TLHOHLO

Monna o re: “Ge re be re nyalana, nna le mosadi wa ka re be re na le dipono tše di sa swanego mabapi le seo se bolelwago ke go bontšha tlhompho. Ga se gore pono e nngwe e be e nepagetše gomme e nngwe e fošagetše—ke feela gore di be di sa swane. Ke be ke fela ke nagana gore mosadi wa ka o be a swanetše go ba ile a ntlhompha kutšwanyana tseleng yeo a boletšego le nna ka yona.”

Mosadi o re: “Ke goletše setlogong seo go sona re bolelelago godimo, re bolelago ka sefahlego le go tsena ba bangwe ganong ge ba bolela. Re be re sa tšee seo e le go se hlomphe. Eupša monna wa ka yena o goletše setlogong seo se fapanego kudu.”

Tlhompho ga se ya swanela go bontšhwa ka sewelo lenyalong; e a nyakega. O ka bontšha bjang gore o hlompha molekane wa gago?

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Banna ba tloga ba nyaka go hlompšha. Beibele e botša banna gore: “Yo mongwe le yo mongwe wa lena a rate mosadi wa gagwe bjalo ka ge a ithata.” Eupša e oketša ka gore: “Mosadi o swanetše go ba le tlhompho e tseneletšego go monna wa gagwe.” (Baefeso 5:33) Le ge banna le basadi ba nyaka go ikwa ba ratwa le go hlompšha, banna ba thaba kudu ge ba hlompšha. Monna yo a bitšwago Carlos * o re: “Banna ba nyaka go ikwa gore ba kgona go swaragana le maemo a itšego, go rarolla mathata le go hlokomela lapa.” Ge mosadi a hlompha monna bakeng sa bokgoni bjoo a bo bontšhago dilong tšeo, ga go holege monna wa gagwe feela eupša le yena o a holega. Mosadi yo a bitšwago Corrine o re: “Monna wa ka o mpontšha lerato kudu ge ke mo hlompha.”

Therešo ke gore basadi le bona ba nyaka go hlompšha. Seo se a kwagala ka gobane monna a ka se rate mosadi ge a sa thome ka go mo hlompha. Daniel o re: “Ke swanetše go hlompha dipono le ditšhišinyo tša mosadi wa ka. Ke swanetše go hlompha le maikwelo a gagwe. Ge ke sa kwešiše lebaka leo ka lona a ikwago ka tsela e itšego, ga se gore ke hlokomologe kamoo a ikwago ka gona.”

Tsela yeo re lebelelago tlhompho ka yona ga e swane. Taba ga se gore wena o nagana gore o a hlompha, eupša ke ge e ba molekane wa gago a ikwa a hlompšha. Ye ke thuto yeo mosadi yo a tsopotšwego mathomong a sehlogo se ka tlase ga sehlogwana seo se rego “Tlhohlo,” a ilego a ithuta yona. O re: “Le ge ke be ke sa lemoge gore ke be ke sa hlomphe, eupša ge e ba monna wa ka a be a ikwa gore ga ke mo hlomphe, gona ke nna ke bego ke swanetše go fetoga.”

 SEO O KA SE DIRAGO

  • Ngwala dilo tše tharo tšeo o di ratago ka monna goba mosadi wa gago. Dika tšeo di rategago tšeo o di hlaolago e ka ba motheo woo o agago tlhompho godimo ga wona.

  • Tšea beke o lekola boitshwaro bja gago (e sego bja molekane wa gago) dikarolong tše di latelago.

Mantšu a gago. Nyakišišo e nngwe yeo e dirilwego ka banyalani e hweditše gore “ge balekane bao ba thabilego bao manyalo a bona a tiilego ba ahlaahla dingangišano tša bona, ba be ba bolela dilo tše hlano tšeo di kgahlišago legatong la polelwana e nngwe le e nngwe e sa kgahlišego. Go fapana le seo, banyalani bao ba bego ba le mogatong wa go hlalana ba be ba bolela kudu ka dilo tšeo di sa kgahlišego mola ba be ba bolela ganyenyane ka dilo tšeo di kgahlišago.” *Molao wa motheo wa Beibele: Diema 12:18.

Ipotšiše gore: ‘Na ke bolela le molekane wa ka ka tlhompho? Ke mo sola gakae ge go bapišwa le makga ao ke mo retago ka ona? Segalo sa ka se bjang ge ke bolela selo se itšego goba ke belaela?’ Na molekane wa gago a ka dumelelana le dikarabo tša gago?Molao wa motheo wa Beibele: Bakolose 3:13.

Leka se: Ipeele pakane ya go reta monna goba mosadi wa gago bonyenyane gatee ka letšatši. Tšhišinyo: Lebelela dika tšeo di rategago tšeo o di hlaotšego pejana. Itlwaetše mokgwa wa go botša molekane wa gago seo o se ratago ka yena.Molao wa motheo wa Beibele: 1 Bakorinthe 8:1.

Ditiro tša gago. Mosadi yo a bitšwago Alicia o re: “Ke fetša nako e ntši ke dira mešomo ya ka gae, gomme ge monna wa ka a bontšha go hlompha maiteko a ka ka gore a phuthe dilo tša gagwe goba a hlatswe dibjana tšeo a di dirišitšego, ke bona maiteko a ka a tšeelwa godimo le gore ke bohlokwa lenyalong la rena.”

Ipotšiše gore: ‘Na tsela yeo ke swarago molekane wa ka ka yona e bontšha gabotse gore ke a mo hlompha? Na ke šetša molekane wa ka le go mo nea nako e lekanego?’ Na molekane wa gago a ka dumelelana le dikarabo tša gago?

Leka se: Ngwala ditsela tše tharo tšeo o ka ratago go bontšhwa tlhompho ka tšona. Dira gore molekane wa gago le yena a dire se se swanago. Ka morago, fanang matlakala ao le ngwadilego go ona e le gore yo mongwe le yo mongwe a bone gore o swanetše go šomela kae tabeng ya go bontšha tlhompho. Šetša taba ya gore wena o bontšhe tlhompho. Ge yo mongwe a etelela pele tabeng ye, yo mongwe le yena a ka latela.

^ par. 8 Maina a mangwe sehlogong se a fetotšwe.

^ par. 14 Go tšwa pukung ya Ten Lessons to Transform Your Marriage.