Ge ke lebelela morago nywageng e 65 ke le tirelong ya nako e tletšego, nka bolela ke sa dikadike gore bophelo bja ka bo tletše ka matšatši a thabišago. Seo ga se bolele gore go be go sa fele go rotogela. (Ps. 34:12; 94:19) Eupša ka kakaretšo, ke bile le bophelo bjo bo nago le morero le bjo bo kgotsofatšago kudu!

KA September 7, 1950, ke ile ka ba setho sa lapa la Bethele kua Brooklyn. Ka nako yeo, lapa la Bethele le be le bopša ke bana babo rena le dikgaetšedi ba 355 bao ba tšwago ditšong tše di fapafapanego ba nywaga ya go thoma ka e 19 go fihla ka e 80. Ba bantši ba bona e be e le Bakriste ba tloditšwego.

KAMOO KE ILEGO KA THOMA GO HLANKELA JEHOFA

Letšatši leo ke kolobeditšwego ka lona, ke na le nywaga e 10

Ke ithutile go hlankela “Modimo [wa rena] yo a thabilego” go mma. (1 Tim. 1:11) O thomile go hlankela Jehofa ke sa le mošemanyana. Ke kolobeditšwe ka July 1, 1939, kopanong ya zone (yeo ga bjale e bitšwago kopano ya tikologo) kua Columbus Nebraska, U.S.A. ke na le nywaga e lesome. Batho ba e ka bago ba lekgolo ba be ba bokane moagong wo o hirilwego go tlo theetša polelo yeo e rekhotilwego ya sehlogo se se rego, “Bofasi Goba Tokologo” yeo e bego e newa ke Joseph Rutherford. Ge polelo e le gare e kgatlampana, go ile gwa tsoga sehlopha sa bahlolampherefere ka ntle ga holo e nyenyane yeo re bego re bokane go yona. Ba ile ba tsena ka holong yeo ka šiši, ba šarakanya seboka sa rena ke moka ba re raka moo toropong. Re ile ra yo bokana polaseng ya ngwanabo rena yo mongwe yeo e bego e se kgole le moo toropong gomme ra theetša lenaneo ka moka. Ruri nka se tsoge ke lebetše letšatši leo la ka la kolobetšo!

Mma o ile a leka ka thata go nkgodišetša therešong. Gaešita le ge tate e be e le monna wa go loka le tate yo botse, o be a sa nape a kgahlegela bodumedi goba bomoya bja ka. Mma le Dihlatse tše dingwe tša Phuthegong ya Omaha, ba ile ba nkgothatša kudu.

GO FETOŠA MAWA

Ge ke be ke le kgauswi le go aloga sekolong se se phagamego, ke ile ka swanelwa ke go dira phetho ya gore ke be ke tla dira eng ka bophelo bja ka. Nako le nako ge dikolo di tswaletšwe mafelelong a ngwaga, nna le tše dingwe tša dithaka tša ka re be re hlankela re le babulamadibogo ba nakwana (bao ga bjale ba bitšwago babulamadibogo ba go thuša).

Bana babo rena ba babedi ba bafsa bao ba sego ba nyala bao ba bego ba sa tšwa go aloga klaseng ya bošupa ya Gilead—John Chimiklis le Ted Jaracz—ba be ba abetšwe modiro wa bosepedi tikologong ya gabo rena. Ke ile ka makatšwa ke gore ba be ba sa le mathomong a nywaga ya bo-20. Ka nako yeo ke be ke na le nywaga e 18 gomme ke le kgauswi le go fetša dithuto tša ka sekolong se  se phagamego. Ke sa dutše ke gopola Ngwanabo rena Chimiklis a mpotšiša seo ke bego ke tla se dira ka bophelo bja ka. Ka morago ga gore ke mmotše, o ile a re: “Moo o a bolela, tsenela tirelo ya nako e tletšego ntle le go dikadika. Ga o tsebe moo e tlago go go lebiša gona.” Keletšo yeo, gotee le mohlala wa bana babo rena bao, di ile tša nkgothatša kudu. Ka gona, ge ke se na go fetša sekolo, ke ile ka thoma go bula madibogo ka 1948.

KAMOO KE TLILEGO BETHELE

Ka July 1950, nna le batswadi ba ka re ile ra ya kopanong ya selete ya ditšhabatšhaba Yankee Stadium kua New York City. Ge re le moo kopanong, ke ile ka ya sebokeng sa bao ba nyakago go hlankela Bethele. Ke ile ka ngwala lengwalo gomme ka hlalosa gore nka thabela go hlankela moo.

