Re ile ra botša mogwera wa rena yo a bego a le bodireding bja nako e tletšego gore: “Go bonolo go wena go bula madibogo. Batswadi ba gago ke Dihlatse, le gona ba a go hlokomela.” O ile a re: “Le se lebale! Ka moka re na le Tate o tee.” Karabo ya gagwe e re rutile thuto ye e bohlokwa: Tatago rena wa legodimong o hlokomela bahlanka ba gagwe le go ba matlafatša. Seo re fetilego go sona bophelong se bontšha gore se ke therešo.

 RE BELEGETŠWE lapeng la bana ba lesome leo le dulago polaseng ya ka Leboa la Ostrobothnia, kua Finland. Re be re sa le bana nakong ya Ntwa ya II ya Lefase. Le ge re be re dula kgole le moo ntwa e bego e le gona, masetlapelo a ntwa a ile a re kgoma kudu. Ge metse ya kgauswi e lego Oulu le Kalajoki e be e thuthupišwa, re ile ra bona kgabo e hwibidu ya mollo lefaufaung bošego. Batswadi ba rena ba ile ba re botša tsebe-go-kwa gore re utame ge re bona difofane tša ntwa di fofela tlase. Ge kgaetšedi ya rena Tauno a be a re botša ka lefase la paradeise leo le nago le toka, re ile ra kgomega kudu.

Tauno o ithutile ditherešo tša Beibele ge a be a na le nywaga e 14 dikgatišong tša Barutwana ba Beibele. Ge Ntwa ya II ya Lefase e be e thoma, o ile a gana go tsenela tša bohlabani ka baka la letswalo le le tlwaeditšwego ka Beibele gomme a golegwa. O ile a tlaišwa ge a le moo. Seo se ile sa napa se mo matlafaletša go hlankela Jehofa moo a ilego a fišega kudu bodireding ge a lokollwa. Mohlala o mobotse wa kgaetšedi ya rena o ile wa re kgothaletša go ya dibokeng tša Dihlatse motsaneng wa kgauswi. Le gona re be re eya dikopanong, le ge re be re swanetše go šoma ka thata gore re bee tšhelete e lekanego ya go ya gona. Ka gona re be re rokela baagišani diaparo, re bjala dieie e bile re ekga dienywa. Gantši re be re sa kgone go ya dikopanong gotee ka ge re be re na le mešomo e mentši polaseng, ka baka leo re be re eya ka go šiedišana.

Go tloga ka go le letshadi: Matti (tate), Tauno, Saimi, Maria Emilia (mma), Väinö (ngwana), Aili le Annikki ka 1935

Ditherešo tšeo re ithutilego tšona ka Jehofa le merero ya gagwe di ile tša dira gore re mo rate kudu, ka go re’alo ra dira phetho ya go ineela go yena. Ka 1947, bobedi bja rena re ile ra bontšha boineelo bja rena ka kolobetšo—Annikki o be a na le nywaga e 15 mola Aili a be a na le e 17. Mogolo’a rena Saimi le yena o kolobeditšwe ka ngwaga woo. Re ile ra ba ra ithuta Beibele le mogolo’a rena, Linnea, yo a bego a šetše a nyetšwe. Yena gotee le lapa la gagwe le bona ba ile ba ba Dihlatse tša Jehofa. Ka morago ga go kolobetšwa, re ile ra ipeela pakane ya go tšea bobulamadibogo, re fela re hlankela re le babulamadibogo ba nako ya maikhutšo (goba, ba go thuša).

GO TSENELA BODIREDI BJA NAKO E TLETŠEGO

Go tloga ka go le letshadi: Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki le Saara Noponen ka 1949

Ka 1955, re ile ra hudugela Kemi, e lego motse wa ka leboaboa. Le ge bobedi bja rena re be re šoma, re be re nyaka go ba babulamadibogo eupša re boifa gore re ka se kgone go itlhokomela. Re ile ra bona go le kaone gore re thome ka go ipolokela tšhelete. Ke ka yona nako yeo moo re ilego ra boledišana le kgaetšedi wa mmulamadibogo yoo go boletšwego ka yena mathomong. Poledišano yeo e ile ya re thuša go lemoga gore go hlankela Jehofa ka nako e tletšego ga se gwa ithekga ka seo re nago le sona goba thekgo ya lapa. Sa bohlokwahlokwa ke gore re ithekge ka Tatago rena wa legodimong.

