Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami—Kgatišo e Ithutwago  |  March 2014

Borapedi bja Lapa—Na o ka Dira Gore bo Thabiše Kutšwanyana?

Borapedi bja Lapa—Na o ka Dira Gore bo Thabiše Kutšwanyana?

Tate yo mongwe wa kua Brazil o re: “Ge nka se re go lekane, gantši nna le lapa la ka re tla ipshina ka mantšiboa a Borapedi bja Lapa go fihlela e eba bošego.” Hlogo e nngwe ya lapa kua Japane e re morwa wa yona yo a nago le nywaga e lesome ga a tshwenyege ka nako ge ba swere borapedi bja lapa. Ka baka la’ng? Tate yoo o re: “O a bo thabela gomme seo se dira gore a thabe.”

Ke therešo gore ga se bana ka moka bao ba kgahlegelago borapedi bja lapa, le gona ba bangwe ba ka no se bo thabele. Ka baka la’ng? Tate yo mongwe wa kua Togo o re: “Borapedi bja Jehofa ga se bja swanela go tšwafiša.” Ge e ba bo tšwafiša, na bothata e ka ba e le tsela yeo borapedi bja lapa bo swarwago ka yona? Malapa a mantši a hweditše gore borapedi bja lapa e ka ba bjo bo “thabišago kudu,” go etša ge Jesaya a boletše bjalo mabapi le letšatši la Sabatha.—Jes. 58:13, 14.

Botate ba Bakriste ba lemoga gore ge e ba ba nyaka gore malapa a bona a thabele borapedi bja lapa, bohle ba swanetše go ikwa ba lokologile. Ralf yo a nago le barwedi ba bararo le morwa o tee o re ge ba swere borapedi bja lapa go ba bjalo ka ge eka ba itshwaretše magang; yo mongwe le yo mongwe o tšea karolo. Ke therešo gore ka dinako tše dingwe e ka ba tlhohlo go dira gore yo mongwe le yo mongwe a thabele borapedi bjoo le go tsepamiša kgopolo. Mma yo mongwe o dumela ka gore: “Ga se ka mehla ke kgonago go dira gore borapedi bja lapa bo thabiše ka mo ke bego nka rata ka gona.” Na o ka hwetša tharollo ya bothata bjo?

GO FETOFETOGA LE MAEMO LE GO DIRA DILO TŠE DI SA SWANEGO

Tate yo mongwe wa kua Jeremane yo a nago le bana ba babedi o re: “Re swanetše go fetofetoga le maemo.” Natalia, e lego mma yo a nago le bana ba babedi o re: “Selo sa bohlokwa kudu lapeng la rena ke go dula re dira dilo tše di fapafapanego.” Malapa a mantši a dira dilo tše di fapafapanego nakong ya borapedi bja lapa. Cleiton, e lego tate  wa kua Brazil yo a nago le bana ba babedi ba mahlalagading o re: “Seo se dira gore thuto e phele le gore bohle ba tšee karolo.” Ka go dira dilo tše di fapafapanego nakong ya thuto, batswadi ba ka kgona go thuša ngwana yo mongwe le yo mongwe go ya ka dinyakwa tša gagwe, ge e ba bana bao ba sa lekane ka nywaga. Batswadi ba ka kgona go lemoga dinyakwa tša ngwana yo mongwe le yo mongwe gomme ba fetofetoga le maemo ge ba kgetha taba yeo ba tlago go e ahlaahla le mokgwa wo ba tlago go o diriša.

Ke dilo dife tše dingwe tše di fapafapanego tšeo malapa a mangwe a di dirago? A mangwe a thoma borapedi bja lapa ka go opelela Jehofa. Juan wa kua Mexico o re: “Seo se dira gore go be le moya wa khutšo le go lokišetša menagano ya rena bakeng sa seo re tlago go se ahlaahla.” Lapa la gagwe le kgetha dikopelo tšeo di sepedišanago le tše dingwe tša ditaba tšeo ba tlago go di ahlaahla letšatšing leo.

Sri Lanka

Malapa a mantši a bala karolo e itšego ya Beibele a le gotee. E le go fetofetoga le maemo, ditho tša lapa di abelana go bala dikarolo tša baanegwa ba ka Beibeleng. Tate yo mongwe wa kua Japane o dumela gore “mathomong o be a bona go se gwa tlwaelega go bala Beibele ka tsela yeo.” Eupša bašemane ba bona ba babedi ba be ba thabišwa ke go bona batswadi ba bona ba thabela go dira selo se itšego le bona. Malapa a mangwe a bapala dikanegelo tša ka Beibeleng. Roger, e lego tate wa Afrika Borwa yo a nago le barwa ba babedi o re: “Gantši [bana] ba bona dilo tše itšego ka dipegong tša ka Beibeleng tšeo rena batswadi re sa di bonago.”