Gaešita le ge tate a be a sa gane ke bula madibogo ke dutše ke dula ka gae, o ile a nagana gore ke swanetše go lefelela phapoši le dijo. Ka gona ka letšatši le lengwe mathomong a August ge ke le tseleng ya go yo nyaka mošomo, ke ile ka thoma ka go feta posong. Ke ile ka hwetša lengwalo leo le tšwago Brooklyn. Le be le saennwe ke Nathan H. Knorr gomme a ngwadile gore: “Re amogetše kgopelo ya gago ya go nyaka go hlankela Bethele. Ke nagana gore o ikemišeditše go tlo dula Bethele go fihlela Morena a go tšea. Ka gona ke kgopela gore o tle Bethele mo 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York, ka September 7, 1950.”

Ge tate a boa mošomong letšatšing leo, ke ile ka mmotša gore ke hweditše mošomo. O ile a re: “O šomile, o hirilwe kae?” Ke ile ka araba ka gore: “Bethele ya Brooklyn gomme ke tlo gola ditolara tše 10 ka kgwedi.” O ile a se tsebe gore a reng, eupša a fo re ge e ba e le seo ke se nyakago, ke swanetše go bona gore ke tšwa bjang. Ka moragonyana ga moo, tate o ile a kolobetšwa kopanong ya selete kua Yankee Stadium ka 1953!

Ke na le mmulamadibogogotee le nna, Alfred Nussrallah

Se se thabišago ke gore mmulamadibogogotee le nna e lego Alfred Nussrallah, le yena o ile a laletšwa Bethele ka yona nako yeo ke moka ra napa ra swarišana tsela. Ka morago o ile a nyala gomme yena le mosadi wa gagwe e lego Joan ba ya sekolong sa Gilead, ba hlankela e le baromiwa kua Lebanon ke moka mafelelong ba bušetšwa gae United States e le balebeledi ba basepedi.

DIKABELO TŠA BETHELE

Kabelo ya ka ya pele Bethele e be e le Lefapheng la go Tlema Dipuku (Bindery). Kgatišo ya mathomo yeo ke šomilego ka yona e bile puku ya What Has Religion Done for Mankind? Ka morago ga dikgwedi tše e ka bago tše seswai, ke ile ka abelwa mošomo o mofsa Lefapheng la Tirelo gomme ka šoma ka tlase ga Ngwanabo rena Thomas J. Sullivan. E bile tokelo go šoma le yena le go holwa ke bohlale bja gagwe le tsebo tšeo a bilego le tšona go theoša le nywaga ka mokgatlong.

Ka morago ga nywaga e ka bago e meraro ke šoma Lefapheng la Tirelo, Max Larson, yo a bego a okamela feketori, o ile a mpotša gore Ngwanabo rena Knorr o nyaka go mpona. Ke ile ka ipotšiša gore ke sentše eng. Ke ile ka imologa ge Ngwanabo rena Knorr a be a mpotša gore o be a fo nyaka go tseba ge e ba ke be ke rulagantše go tloga Bethele kgauswinyane. O be a tsoma motho yo a ka šomago ofising ya gagwe ka nakwana gomme a nyaka go bona ge e ba nka kgona go phetha kabelo yeo. Ke ile ka mmotša gore ga se ka ikemišetša go tloga Bethele. Ka gona ke ile ka ba le tokelo ya go šoma ka ofising ya gagwe nywageng e 20 e latetšego.

Ke be ke fela ke botša batho gore le ka letšatši la mohlolo ke be nka se kgone go lefelela thuto yeo ke e hweditšego ge ke be ke šoma le Ngwanabo rena Sullivan le Knorr, gotee le ba bangwe Bethele, bana babo rena ba go swana le Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer le Grant Suiter. *

Bana babo rena bao ke šomilego le bona ba be ba dira mešomo ya bona ka thulaganyo mokgatlong.  Ngwanabo rena Knorr o be a šoma bošego le mosegare a nyaka go bona modiro wa Mmušo o gola ka mo go ka kgonegago. Bao ba bego ba šoma le yena ba be ba boledišana le yena ka bolokologi. Le ge a be a sa dumelelane le rena tabeng e itšego, o be a re dumelela go bolela dipono tša rena eupša a sa galefe.

