NGWAGA wa 2017 o thomile ka tsebišo e nyamišago yeo e dirilwego ke boramahlale. Ka January, sehlopha sa boramahlale se ile sa tsebiša gore lefase le kgauswi kudu le go welwa ke phedišo yeo e sa kago ya bonwa. Ba diriša Sešupanako sa Letšatši la Kahlolo sa seswantšhetšo go bontšha kamoo batho ba lego kgauswi kudu ka gona le go welwa ke phedišo ya lefase ka moka, boramahlale ba ile ba iša lenakana le legolo la sešupanako pele ka metsotswana e 30. Sešupanako seo ga bjale se dutše mo e ka bago metsotso e mebedi le seripa pele ga bošegogare, e lego seo se bolelago gore phedišo ya lefase ka moka e kgauswi go feta le ge e le neng pele ge go bapetšwa le mengwageng e 60 e fetilego!

Ka 2018, boramahlale ba rulaganya go tlo bona gape gore bofelo bja lefase bo tla be bo batametše gakaakang. Na Sešupanako sa Letšatši la Kahlolo se tla tšwela pele go bontšha gore phedišo e kgolo yeo e sa kago ya ba gona lefaseng e batametše ka lebelo? O nagana eng? Na lefase ga le sa laolega? O ka hwetša go le thata go araba potšišo yeo. Go ba gona, le ditsebi ga di dumelelane ge go tliwa tabeng ye. Ga se batho ka moka bao ba dumelago gore go na le letšatši la kahlolo leo le ka se kego la thibelwa.

Ge e le gabotse, batho ba dimilione ba dumela gore go tlo ba le bokamoso bjo bo kgahlišago. Ba bolela gore ba na le bohlatse bjo bo bontšhago gore batho ba tla dula ba le gona gotee le lefase le gore maphelo a rena a tla kaonefala. Na bohlatse bjoo bo a kwagala? Na lefase ga le sa laolega goba bjang?