Leeto la go ya kopanong ya selete kua Kuopio ka 1952. Go tloga ka go le letshadi: Annikki, Aili, Eeva Kallio

Ka nako yeo, re be re na le tšhelete e lekanego yeo re bego re ka e šomiša ka dikgwedi tše pedi. Ka baka leo, le ge re be re sa kgodišege, ka May 1957 re ile ra kgopela go bula madibogo ka dikgwedi tše pedi kua Pello, motseng wo o lego Lapland, ka godimo ga Arctic Circle. Ka morago ga dikgwedi tšeo tše pedi, re be re sa dutše re na le tšhelete yeo re bego re e bolokile,  ka gona re ile ra bula madibogo ka dikgwedi tše dingwe tše pedi. Ge dikgwedi tšeo di fedile, re be re sa na le tšhelete yeo ka moka. Ga bjale re be re kgodišegile gore Jehofa o tla re hlokomela. Ka morago ga go hlankela re le babulamadibogo ka nywaga e 50, re sa na le tšhelete! Ge re gadima morago, re ikwa eka Jehofa o be a swere yo mongwe le yo mongwe wa rena ka seatla gomme a mmotša gore: “O se ke wa boifa. Ke tla go thuša.”—Jes. 41:13.

Ka morago ga go hlankela re le babulamadibogo ka nywaga e 50, re sa na le tšhelete!

Kaisu Reikko le Aili ba le tšhemong

Ka 1958, molebeledi wa rena wa tikologo o ile a re romela Sodankylä, Lapland, gore re yo hlankela re le babulamadibogo ba kgethegilego. Ka nako yeo, go be go na le kgaetšedi o tee feela wa Hlatse lefelong leo. Kgaetšedi yo o be a ithutile therešo ka tsela e makatšago. Morwa wa gagwe o be a le leetong la sekolo la go ya motsengmogolo wa Finland wo o bitšwago Helsinki. Ge sehlopha seo sa sekolo se feta gare ga toropo, kgaetšedi yo mongwe yo a tšofetšego o ile a nea mošemane yoo kopi ya Morokami ka ge a be a šaletše morago gomme a mo kgopela gore a yo e nea mmagwe. Mošemane yoo o ile a dira bjalo, ke moka mmagwe o ile a lemoga gore o hweditše therešo.

Re ile ra hiriša phapoši yeo e bego e le kgauswi le lefelo la go saga dikota. Re be re swarela diboka moo. Mathomong, ke feela rena re le ba babedi le kgaetšedi wa moo le morwa wa gagwe bao re bego re etla dibokeng. Re be re bala kgatišo yeo re bego re ithuta yona re le gotee. Ka moragonyana, monna yo mongwe yo a bego a ithutile Beibele le Dihlatse o ile a tla go šoma lefelong leo la go saga dikota. Yena le lapa la gagwe ba ile ba thoma go tla sehlopheng sa rena. Ge nako e dutše e eya, yena le mosadi wa gagwe ba ile ba kolobetšwa. Ngwanabo rena yo o ile a re swarela diboka. Go oketša moo, banna ba bangwe bao ba bego ba šoma moo ba ile ba thoma go tla dibokeng gomme ba amogela therešo ya Beibele. Nywaga e sego kae ka morago, sehlopha sa rena se be se godile moo go ilego gwa thewa phuthego.