Ka nako e nngwe, Ngwanabo rena Knorr o ile a boledišana le nna mabapi le go phetha seo re ka rego ke dikabelo tše sa rego selo. Ka mohlala, o ile a mpotša gore ge a be a sa okamela feketori, Ngwanabo rena Rutherford o be a tla mo leletša mogala gomme a re go yena: “Ngwanešo Knorr, ge o etšwa feketoring o etla dijong tša matena, hle o ntlele le diraba tša phentshele. Ke di hloka ka ofising ya ka.” Ngwanabo rena Knorr o re gateetee ge a fetša go bea mogala fase, o be a tla ya lefapheng la ditlabakelo, a kgopele diraba ke moka a di lokele ka potleng. Ke moka ka nako ya matena a di iše ofising ya Ngwanabo rena Rutherford. Go dira seo go ka bonagala go be go sa re selo, eupša go be go hola Ngwanabo rena Rutherford. Ke moka Ngwanabo rena Knorr o ile a mpotša gore: “Ke kgopela gore diphentshele tšeo ke di šomišago di dule di betlilwe gabotse. Ka gona ke kgopela gore mesong e mengwe le e mengwe o di bee tesekeng ya ka.” Ka nywaga e mentši, ke ile ka kgonthišetša gore diphentshele tša gagwe di betlilwe gabotse.

Ngwanabo rena Knorr o be a rata go bolela ka bohlokwa bja go theetša ka kelohloko ge re be re kgopelwa go dira mošomo o itšego. Ka nako e nngwe o kile a nnea ditaelo tše di kwagalago tša kamoo ke swanetšego go dira mošomo o itšego, eupša ka se theetše ka kelohloko. Ka baka leo, ke ile ka mo nyamiša kudu. Ke ile ka ikwa ke inyatša, ke moka ka mo ngwalela lengwalwana ka hlalosa kamoo ke itsholago ka gona ka seo ke se dirilego, ka mmotša le gore a nyake motho yo mongwe yo a bego a tla šoma ka ofising ya gagwe. Ka morago yona mesong yeo, Ngwanabo rena Knorr o ile a tla ka ofising ya ka. O ile a re: “Robert, ke hweditše lengwalwana la gago. O dirile phošo. Ke boledišane le wena ka yona gomme ke holofela gore nakong e tlago o tla ba šedi kutšwanyana. Bjale a re boele mošomong.” Ke ile ka leboga kudu ge a ile a nnaganela.

GO KGANYOGA GO NYALA

Ka morago ga go hlankela Bethele nywaga e seswai, ke be ke sa ikemišeditše go tšwela pele ke hlankela moo. Lega go le bjalo, seo se ile sa fetoga. Kopanong ya selete ya ditšhabatšhaba kua Yankee Stadium le Mapatlelong a Polo ka 1958, ke ile ka bona Lorraine Brookes, yoo nkilego ka kopana le yena ka 1955 ge a be a bula madibogo kua Montreal, Canada. Ke ile ka kgahlwa ke pono ya gagwe ka tirelo ya nako e tletšego le go ikemišetša ga gagwe go ya gohle moo mokgatlo wa Jehofa o bego o ka mo romela gona. Pakane ya Lorraine e be e le go ya Sekolong sa Gilead. Ge a be a na le nywaga e 22, o ile a laletšwa go ba gona klaseng ya bo-27 ka 1956. Ka morago ga go aloga, o ile a abelwa Brazil e le moromiwa. Nna le Lorraine re ile ra tsošološa segwera sa rena ka 1958, gomme a dumela gore ke mo nyale. Re ile ra rulaganya go nyalana ngwageng o latelago e bile re holofetše gore bobedi bja rena re tla ba baromiwa.

Ge ke be ke botša Ngwanabo rena Knorr ka maikemišetšo a ka, o ile a šišinya gore re lete go se nene  nywaga e meraro, ka morago ga moo re nyalane ke moka re hlankele Bethele ya Brooklyn. Ka nako yeo, gore batho bao ba nyalanago ba dule Bethele, go be go nyakega gore yo mongwe wa bona e be gore o hlanketše moo nywaga e lesome goba go feta moo gomme yo mongwe a be a hlanketše bonyenyane nywaga e meraro. Ka gona pele re ka nyalana, Lorraine o ile a dumela go hlankela nywaga e mebedi Bethele ya kua Brazil gomme ngwaga wa boraro a tle a hlankele Bethele ya Brooklyn.

