dira gore a boele go Jehofa le go ba karolo ya phuthego gape. Ge e ba motho yo a kgaotšwego a bontšha gore o nyaka go boela ka phuthegong, bagolo ba ka mo etela nako le nako go mo gopotša seo a swanetšego go se dira gore a boele go Jehofa. *—Bona mongwalo wa ka tlase.

Ditho tša lapa di bontšha gore di rata phuthego le motho yo a kgaotšwego ge di thekga phetho yeo e dirilwego ke bagolo. Julian o hlalosa ka gore: “E be e sa dutše e le morwa wa ka, eupša selo feela seo se bego se re arogantše ke tsela yeo a bego a phela ka yona.”

Ditho ka moka tša phuthego di bontšha gore di tloga di rata motho yo a kgaotšwego ka go thekga tayo yeo a e neilwego ke Jehofa a diriša bagolo. Se se bolela gore ga se ra swanela go fetša nako re na le yena goba gaešita le go bolela le yena. (1 Bakorinthe 5:11; 2 Johane 10, 11) Le gona, phuthego e swanetše go rata le go thekga kutšwanyana lapa leo setho sa lona se kgaotšwego. Ye ke nako e boima ka lapeng leo. Ga se ra swanela go ba dira gore ba ikwe eka le bona ba ntšhitšwe ka phuthegong.—Baroma 12:13, 15.

Julian o phetha ka gore: “Go kgaola ke tokišetšo yeo re e hlokago, yeo e re thušago gore re phele ka go dumelelana le ditekanyetšo tša Jehofa. Mafelelong, go sa šetšwe gore go bohloko, go kgaola go ba le mafelelo a mabotse. Ge nkabe ke ile ka thekga boitshwaro bjo bobe bja morwa wa ka, nkabe le lehono a sa ile.”

^ ser. 24 Bala Morokami wa April 15, 1991, matlakala 21-23.