Afrika Borwa

Mešongwana e mengwe e fapafapanego yeo le ka e dirago le le gotee ke ya go swana le go aga areka ya Noa goba tempele ya Solomone. Mešongwana e bjalo e dira gore le thabele go dira dinyakišišo. Ka mohlala, lapa le lengwe la kua Asia, e lego ngwanenyana wa nywaga e mehlano, batswadi ba gagwe le makgolo wa gagwe, le ile la thabela go dira selo se itšego ka phapošing ya bodulo. Le ile la hlama papadi yeo e theilwego maetong a moapostola Paulo a boromiwa. Malapa a mangwe a hlamile dipapadi tšeo di theilwego dipegong tša ka pukung ya Ekisodo. Donald yo a nago le nywaga e 19 wa kua Togo o re go dira dilo tše di fapafapanego “go phedišitše borapedi bja rena bja lapa le go matlafatša lapa la gešo.” Na o ka nagana ka mešongwana yeo e ka dirago gore borapedi bja lena bja lapa bo thabiše kutšwanyana?

United States of America

GA GO NA SEO SE KA TŠEELAGO GO LOKIŠELETŠA LEGATO

Gaešita le ge go dira dilo tše di fapafapanego le go fetofetoga le maemo go dira gore borapedi bja lapa bo thabiše, ditho ka moka tša lapa di swanetše go lokišeletša e le gore borapedi bjoo bo rute. Ka dinako tše dingwe bana ba a lapa, ka gona botate ba swanetše go naganišiša pele ka taba yeo e tlago go ahlaahlwa gomme ba iphe nako ya go lokišetša gabotse. Tate yo mongwe o re: “Ge ke lokišeditše, yo mongwe le yo mongwe o thabela thuto.” Tate yo mongwe wa kua Jeremane o tsebiša lapa la gagwe e sa le pele ka seo ba tlago go boledišana ka sona dibekeng tše di latelago. Ge tate yo mongwe wa kua Benin yo a nago le bana ba tshelelago a rulaganya gore borapeding bja lapa go tle go bogelwe DVD e theilwego Beibeleng, o nea lapa la gagwe dipotšišo e sa le pele. Ruri go lokišetša go dira gore borapedi bja lapa e be bjo bo rutago.

Ge lapa le tseba e sa le pele seo se tlago go ahlaahlwa, le ka boledišana ka sona gare ga beke gomme la letela borapedi bja lapa ka tetelokgolo. Le gona ge yo mongwe le yo mongwe a na le kabelo, o tla ikwa e le karolo ya borapedi bjoo bja lapa.

KATANELANG GO BO SWARA KA MEHLA

Malapa a mantši a thatafalelwa ke go swara borapedi bja lapa ka mehla.

Botate ba bantši ba swanelwa ke go šoma diiri tše dintši e le gore ba hlokomele malapa a bona. Ka mohlala, tate yo mongwe wa kua Mexico o theogela ka iri ya botshelela mesong gomme o boa gae ka morago ga iri ya seswai bošego. Go oketša moo, ka dinako tše dingwe o ka swanelwa ke go fetoša letšatši la Borapedi bja Lapa ka ge go na le mabaka a mangwe a mediro ya moya.

Lega go le bjalo, re swanetše go katanela go swara borapedi bja lapa ka mehla. Loïs yo a nago le nywaga e lesometee wa kua Togo o boletše ka seo lapa la gabo le katanelago go se dira ka gore: “Le ge ka dinako tše dingwe re swanetše go thoma borapedi bja lapa bošego ka ge go ile gwa tšwelela maemo a itšego mosegare, re dula re eba le bjona.” O ka kwešiša lebaka leo ka lona malapa a mangwe a swarago borapedi bja ona bja lapa mathomong a beke. Ge e ba selo seo se sa letelwago se ka direga, a ka swara borapedi bja lapa go yela mafelelong a beke.

Bjalo ka ge leina “borapedi bja lapa” le itlhalosa, ke karolo ya borapedi bja lena go Jehofa. Anke ditho ka moka tša lapa la gago di tlišetše Jehofa ‘dipowana tša theto tša melomo ya tšona’ beke e nngwe le e nngwe. (Hos. 14:2) Le gona eka nako yeo e ka tlišetša setho se sengwe le se sengwe sa lapa lethabo, “ka gobane lethabo leo Jehofa a le neago lona ke sebo sa lena.”—Neh. 8:9, 10.