Nywageng e mebedi ya mathomo ya ge re be re beeletšane, re be re boledišana feela ka mangwalo. Mehleng yeo go letša mogala go be go bitša kudu, le gona go be go se na di e-mail! Ge re be re nyalana ka September 16, 1961, re ile ra ba le tokelo ya go newa polelo ya lenyalo ke Ngwanabo rena Knorr. Ke therešo gore nywaga yeo re ilego ra swanelwa ke go e leta e be e bonagala e le nako e telele. Eupša gona bjale ge re lebelela morago nywageng ya ka godimo ga e 50 ya lethabo le e kgotsofatšago re nyalane, ga re itshole gore re ile ra leta!

Letšatši la rena la lenyalo. Go tloga ka go le letshadi: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (moratho wa Lorraine), Lorraine le nna, Curtis Johnson, Faye le Roy Wallen (batswadi ba ka)

DITOKELO TŠA TIRELO

Ka 1964, ke ile ka newa tokelo ya go etela dinaga tše dingwe ke le molebeledi yo a etelago makala. Ka nako yeo, basadi ba be ba sa dumelelwe go sepela le banna ba bona maetong ao. Ka 1977, seo se ile sa fetošwa gomme basadi ba thoma go sepela le banna ba bona. Ngwageng woo, nna le Lorraine re ile ra sepela le Grant le Edith Suiter go etela diofisi tša makala kua Jeremane, Austria, Gerika, Cyprus, Turkey le Isiraele. Ge ke bala maeto ao ka moka, ke etetše dinaga tše e ka bago tše 70 lefaseng ka bophara.

Go le lengwe la maeto ao la go ya kua Brazil ka 1980, re ile ra feta Belém, e lego motse woo Lorraine a kilego a hlankela go wona ge e be e le moromiwa. Re ile ra etela le bana babo rena ba kua Manaus. Nakong ya polelo e nngwe yeo e bego e newa lepatlelong, re ile ra bona sehlophana sa batho bao ba bego ba dutše gotee bao ba bego ba sa latele setšo sa moo Brazil sa basadi bao ba dumedišanago ka go atlana marameng le bana babo rena bao ba dumedišanago ka diatla. Ke ka baka la’ng ba be ba sa dire bjalo?

E be e le Dihlatsegotee le rena tše di tšwago tikologong yeo go dulago balephera feela, yeo e lego ka garegare ga dithokgwa tša Amazon tšeo di ratwago ke dipula. Ba be ba sa kgomane le batheetši ba bangwe gore ba se ba fetetše bolwetši bjoo. Lega go le bjalo, ba ile ba kgoma dipelo tša rena kudu, e bile re ka se tsoge re lebetše tsela yeo ba bego ba thabile ka yona! Ruri mantšu a Jesaya ke a therešo ge a re: “Bahlanka ba ka ba tlo goeletša ka lethabo ka baka la boemo bjo bobotse bja pelo.”—Jes. 65:14.

BOPHELO BJO BO KGOTSOFATŠAGO LE BJO BO NAGO LE MORERO

Gantši nna le Lorraine re fela re ikgopotša nywaga e fetago e masometshela yeo re e feditšego re le tirelong ya Jehofa. Re thabela kudu kamoo re šegofaditšwego ka gona ka go dumelela Jehofa a re hlahla ka mokgatlo wa gagwe. Gaešita le ge gona bjale ke se sa kgona go etela dinageng tše dingwe go etša pele, ke kgona go dira mošomo wa ka ke le mothuši wa Sehlopha se Bušago, ke šoma gotee le Komiti ya Molomaganyi le Komiti ya Tirelo. Ke thabela kudu tokelo ya go thuša bana bešo lefaseng ka bophara ka tsela ye. Ka mehla re kgahlwa ke go bona masogana le dikgarebe tše dintši tšeo di tsenetšego tirelo ya nako e tletšego ka moya wa go swana le wa Jesaya, yo a ilego a re: “Ke nna yo! Roma nna.” (Jes. 6:8) Bana babo rena ba ba dirile ka go dumelelana le mantšu a molebeledi yo mongwe wa tikologo yo a kilego a mpotša gore: “Tsenela tirelo ya nako e tletšego ntle le go dikadika. Ga o tsebe moo e tlago go go lebiša gona.”

^ ser. 20 Ge o nyaka go bala diphihlelo tša ba bangwe ba bana babo rena ba, bona ditokollo tše di latelago tša Morokami: Thomas J. Sullivan (August 15, 1965); Klaus Jensen (October 15, 1969); Max Larson (September 1, 1989); Hugo Riemer (September 15, 1964); le Grant Suiter (September 1, 1983).