Na ga o dumele gore Jesu e be e le Morutiši yo mogolo yo a kilego a phela? Mohlomongwe o ile wa leka go ekiša mekgwa e mengwe yeo a bego a ruta ka yona, go swana le go diriša dipotšišo le dipapišo. Lega go le bjalo, na o lemogile gore o be a bontšha phapano ya ditaba ge a be a ruta?

Batho ba bantši ba diriša mokgwa wo ge ba bolela. Gantši le wena o dira seo o sa lemoge. O ka bolela selo sa go swana le se: “Ba itše dienywa ka moka di budule; eupša, ge e le tše tšona ga tša butšwa.” Goba o ka bolela gore: “O be a na le dihlong kudu ge e be e sa le ngwana, fela ga bjale o bolela kudu.”

Maemong ao, o thoma pele ka go bolela taba ya kgonthe goba kgopolo e itšego; gomme ka morago wa bolela phapano ka go diriša mantšu a swanago le eupša, lega go le bjalo, e sego goba ka lehlakoreng le lengwe. Goba o ka bontšha phapano ya ditaba ka go matlafatša kgopolo goba go tlaleletša taba. Ge o bolela ka tsela yeo, taba e a kwagala e bile seo se ka thuša ba bangwe gore ba go kwešiše.

Le ge ditšong goba malemeng a mangwe go bontšha phapano ya ditaba go sa tlwaelega, re dira gabotse go lemoga bohlokwa bja mokgwa wo. Ka baka la’ng? Ka gore re hwetša mokgwa wo o dirišitšwe gantši ka Lentšung le le buduletšwego la Modimo. Jesu o dirišitše mokgwa wo gantši. Mabakeng a mangwe o itše: “Batho ba tšhuma lebone ba le bea godimo ga sehlomapone, e sego tlase ga seroto.” ‘Ke tletše go phethagatša Molao, e sego go o fediša.’ “Le kwele gore go ile gwa thwe: ‘O se ke wa hlotlola.’ Eupša nna ke re go lena, yo mongwe le yo mongwe yo a tšwelago pele a lebeletše mosadi . . . ” “Le kwele gore go ile gwa thwe: ‘Leihlo ka leihlo le leino ka leino.’ Lega go le bjalo, ke re go lena: O se ke wa ganetša yo kgopo; eupša mang le mang yo a go phasolago lerama la le letona, mo retološetše le le lengwe.”—Mat. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.

Mokgwa wo o dirišitšwe le dipukung tše dingwe tša Beibele. O ka go thuša go kwešiša ntlha e itšego goba wa gatelela bohlokwa bja go dira selo se itšego. Ge e ba o le motswadi, naganišiša ka mokgwa wo wa go bontšha phapano ya ditaba: “Lena botate, le se ke la befediša bana ba lena, eupša tšwelang pele le ba godiša ka tayo le temošo ya Jehofa.” (Baef. 6:4) Ge nkabe moapostola Paulo a ngwadile feela gore tate (goba mma) o swanetše go godiša ngwana ka tayo ya Modimo, seo e be e tla ba selo sa tlhaologanyo le therešo. Eupša, taba ye e kwešišega gabotse ge a bontšha phapano ka go bolela gore ‘ba se ke ba ba befediša, eupša ba ba godiše ka tayo le temošo ya Jehofa.’

Ka moragonyana kgaolong yeo, Paulo o ile a ngwala gore: “Ga re lwe le madi le nama, eupša re lwa . . . le madira a kgopo a moya legodimong.” (Baef. 6:12) Phapano yeo e bontšhitšwego moo e ka go thuša go kwešiša gore o swanetše go lwa ntwa ya mahlo a mahwibidu. Ga se ya go lwa le batho; eupša, ke ya go lwa le madira a kgopo a moya.

 HOLWA KE GO BONTŠHA PHAPANO YA DITABA

Pukung yona ye ya Beibele ya Baefeso, o tla hwetša ditemana tše dingwe tšeo go tšona Paulo a dirišitšego mokgwa wo wa go bontšha phapano ya ditaba. Go nagana ka se go tla re thuša go kwešiša ntlha ya Paulo gomme seo sa dira gore re tsebe gakaone seo re swanetšego go se dira.

O tla hwetša go kgahliša e bile go hola go hlahloba tšhate ye e lego sehlogong se yeo e bontšhago phapano ya ditaba yeo e hwetšwago go Baefeso kgaolo 4 le 5. Ge o dutše o bala phapano e nngwe le e nngwe, nagana ka bophelo bja gago. Ipotšiše: ‘Gabotsebotse, ke motho wa mohuta mang? Ke itshwara ka tsela efe maemong a bjalo goba a swanago le ona? Batho ba bangwe ba bona ke wela lehlakoreng lefe la ao a mabedi?’ Ge e ba o lemoga gore phapano e itšego e go bontšha gore go na le moo o swanetšego go lokiša gona, leka go dira bjalo. Dumelela mokgwa woo o go thuša.

Goba le ka diriša tšhate ye borapeding bja lena bja lapa. Sa pele, ditho ka moka tša lapa di ka bala mangwalo a bontšhago phapano ya ditaba ao a lego tšhateng. Ke moka yo mongwe wa lena a ka bolela karolo ya pele ya go bontšha phapano, gomme a nee ba bangwe sebaka sa go leka go gopola ntlha yeo e gateletšwego karolong ya bobedi ya lengwalo. Seo se ka lebiša poledišanong ya lapa e kgahlišago ya kamoo le ka dirišago ka botlalo karolo ya bobedi. Ee, go hlahlobišiša dintlha tšeo di bontšhago phapano ya ditaba ka tsela ye go ka thuša ba bagolo le ba banyenyane go phegelela boitshwaro bja Bokriste ka gae le dibopegong tše dingwe tša bophelo.

Na o gopola karolo ya bobedi ya lengwalo yeo e bego e bontšha phapano ya taba?

Ge o dutše o lemoga bohlokwa bja mokgwa wo, o ka kgona go o lemoga gakaone ge o dirišitšwe ka Beibeleng, le gona o ka hwetša gore o go hola kudu bodireding bja gago bja Bokriste. Ka mohlala o ka re go mong wa ntlo: “Batho ba bantši ba bolela gore motho yo mongwe le yo mongwe o na le moya o sa hwego, eupša ela hloko seo Lentšu la Modimo le se bolelago mo.” Goba o ka botšiša thuto ya gago ya Beibele gore: “Batho ba bantši tikologong ye ba dumela gore Modimo le Jesu ke motho o tee; lega go le bjalo, ke eng seo re se hweditšego ka Beibeleng? Ke eng seo wena o se dumelago?”

Ruri Mangwalo a re hlahla ka go re bontšha gantši mokgwa wo wa go bontšha phapano ya ditaba, gomme seo se ka re thuša go sepela tseleng ya Modimo. Le gona re ka diriša mokgwa wo go thuša ba bangwe go tseba therešo ya Beibele.