Ditlamorago tše dingwe tša gore batho ba ineele ge ba lekega ke go thubega ga manyalo, malwetši le letswalo le molato. Re ka phema bjang molaba wo?

Go lekega ke eng?

Go lekega ke ge o kgahlwa ke selo se sengwe, kudukudu seo se fošagetšego. Ka mohlala, a re re ge o le mabenkeleng o bona selo gomme wa se duma. Ke moka o tlelwa ke kgopolo ya gore o ka utswa selo seo gomme wa se bonwe ke motho. Eupša letswalo ga le go dumelele. Ka gona o lebala ka taba yeo. Lebakeng leo, ga o sa lekega gomme o fentše.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

 

Ga se gore ge o lekega o motho yo mobe. Beibele e bolela gore ka moka ga rena re a lekega. (1 Bakorinthe 10:13) Sa bohlokwa ke tsela yeo re itshwarago ka yona ge re lekega. Ba bangwe ba dulela go nagana ka dikganyogo tše fošagetšego gomme go se go ye kae ba di phethagatša. Ba bangwe ba ganetša dikganyogo tšeo di sa tloga fase ka ge di fošagetše.

“Yo mongwe le yo mongwe o lekwa ka go gogwa le go goketšwa ke kganyogo ya gagwe.”—Jakobo 1:14.

Ke ka baka la eng e le gabohlale go lwantšha dikganyogo tše fošagetšego ka pela ge o lekega?

Beibele e hlalosa megato yeo e lebišago sebeng. Jakobo 1:15 e re: “Kganyogo [e fošagetšego] ge e gotše e tswala sebe.” Seo se ra gore ge re duletše go nagana ka kganyogo e fošagetšego, re tlo feleletša re e phethile go fo swana le ge mosadi wa moimana a swanetše go no belega. Re ka phema go ba makgoba a dikganyogo tše fošagetšego. Re ka kgona go di laola.

KAMOO BEIBELE E KA THUŠAGO

 

Ka ge re kgona go nagana ka dikganyogo tše fošagetšego, re ka kgona le go di ntšha. Bjang? Ka go tloša kgopolo go tšona—e ka ba ka go dira mošongwana o itšego, go boledišana le mogwera goba go nagana ka dilo tše di agago. (Bafilipi 4:8) Go naganišiša ka ditlamorago tša go ineela tekong le gona go ka go hola. Ditlamorago tšeo di ka akaretša go gobala maikwelong, mmeleng le go senyega ga tswalano ya gago le Modimo. (Doiteronomio 32:29) Thapelo le yona e ka go thuša kudu. Jesu Kriste o itše: “Le rapele le sa kgaotše, gore le se tsene molekong.”—Mateo 26:41.

Le se ke la timetšwa; Modimo ga a kwerwe. Gobane se sengwe le se sengwe seo motho a se bjalago, ke sona seo a tlago go se buna.”—Bagalatia 6:7.

 O ka itšhireletša bjang tekong?

THEREŠO

 

Tšea go lekega e le seo ge e le gabotse go lego sona, e lego kgoketšo goba segoketši seo se wetšago setlaela le motho wa go se šetše kotsing. (Jakobo 1:14) Se ke therešo, kudukudu ge o lekega gore o itshware gampe ka thobalano, e lego seo se ka bago le ditlamorago tše kwešago bohloko.—Diema 7:22, 23.

KAMOO BEIBELE E KA THUŠAGO

 

Jesu Kriste o itše: “Bjale, ge e ba leihlo . . . la gago la le letona le go diriša sebe, le gonye o le lahlele kgole le wena.” (Mateo 5:29) Therešo ke gore Jesu o be a sa re gore re gonye leihlo ka tsela ya kgonthe. Eupša, o be a e ra gore ge e ba re nyaka go kgahla Modimo gomme re hwetše bophelo bjo bo sa felego, gona re swanetše go bolaya dikganyogo tša sebe tšeo di lego dithong tša mebele ya rena. (Bakolose 3:5) Seo se ka bolela gore re swanetše go ikemišetša go gana ge re lekega. Monna yo a bego a botegela Modimo o ile a rapela ka gore: “Tlogediša mahlo a ka go bona se se hlokago mohola.”—Psalme 119:37.

Therešo ke gore go itshwara go ka ba thata ge o lekega. Go ba gona “nama e a fokola.” (Mateo 26:41) Ka baka leo, re dira diphošo. Lega go le bjalo, ge e ba re itshola go tšwa pelong gomme re lwela go se bušeletše diphošo tša rena, Mmopi wa rena e lego Jehofa Modimo, ‘o a re gaugela e bile o a re šokela.’ (Psalme 103:8) Ruri seo se a kgothatša!

Ge e ba o be o latišiša melato, wena Jah, wena Jehofa, go be go tla ema mang?”—Psalme 130:3.