MAEMO A THATA

Go dira boboledi go be go le thata ka ge re be re sepela maeto a matelele. Ka selemo, re be re sepela ka maoto, ka dipaesekele le ka diketswana gore re fihlelele batho tšhemong ya rena. Dipaesekele tša rena di be di re thuša kudu. Re be re eya le dikopanong ka tšona le go etela batswadi ba rena bao ba bego ba dula dikhilomithara tše makgolo go tloga moo re dulago gona. Marega, re be re namela pese mesong go ya motsaneng wa seleteng seo ke moka re eya ka ntlo le ntlo. Ge re feditše go šoma motsana o itšego re be re eya go o mongwe. Lehlwa le be le ewa ka bontši kudu, le gona ka dinako tše dingwe ditsela di be di sa sepelege. Gantši re be re sepela mohlaleng wa dilei tšeo di bego di gogwa ke dipere. Ka dinako tše dingwe lehlwa  le be le khupetša mohlala wa bao ba fetilego, gomme mathomong a seruthwane go be go sa sepelege lehlweng leo moo re bego re swanelwa ke go sepela go lona ka go hlaphuhla.

Re sepela gotee tšhemong maregeng a go tonya kudu

Re be re apara diaparo tše borutho ka ge go be go tonya kudu e bile go ewa le lehlwa. Re be re apara masokisi a matelele a wulu le masokisi a mabedi goba a mararo a makopana gotee le diputsi tše ditelele. Diputsi tša rena di be di tlala ka lehlwa le ge re dirile se. Ge re fihla mojakong wa ntlo, re be re rola diputsi tša rena ke moka re di tšholla lehlwa. Le gona, merumo ya dijase tša rena tše ditelele tša marega e be e koloba ge re be re hlaphuhla lehlweng. Ge go be go tonya kudu, merumo yeo e be e kgahla wa tšhipi. Mosadi yo mongwe o ile a re: “Tumelo ya lena e tiile, ka ge le fo re etela le ge maemo a leratadima a le ka tsela ye.” Re be re sepetše dikhilomithara tše fetago tše 11 go fihla ntlong yeo.

Ka ge re be re sepela maeto a matelele, gantši re be re robala dintlong tša batho ba moo. Ge leswiswi le swara, re be re thoma go kgopela marobalo. Dintlo tša gona e be e le tša bobotlana, eupša batho ba be ba na le bogwera e bile ba re amogela, le gona ba be ba sa re fe marobalo feela, ba be ba re fa le dijo. Gantši re be re robala mokgopeng wa kgama goba wa bere. Ka dinako tše dingwe re be re robala manobonobong. Ka mohlala, mosadi yo mongwe yo a bego a na le ntlo e kgolo o ile a re iša lebatong la ka godimo phapošing ya baeng moo re bego re tla robala malaong a mabotse a malakane a mašweu. Gantši re be re boledišana ka Beibele le mong wa ntlo go fihlela bošego. Lefelong le lengwe, banyalani bao ba dulago moo ba ile ba robala karolong e nngwe ya phapoši gomme rena ra robala karolong e nngwe. Poledišano ya rena ka Mangwalo e ile ya goga bošego ka moka go fihlela ka masa. Monna yoo le mosadi wa gagwe ba be ba sa dutše ba botšiša dipotšišo tše dintši—ka go latelana.

BODIREDI BJO BO PUTSAGO

Le ge Lapland e le bjalo ka leganata, ke naga e botse gomme bobotse bja yona bo fapana go ya ka dihla. Lega go le bjalo, rena re be re kgahlwa kudu ke batho bao ba ratago Jehofa. Batho ba bangwe bao re ba neilego bohlatse e be e le ba go ripa mehlare bao ba bego ba dula dikampeng tša lefelo la go ripa mehlare Lapland. Ka dinako tše dingwe, re be re hwetša banna ba bantši ka phapošing e tee ge rena dikgaetšedi tše pedi re tsena. Banna ba ba dinatla ba ile ba amogela molaetša wa Beibele gomme ba tšea le dikgatišo ka lethabo.

Re bile le diphihlelo tše dintši tše di kgahlišago. Ka letšatši le lengwe, sešupanako sa boemapese se be se le pele ka metsotso e mehlano, ka gona re ile ra šiiwa ke pese. Re ile ra namela pese e nngwe yeo e yago motsaneng o mongwe. Re be re sa ka ra šoma motsaneng woo. Ntlong ya pele, mosadi yo mongwe o ile a re: “Ke tsebile gore le tla fihla.” Re be re swarela mogolwagwe thuto ya Beibele. Mosadi yo o be a kgopetše mogolwagwe gore a re botše gore re mo etele lona letšatšing leo. Eupša re be re sa hwetša molaetša woo. Re ile ra thoma thuto ya Beibele le yena le ba leloko bao ba bego ba dula ntlong ya kgauswi. Ka moragonyana, re ile ra kopanya dithuto tše gomme ra ba le thuto e tee  ya batho ba e ka bago ba 12. Go tloga nakong yeo, ba bantši ka lapeng leo e ile ya ba Dihlatse tša Jehofa.

Ka 1965, re ile ra romelwa phuthegong yeo le lehono re kopanelago go yona yeo e lego Kuusamo, ka tlasana ga Arctic Circle. Ka nako yeo, phuthego e be e na le bagoeledi ba sego kae. Mathomong tšhemo ya rena e be e bonagala e le thatanyana. Batho ba be ba rata bodumedi bja bona kudu gomme ba sa re rate. Lega go le bjalo, ba bantši ba be ba hlompha Beibele, e lego seo se bego se re thuša go thoma poledišano. Ganyenyane-ganyenyane re ile ra leka go ithuta batho ba mo, ka gona mo e ka bago ka morago ga nywaga e mebedi go be go le bonolo go thoma dithuto tša Beibele.

RE SA DUTŠE RE FIŠEGA BODIREDING

Ba bangwe ba bao re ithutilego le bona

Lehono, ga re sa na matla a go fetša diiri tše dintši bodireding eupša re sa dutše re eya bodireding mo e ka bago letšatši le letšatši. Go ile gwa ba bonolo go phatlalatša ditaba tše dibotse tšhemong ya rena e kgolo ge ngwana wa kgaetšedi ya rena a be a kgothaletša Aili go ithutela go otlela gomme Aili a hwetša mangwalo a go otlela ka 1987 a na le nywaga e 56. Re ile ra holega kudu le ge go be go agwa Holo e mpsha ya Mmušo ka ge re ile ra hudugela phapošing yeo e bego e kgomagantšwe le yona.

Kgolo yeo re e bonego e re thabiša kudu. Ge re be re thoma tirelo ya nako e tletšego ka leboa la Finland, go be go na le bagoeledi ba sego kae bao ba gašanego nageng yeo e kgolo. Ga bjale go na le diphuthego tše mmalwa tšeo di bopago tikologo e tee. Gantši ge re le dikopanong tše dikgolo le tše dinyenyane re kopana le batho bao ba itsebišago go rena gomme ba re botšiša ge e ba re sa ba gopola. Ge re be re swara dithuto tša Beibele magagabo bona, ba bangwe e be e sa le ba banyenyane. Peu yeo e bego e bjetšwe nywaga goba nywagasome e fetilego e tšweleditše dienywa!—1 Bakor. 3:6.

Re ipshina ka tšhemo le ge pula e ena

Ka 2008, re be re fetša nywaga e 50 re le babulamadibogo ba ba kgethegilego. Re leboga Jehofa ka ge bobedi bja rena re ile ra kgona go kgothatšana gore re kgotlelele modirong wa gagwe o bohlokwa. Re phetše maphelo a bonolo, eupša ga se ra ka ra hloka selo. (Ps. 23:1) Ruri go dikadika ga rena ga mathomong go be go sa hlokagale! Go a thabiša gore nywageng ka moka e fetilego, Jehofa o ile a re matlafatša go ya ka kholofetšo ya gagwe yeo e lego go Jesaya 41:10 e rego: “Ke tla go matlafatša. Ruri ke tla go thuša. Ruri ke tla go swara ka go tia ka seatla sa ka sa le letona sa toko.”